Distribució de l'atur registrat per activitats econòmiques - Sector construcció

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes per branca d’activitat econòmica.

Secció d’activitat econòmica (CCAE-2009)
AAgricultura, ramaderia i pescaBIndústries extractivesCIndústries manufactureresDEnergia elèctrica i gas
EAigua, sanejament i gestió de residusFConstruccióGComerç a l'engròs i al detallHTransport i emmagatzematge
IHostaleriaJInformació i comunicacionsKActivitats financeres i d'assegurancesLActivitats immobiliàries
MActivitats professionals i tècniquesNActivitats administratives i auxiliarsOAdm. pública, Defensa i SS obligatòriaPEducació
QActivitats sanitàries i serveis socialsRActivitats artístiques i d'entretenimentSAltres serveisTActivitats de les llars
UOrganismes extraterritorialsSASense ocupació anterior

Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
MunicipiF 4/2024 F 3/2024 F 2/2024 F 12/2023 F 11/2023 F 10/2023 F 9/2023 F 8/2023 F 7/2023 F 6/2023 F 5/2023 F 4/2023 F 3/2023 F 2/2023 F 1/2023 F 12/2022 F 11/2022 F 10/2022 F 9/2022 F 8/2022 F 7/2022 F 6/2022 F 5/2022 F 4/2022 F 3/2022 F 2/2022 F 1/2022 F 12/2021 F 11/2021 F 10/2021 F 9/2021 F 8/2021 F 7/2021 F 6/2021 F 5/2021 F 4/2021 F 3/2021 F 2/2021 F 1/2021 F 12/2020 F 11/2020 F 10/2020 F 9/2020 F 8/2020 F 7/2020 F 6/2020 F 5/2020 F 4/2020 F 3/2020 F 2/2020 F 1/2020 F 12/2019 F 11/2019 F 10/2019 F 9/2019 F 8/2019 F 7/2019 F 6/2019 F 5/2019 F 4/2019 F 3/2019 F 2/2019 F 1/2019 F 12/2018 F 11/2018 F 10/2018 F 9/2018 F 8/2018 F 7/2018 F 6/2018 F 5/2018 F 4/2018 F 3/2018 F 2/2018 F 1/2018 F 12/2017 F 11/2017 F 10/2017 F 9/2017 F 8/2017 F 7/2017 F 6/2017 F 5/2017 F 4/2017 F 3/2017 F 2/2017 F 1/2017 F 12/2016 F 11/2016 F 10/2016 F 9/2016 F 8/2016 F 7/2016 F 6/2016 F 5/2016 F 4/2016 F 3/2016 F 2/2016 F 1/2016 F 12/2015 F 11/2015 F 10/2015 F 9/2015 F 8/2015 F 7/2015 F 6/2015 F 5/2015 F 4/2015 F 3/2015 F 2/2015 F 1/2015 F 12/2014 F 11/2014 F 10/2014 F 9/2014 F 8/2014 F 7/2014