Població ocupada registrada per sexe

Població afiliada a la Seguretat Social segons residència. La taxa d’ocupació neta es correspon a la població ocupada sobre la població de 16-64 anys i la bruta sobre la població de més de 16 anys. Dades per sexe.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiDones 3/2024 Homes 3/2024 Taxa d'ocupació neta dones 3/2024 Taxa d'ocupació neta homes 3/2024 Dones 12/2023 Homes 12/2023 Taxa d'ocupació neta dones 12/2023 Taxa d'ocupació neta homes 12/2023 Dones 9/2023 Homes 9/2023 Taxa d'ocupació neta dones 9/2023 Taxa d'ocupació neta homes 9/2023 Dones 6/2023 Homes 6/2023 Taxa d'ocupació neta dones 6/2023 Taxa d'ocupació neta homes 6/2023 Dones 3/2023 Homes 3/2023 Taxa d'ocupació neta dones 3/2023 Taxa d'ocupació neta homes 3/2023 Dones 12/2022 Homes 12/2022 Taxa d'ocupació neta dones 12/2022 Taxa d'ocupació neta homes 12/2022 Dones 9/2022 Homes 9/2022 Taxa d'ocupació neta dones 9/2022 Taxa d'ocupació neta homes 9/2022 Dones 6/2022 Homes 6/2022 Taxa d'ocupació neta dones 6/2022 Taxa d'ocupació neta homes 6/2022 Dones 3/2022 Homes 3/2022 Taxa d'ocupació neta dones 3/2022 Taxa d'ocupació neta homes 3/2022 Dones 12/2021 Homes 12/2021 Taxa d'ocupació neta dones 12/2021 Taxa d'ocupació neta homes 12/2021 Dones 9/2021 Homes 9/2021 Taxa d'ocupació neta dones 9/2021 Taxa d'ocupació neta homes 9/2021 Dones 6/2021 Homes 6/2021 Taxa d'ocupació neta dones 6/2021 Taxa d'ocupació neta homes 6/2021 Dones 3/2021 Homes 3/2021 Taxa d'ocupació neta dones 3/2021 Taxa d'ocupació neta homes 3/2021 Dones 12/2020 Homes 12/2020 Taxa d'ocupació neta dones 12/2020 Taxa d'ocupació neta homes 12/2020 Dones 9/2020 Homes 9/2020 Taxa d'ocupació neta dones 9/2020 Taxa d'ocupació neta homes 9/2020 Dones 6/2020 Homes 6/2020 Taxa d'ocupació neta dones 6/2020 Taxa d'ocupació neta homes 6/2020 Dones 3/2020 Homes 3/2020 Taxa d'ocupació neta dones 3/2020 Taxa d'ocupació neta homes 3/2020 Dones 12/2019 Homes 12/2019 Taxa d'ocupació neta dones 12/2019 Taxa d'ocupació neta homes 12/2019 Dones 9/2019 Homes 9/2019 Taxa d'ocupació neta dones 9/2019 Taxa d'ocupació neta homes 9/2019 Dones 6/2019 Homes 6/2019 Taxa d'ocupació neta dones 6/2019 Taxa d'ocupació neta homes 6/2019 Dones 3/2019 Homes 3/2019 Taxa d'ocupació neta dones 3/2019 Taxa d'ocupació neta homes 3/2019 Dones 12/2018 Homes 12/2018 Taxa d'ocupació neta dones 12/2018 Taxa d'ocupació neta homes 12/2018 Dones 9/2018 Homes 9/2018 Taxa d'ocupació neta dones 9/2018 Taxa d'ocupació neta homes 9/2018 Dones 6/2018 Homes 6/2018 Taxa d'ocupació neta dones 6/2018 Taxa d'ocupació neta homes 6/2018 Dones 3/2018 Homes 3/2018 Taxa d'ocupació neta dones 3/2018 Taxa d'ocupació neta homes 3/2018