Distribució de l'atur registrat per activitats econòmiques - Sector serveis

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes per branca d’activitat econòmica.

Secció d’activitat econòmica (CCAE-2009)
AAgricultura, ramaderia i pescaBIndústries extractivesCIndústries manufactureresDEnergia elèctrica i gas
EAigua, sanejament i gestió de residusFConstruccióGComerç a l'engròs i al detallHTransport i emmagatzematge
IHostaleriaJInformació i comunicacionsKActivitats financeres i d'assegurancesLActivitats immobiliàries
MActivitats professionals i tècniquesNActivitats administratives i auxiliarsOAdm. pública, Defensa i SS obligatòriaPEducació
QActivitats sanitàries i serveis socialsRActivitats artístiques i d'entretenimentSAltres serveisTActivitats de les llars
UOrganismes extraterritorialsSASense ocupació anterior

Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.

Any:

Indicador:

MunicipiI 8/2019 J 8/2019 K 8/2019 L 8/2019 M 8/2019 N 8/2019 O 8/2019 P 8/2019 Q 8/2019 R 8/2019 S 8/2019 T 8/2019 I 7/2019 J 7/2019 K 7/2019 L 7/2019 M 7/2019 N 7/2019 O 7/2019 P 7/2019 Q 7/2019 R 7/2019 S 7/2019 T 7/2019 I 6/2019 J 6/2019 K 6/2019 L 6/2019 M 6/2019 N 6/2019 O 6/2019 P 6/2019 Q 6/2019 R 6/2019 S 6/2019 T 6/2019 I 5/2019 J 5/2019 K 5/2019 L 5/2019 M 5/2019 N 5/2019 O 5/2019 P 5/2019 Q 5/2019 R 5/2019 S 5/2019 T 5/2019 I 4/2019 J 4/2019 K 4/2019 L 4/2019 M 4/2019 N 4/2019 O 4/2019 P 4/2019 Q 4/2019 R 4/2019 S 4/2019 T 4/2019 I 3/2019 J 3/2019 K 3/2019 L 3/2019 M 3/2019 N 3/2019 O 3/2019 P 3/2019 Q 3/2019 R 3/2019 S 3/2019 T 3/2019 I 2/2019 J 2/2019 K 2/2019 L 2/2019 M 2/2019 N 2/2019 O 2/2019 P 2/2019 Q 2/2019 R 2/2019 S 2/2019 T 2/2019 I 1/2019 J 1/2019 K 1/2019 L 1/2019 M 1/2019 N 1/2019 O 1/2019 P 1/2019 Q 1/2019 R 1/2019 S 1/2019 T 1/2019 I 12/2018 J 12/2018 K 12/2018 L 12/2018 M 12/2018 N 12/2018 O 12/2018 P 12/2018 Q 12/2018 R 12/2018 S 12/2018 T 12/2018 I 11/2018 J 11/2018 K 11/2018 L 11/2018 M 11/2018 N 11/2018 O 11/2018 P 11/2018 Q 11/2018 R 11/2018 S 11/2018 T 11/2018 I 10/2018 J 10/2018 K 10/2018 L 10/2018 M 10/2018 N 10/2018 O 10/2018 P 10/2018 Q 10/2018 R 10/2018 S 10/2018 T 10/2018 I 9/2018 J 9/2018 K 9/2018 L 9/2018 M 9/2018 N 9/2018 O 9/2018 P 9/2018 Q 9/2018 R 9/2018 S 9/2018 T 9/2018 I 8/2018 J 8/2018 K 8/2018 L 8/2018 M 8/2018 N 8/2018 O 8/2018 P 8/2018 Q 8/2018 R 8/2018 S 8/2018 T 8/2018 I 7/2018 J 7/2018 K 7/2018 L 7/2018 M 7/2018 N 7/2018 O 7/2018 P 7/2018 Q 7/2018 R 7/2018 S 7/2018 T 7/2018 I 6/2018 J 6/2018 K 6/2018 L 6/2018 M 6/2018 N 6/2018 O 6/2018 P 6/2018 Q 6/2018 R 6/2018 S 6/2018 T 6/2018 I 5/2018 J 5/2018 K 5/2018 L 5/2018 M 5/2018 N 5/2018 O 5/2018 P 5/2018 Q 5/2018 R 5/2018 S 5/2018 T 5/2018 I 4/2018 J 4/2018 K 4/2018 L 4/2018 M 4/2018 N 4/2018 O 4/2018 P 4/2018 Q 4/2018 R 4/2018 S 4/2018 T 4/2018 I 3/2018 J 3/2018 K 3/2018 L 3/2018 M 3/2018 N 3/2018 O 3/2018 P 3/2018 Q 3/2018 R 3/2018 S 3/2018 T 3/2018 I 2/2018 J 2/2018 K 2/2018 L 2/2018 M 2/2018 N 2/2018 O 2/2018 P 2/2018 Q 2/2018 R 2/2018 S 2/2018 T 2/2018 I 1/2018 J 1/2018 K 1/2018 L 1/2018 M 1/2018 N 1/2018 O 1/2018 P 1/2018 Q 1/2018 R 1/2018 S 1/2018 T 1/2018 I 12/2017 J 12/2017 K 12/2017 L 12/2017 M 12/2017 N 12/2017 O 12/2017 P 12/2017 Q 12/2017 R 12/2017 S 12/2017 T 12/2017 I 11/2017 J 11/2017 K 11/2017 L 11/2017 M 11/2017 N 11/2017 O 11/2017 P 11/2017 Q 11/2017 R 11/2017 S 11/2017 T 11/2017 I 10/2017 J 10/2017 K 10/2017 L 10/2017 M 10/2017 N 10/2017 O 10/2017 P 10/2017 Q 10/2017 R 10/2017 S 10/2017 T 10/2017 I 9/2017 J 9/2017 K 9/2017 L 9/2017 M 9/2017 N 9/2017 O 9/2017 P 9/2017 Q 9/2017 R 9/2017 S 9/2017 T 9/2017 I 8/2017 J 8/2017 K 8/2017 L 8/2017 M 8/2017 N 8/2017 O 8/2017 P 8/2017 Q 8/2017 R 8/2017 S 8/2017 T 8/2017 I 7/2017 J 7/2017 K 7/2017 L 7/2017 M 7/2017 N 7/2017 O 7/2017 P 7/2017 Q 7/2017 R 7/2017 S 7/2017 T 7/2017 I 6/2017 J 6/2017 K 6/2017 L 6/2017 M 6/2017 N 6/2017 O 6/2017 P 6/2017 Q 6/2017 R 6/2017 S 6/2017 T 6/2017 I 5/2017 J 5/2017 K 5/2017 L 5/2017 M 5/2017 N 5/2017 O 5/2017 P 5/2017 Q 5/2017 R 5/2017 S 5/2017 T 5/2017 I 4/2017 J 4/2017 K 4/2017 L 4/2017 M 4/2017 N 4/2017 O 4/2017 P 4/2017 Q 4/2017 R 4/2017 S 4/2017 T 4/2017 I 3/2017 J 3/2017 K 3/2017 L 3/2017 M 3/2017 N 3/2017 O 3/2017 P 3/2017 Q 3/2017 R 3/2017 S 3/2017 T 3/2017 I 2/2017 J 2/2017 K 2/2017 L 2/2017 M 2/2017 N 2/2017 O 2/2017 P 2/2017 Q 2/2017 R 2/2017 S 2/2017 T 2/2017 I 1/2017 J 1/2017 K 1/2017 L 1/2017 M 1/2017 N 1/2017 O 1/2017 P 1/2017 Q 1/2017 R 1/2017 S 1/2017 T 1/2017 I 12/2016 J 12/2016 K 12/2016 L 12/2016 M 12/2016 N 12/2016 O 12/2016 P 12/2016 Q 12/2016 R 12/2016 S 12/2016 T 12/2016 I 11/2016 J 11/2016 K 11/2016 L 11/2016 M 11/2016 N 11/2016 O 11/2016 P 11/2016 Q 11/2016 R 11/2016 S 11/2016 T 11/2016 I 10/2016 J 10/2016 K 10/2016 L 10/2016 M 10/2016 N 10/2016 O 10/2016 P 10/2016 Q 10/2016 R 10/2016 S 10/2016 T 10/2016 I 9/2016 J 9/2016 K 9/2016 L 9/2016 M 9/2016 N 9/2016 O 9/2016 P 9/2016 Q 9/2016 R 9/2016 S 9/2016 T 9/2016 I 8/2016 J 8/2016 K 8/2016 L 8/2016 M 8/2016 N 8/2016 O 8/2016 P 8/2016 Q 8/2016 R 8/2016 S 8/2016 T 8/2016 I 7/2016 J 7/2016 K 7/2016 L 7/2016 M 7/2016 N 7/2016 O 7/2016 P 7/2016 Q 7/2016 R 7/2016 S 7/2016 T 7/2016 I 6/2016 J 6/2016 K 6/2016 L 6/2016 M 6/2016 N 6/2016 O 6/2016 P 6/2016 Q 6/2016 R 6/2016 S 6/2016 T 6/2016 I 5/2016 J 5/2016 K 5/2016 L 5/2016 M 5/2016 N 5/2016 O 5/2016 P 5/2016 Q 5/2016 R 5/2016 S 5/2016 T 5/2016 I 4/2016 J 4/2016 K 4/2016 L 4/2016 M 4/2016 N 4/2016 O 4/2016 P 4/2016 Q 4/2016 R 4/2016 S 4/2016 T 4/2016 I 3/2016 J 3/2016 K 3/2016 L 3/2016 M 3/2016 N 3/2016 O 3/2016 P 3/2016 Q 3/2016 R 3/2016 S 3/2016 T 3/2016 I 2/2016 J 2/2016 K 2/2016 L 2/2016 M 2/2016 N 2/2016 O 2/2016 P 2/2016 Q 2/2016 R 2/2016 S 2/2016 T 2/2016 I 1/2016 J 1/2016 K 1/2016 L 1/2016 M 1/2016 N 1/2016 O 1/2016 P 1/2016 Q 1/2016 R 1/2016 S 1/2016 T 1/2016 I 12/2015 J 12/2015 K 12/2015 L 12/2015 M 12/2015 N 12/2015 O 12/2015 P 12/2015 Q 12/2015 R 12/2015 S 12/2015 T 12/2015 I 11/2015 J 11/2015 K 11/2015 L 11/2015 M 11/2015 N 11/2015 O 11/2015 P 11/2015 Q 11/2015 R 11/2015 S 11/2015 T 11/2015 I 10/2015 J 10/2015 K 10/2015 L 10/2015 M 10/2015 N 10/2015 O 10/2015 P 10/2015 Q 10/2015 R 10/2015 S 10/2015 T 10/2015 I 9/2015 J 9/2015 K 9/2015 L 9/2015 M 9/2015 N 9/2015 O 9/2015 P 9/2015 Q 9/2015 R 9/2015 S 9/2015 T 9/2015 I 8/2015 J 8/2015 K 8/2015 L 8/2015 M 8/2015 N 8/2015 O 8/2015 P 8/2015 Q 8/2015 R 8/2015 S 8/2015 T 8/2015 I 7/2015 J 7/2015 K 7/2015 L 7/2015 M 7/2015 N 7/2015 O 7/2015 P 7/2015 Q 7/2015 R 7/2015 S 7/2015 T 7/2015 I 6/2015 J 6/2015 K 6/2015 L 6/2015 M 6/2015 N 6/2015 O 6/2015 P 6/2015 Q 6/2015 R 6/2015 S 6/2015 T 6/2015 I 5/2015 J 5/2015 K 5/2015 L 5/2015 M 5/2015 N 5/2015 O 5/2015 P 5/2015 Q 5/2015 R 5/2015 S 5/2015 T 5/2015 I 4/2015 J 4/2015 K 4/2015 L 4/2015 M 4/2015 N 4/2015 O 4/2015 P 4/2015 Q 4/2015 R 4/2015 S 4/2015 T 4/2015 I 3/2015 J 3/2015 K 3/2015 L 3/2015 M 3/2015 N 3/2015 O 3/2015 P 3/2015 Q 3/2015 R 3/2015 S 3/2015 T 3/2015 I 2/2015 J 2/2015 K 2/2015 L 2/2015 M 2/2015 N 2/2015 O 2/2015 P 2/2015 Q 2/2015 R 2/2015 S 2/2015 T 2/2015 I 1/2015 J 1/2015 K 1/2015 L 1/2015 M 1/2015 N 1/2015 O 1/2015 P 1/2015 Q 1/2015 R 1/2015 S 1/2015 T 1/2015 I 12/2014 J 12/2014 K 12/2014 L 12/2014 M 12/2014 N 12/2014 O 12/2014 P 12/2014 Q 12/2014 R 12/2014 S 12/2014 T 12/2014 I 11/2014 J 11/2014 K 11/2014 L 11/2014 M 11/2014 N 11/2014 O 11/2014 P 11/2014 Q 11/2014 R 11/2014 S 11/2014 T 11/2014 I 10/2014 J 10/2014 K 10/2014 L 10/2014 M 10/2014 N 10/2014 O 10/2014 P 10/2014 Q 10/2014 R 10/2014 S 10/2014 T 10/2014 I 9/2014 J 9/2014 K 9/2014 L 9/2014 M 9/2014 N 9/2014 O 9/2014 P 9/2014 Q 9/2014 R 9/2014 S 9/2014 T 9/2014 I 8/2014 J 8/2014 K 8/2014 L 8/2014 M 8/2014 N 8/2014 O 8/2014 P 8/2014 Q 8/2014 R 8/2014 S 8/2014 T 8/2014 I 7/2014 J 7/2014 K 7/2014 L 7/2014 M 7/2014 N 7/2014 O 7/2014 P 7/2014 Q 7/2014 R 7/2014 S 7/2014 T 7/2014