Distribució de l'atur registrat per activitats econòmiques - Sector comerç i logística

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes per branca d’activitat econòmica.

Secció d’activitat econòmica (CCAE-2009)
AAgricultura, ramaderia i pescaBIndústries extractivesCIndústries manufactureresDEnergia elèctrica i gas
EAigua, sanejament i gestió de residusFConstruccióGComerç a l'engròs i al detallHTransport i emmagatzematge
IHostaleriaJInformació i comunicacionsKActivitats financeres i d'assegurancesLActivitats immobiliàries
MActivitats professionals i tècniquesNActivitats administratives i auxiliarsOAdm. pública, Defensa i SS obligatòriaPEducació
QActivitats sanitàries i serveis socialsRActivitats artístiques i d'entretenimentSAltres serveisTActivitats de les llars
UOrganismes extraterritorialsSASense ocupació anterior

Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
MunicipiG 4/2024 H 4/2024 G 3/2024 H 3/2024 G 2/2024 H 2/2024 G 12/2023 H 12/2023 G 11/2023 H 11/2023 G 10/2023 H 10/2023 G 9/2023 H 9/2023 G 8/2023 H 8/2023 G 7/2023 H 7/2023 G 6/2023 H 6/2023 G 5/2023 H 5/2023 G 4/2023 H 4/2023 G 3/2023 H 3/2023 G 2/2023 H 2/2023 G 1/2023 H 1/2023 G 12/2022 H 12/2022 G 11/2022 H 11/2022 G 10/2022 H 10/2022 G 9/2022 H 9/2022 G 8/2022 H 8/2022 G 7/2022 H 7/2022 G 6/2022 H 6/2022 G 5/2022 H 5/2022 G 4/2022 H 4/2022 G 3/2022 H 3/2022 G 2/2022 H 2/2022 G 1/2022 H 1/2022 G 12/2021 H 12/2021 G 11/2021 H 11/2021 G 10/2021 H 10/2021 G 9/2021 H 9/2021 G 8/2021 H 8/2021 G 7/2021 H 7/2021 G 6/2021 H 6/2021 G 5/2021 H 5/2021 G 4/2021 H 4/2021 G 3/2021 H 3/2021 G 2/2021 H 2/2021 G 1/2021 H 1/2021 G 12/2020 H 12/2020 G 11/2020 H 11/2020 G 10/2020 H 10/2020 G 9/2020 H 9/2020 G 8/2020 H 8/2020 G 7/2020 H 7/2020 G 6/2020 H 6/2020 G 5/2020 H 5/2020 G 4/2020 H 4/2020 G 3/2020 H 3/2020 G 2/2020 H 2/2020 G 1/2020 H 1/2020 G 12/2019 H 12/2019 G 11/2019 H 11/2019 G 10/2019 H 10/2019 G 9/2019 H 9/2019 G 8/2019 H 8/2019 G 7/2019 H 7/2019 G 6/2019 H 6/2019 G 5/2019 H 5/2019 G 4/2019 H 4/2019 G 3/2019 H 3/2019 G 2/2019 H 2/2019 G 1/2019 H 1/2019 G 12/2018 H 12/2018 G 11/2018 H 11/2018 G 10/2018 H 10/2018 G 9/2018 H 9/2018 G 8/2018 H 8/2018 G 7/2018 H 7/2018 G 6/2018 H 6/2018 G 5/2018 H 5/2018 G 4/2018 H 4/2018 G 3/2018 H 3/2018 G 2/2018 H 2/2018 G 1/2018 H 1/2018 G 12/2017 H 12/2017 G 11/2017 H 11/2017 G 10/2017 H 10/2017 G 9/2017 H 9/2017 G 8/2017 H 8/2017 G 7/2017 H 7/2017 G 6/2017 H 6/2017 G 5/2017 H 5/2017 G 4/2017 H 4/2017 G 3/2017 H 3/2017 G 2/2017 H 2/2017 G 1/2017 H 1/2017 G 12/2016 H 12/2016 G 11/2016 H 11/2016 G 10/2016 H 10/2016 G 9/2016 H 9/2016 G 8/2016 H 8/2016 G 7/2016 H 7/2016 G 6/2016 H 6/2016 G 5/2016 H 5/2016 G 4/2016 H 4/2016 G 3/2016 H 3/2016 G 2/2016 H 2/2016 G 1/2016 H 1/2016 G 12/2015 H 12/2015 G 11/2015 H 11/2015 G 10/2015 H 10/2015 G 9/2015 H 9/2015 G 8/2015 H 8/2015 G 7/2015 H 7/2015 G 6/2015 H 6/2015 G 5/2015 H 5/2015 G 4/2015 H 4/2015 G 3/2015 H 3/2015 G 2/2015 H 2/2015 G 1/2015 H 1/2015 G 12/2014 H 12/2014 G 11/2014 H 11/2014 G 10/2014 H 10/2014 G 9/2014 H 9/2014 G 8/2014 H 8/2014 G 7/2014 H 7/2014