Població ocupada registrada per nacionalitat

Població afiliada a la Seguretat Social segons residència. La taxa d’ocupació neta es correspon a la població ocupada sobre la població de 16-64 anys i la bruta sobre la població de més de 16 anys. Dades per nacionalitat.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiEstrangers 3/2024 No estrangers 3/2024 Taxa d'ocupació neta estrangers 3/2024 Taxa d'ocupació neta no estrangers 3/2024 Estrangers 12/2023 No estrangers 12/2023 Taxa d'ocupació neta estrangers 12/2023 Taxa d'ocupació neta no estrangers 12/2023 Estrangers 9/2023 No estrangers 9/2023 Taxa d'ocupació neta estrangers 9/2023 Taxa d'ocupació neta no estrangers 9/2023 Estrangers 6/2023 No estrangers 6/2023 Taxa d'ocupació neta estrangers 6/2023 Taxa d'ocupació neta no estrangers 6/2023 Estrangers 3/2023 No estrangers 3/2023 Taxa d'ocupació neta estrangers 3/2023 Taxa d'ocupació neta no estrangers 3/2023 Estrangers 12/2022 No estrangers 12/2022 Taxa d'ocupació neta estrangers 12/2022 Taxa d'ocupació neta no estrangers 12/2022 Estrangers 9/2022 No estrangers 9/2022 Taxa d'ocupació neta no estrangers 9/2022 Taxa d'ocupació neta estrangers 9/2022 Estrangers 6/2022 No estrangers 6/2022 Taxa d'ocupació neta no estrangers 6/2022 Taxa d'ocupació neta estrangers 6/2022 Estrangers 3/2022 No estrangers 3/2022 Taxa d'ocupació neta no estrangers 3/2022 Taxa d'ocupació neta estrangers 3/2022 Estrangers 12/2021 No estrangers 12/2021 Taxa d'ocupació neta no estrangers 12/2021 Taxa d'ocupació neta estrangers 12/2021 Taxa d'ocupació neta estrangers 9/2021 Taxa d'ocupació neta no estrangers 9/2021 Estrangers 9/2021 No estrangers 9/2021 No estrangers 6/2021 Estrangers 6/2021 Taxa d'ocupació neta no estrangers 6/2021 Taxa d'ocupació neta estrangers 6/2021 No estrangers 3/2021 Estrangers 3/2021 Taxa d'ocupació neta no estrangers 3/2021 Taxa d'ocupació neta estrangers 3/2021 No estrangers 12/2020 Estrangers 12/2020 Taxa d'ocupació neta no estrangers 12/2020 Taxa d'ocupació neta estrangers 12/2020 No estrangers 9/2020 Estrangers 9/2020 Taxa d'ocupació neta no estrangers 9/2020 Taxa d'ocupació neta estrangers 9/2020 No estrangers 6/2020 Estrangers 6/2020 Taxa d'ocupació neta no estrangers 6/2020 Taxa d'ocupació neta estrangers 6/2020 No estrangers 3/2020 Estrangers 3/2020 Taxa d'ocupació neta no estrangers 3/2020 Taxa d'ocupació neta estrangers 3/2020 No estrangers 12/2019 Estrangers 12/2019 Taxa d'ocupació neta no estrangers 12/2019 Taxa d'ocupació neta estrangers 12/2019 No estrangers 9/2019 Estrangers 9/2019 Taxa d'ocupació neta no estrangers 9/2019 Taxa d'ocupació neta estrangers 9/2019 No estrangers 6/2019 Estrangers 6/2019 Taxa d'ocupació neta no estrangers 6/2019 Taxa d'ocupació neta estrangers 6/2019 No estrangers 3/2019 Estrangers 3/2019 Taxa d'ocupació neta no estrangers 3/2019 Taxa d'ocupació neta estrangers 3/2019 No estrangers 12/2018 Estrangers 12/2018 Taxa d'ocupació neta no estrangers 12/2018 Taxa d'ocupació neta estrangers 12/2018 No estrangers 9/2018 Estrangers 9/2018 Taxa d'ocupació neta no estrangers 9/2018 Taxa d'ocupació neta estrangers 9/2018 No estrangers 6/2018 Estrangers 6/2018 Taxa d'ocupació neta no estrangers 6/2018 Taxa d'ocupació neta estrangers 6/2018 No estrangers 3/2018 Estrangers 3/2018 Taxa d'ocupació neta no estrangers 3/2018 Taxa d'ocupació neta estrangers 3/2018