Població ocupada registrada (afiliats a la Seguretat Social)

Població afiliada a la Seguretat Social segons residència. La taxa d’ocupació neta es correspon a la població ocupada sobre la població de 16-64 anys i la bruta sobre la població de més de 16 anys.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiOcupats 3/2024 Taxa d'ocupació bruta 3/2024 Taxa d'ocupació neta 3/2024 Ocupats 12/2023 Taxa d'ocupació bruta 12/2023 Taxa d'ocupació neta 12/2023 Ocupats 9/2023 Taxa d'ocupació bruta 9/2023 Taxa d'ocupació neta 9/2023 Ocupats 6/2023 Taxa d'ocupació bruta 6/2023 Taxa d'ocupació neta 6/2023 Ocupats 3/2023 Taxa d'ocupació bruta 3/2023 Taxa d'ocupació neta 3/2023 Ocupats 12/2022 Taxa d'ocupació bruta 12/2022 Taxa d'ocupació neta 12/2022 Ocupats 9/2022 Taxa d'ocupació bruta 9/2022 Taxa d'ocupació neta 9/2022 Ocupats 6/2022 Taxa d'ocupació bruta 6/2022 Taxa d'ocupació neta 6/2022 Ocupats 3/2022 Taxa d'ocupació bruta 3/2022 Taxa d'ocupació neta 3/2022 Taxa d'ocupació bruta 3/2022 Ocupats 12/2021 Taxa d'ocupació bruta 12/2021 Taxa d'ocupació neta 12/2021 Taxa d'ocupació bruta 9/2021 Ocupats 9/2021 Taxa d'ocupació neta 9/2021 Ocupats 6/2021 Taxa d'ocupació neta 6/2021 Taxa d'ocupació bruta 6/2021 Ocupats 3/2021 Taxa d'ocupació neta 3/2021 Taxa d'ocupació bruta 3/2021 Ocupats 12/2020 Taxa d'ocupació neta 12/2020 Taxa d'ocupació bruta 12/2020 Ocupats 9/2020 Taxa d'ocupació neta 9/2020 Taxa d'ocupació bruta 9/2020 Ocupats 6/2020 Taxa d'ocupació neta 6/2020 Taxa d'ocupació bruta 6/2020 Ocupats 3/2020 Taxa d'ocupació neta 3/2020 Taxa d'ocupació bruta 3/2020 Ocupats 12/2019 Taxa d'ocupació neta 12/2019 Taxa d'ocupació bruta 12/2019 Ocupats 9/2019 Taxa d'ocupació neta 9/2019 Taxa d'ocupació bruta 9/2019 Ocupats 6/2019 Taxa d'ocupació neta 6/2019 Taxa d'ocupació bruta 6/2019 Ocupats 3/2019 Taxa d'ocupació neta 3/2019 Taxa d'ocupació bruta 3/2019 Ocupats 12/2018 Taxa d'ocupació neta 12/2018 Taxa d'ocupació bruta 12/2018 Ocupats 9/2018 Taxa d'ocupació neta 9/2018 Taxa d'ocupació bruta 9/2018 Ocupats 6/2018 Taxa d'ocupació neta 6/2018 Taxa d'ocupació bruta 6/2018 Ocupats 3/2018 Taxa d'ocupació neta 3/2018 Taxa d'ocupació bruta 3/2018 Ocupats 12/2017 Taxa d'ocupació neta 12/2017 Taxa d'ocupació bruta 12/2017 Ocupats 9/2017 Taxa d'ocupació neta 9/2017 Taxa d'ocupació bruta 9/2017 Ocupats 6/2017 Taxa d'ocupació neta 6/2017 Taxa d'ocupació bruta 6/2017 Ocupats 3/2017 Taxa d'ocupació neta 3/2017 Taxa d'ocupació bruta 3/2017 Ocupats 12/2016 Taxa d'ocupació neta 12/2016 Taxa d'ocupació bruta 12/2016 Ocupats 9/2016 Taxa d'ocupació neta 9/2016 Taxa d'ocupació bruta 9/2016 Ocupats 6/2016 Taxa d'ocupació neta 6/2016 Taxa d'ocupació bruta 6/2016 Ocupats 3/2016 Taxa d'ocupació neta 3/2016 Taxa d'ocupació bruta 3/2016 Ocupats 12/2015 Taxa d'ocupació neta 12/2015 Taxa d'ocupació bruta 12/2015 Ocupats 9/2015 Taxa d'ocupació neta 9/2015 Taxa d'ocupació bruta 9/2015 Ocupats 6/2015 Taxa d'ocupació neta 6/2015 Taxa d'ocupació bruta 6/2015 Ocupats 3/2015 Taxa d'ocupació neta 3/2015 Taxa d'ocupació bruta 3/2015 Ocupats 12/2014 Taxa d'ocupació neta 12/2014 Taxa d'ocupació bruta 12/2014 Ocupats 9/2014 Taxa d'ocupació neta 9/2014 Taxa d'ocupació bruta 9/2014 Ocupats 6/2014 Taxa d'ocupació neta 6/2014 Taxa d'ocupació bruta 6/2014 Ocupats 3/2014 Taxa d'ocupació neta 3/2014 Taxa d'ocupació bruta 3/2014 Ocupats 12/2013 Taxa d'ocupació neta 12/2013 Taxa d'ocupació bruta 12/2013 Ocupats 9/2013 Taxa d'ocupació neta 9/2013 Taxa d'ocupació bruta 9/2013 Ocupats 6/2013 Taxa d'ocupació neta 6/2013 Taxa d'ocupació bruta 6/2013 Ocupats 3/2013 Taxa d'ocupació neta 3/2013 Taxa d'ocupació bruta 3/2013