Creixement natural de la població

Diferència entre naixements i defuncions sense tenir en compte la immigració.
Càlcul: Nombre de naixements menys nombre de defuncions
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiCreixement natural de la població 2022 Taxa de creixement natural de la població 2022 Creixement natural de la població 2021 Taxa de creixement natural de la població 2021 Creixement natural de la població 2020 Taxa de creixement natural de la població 2020 Creixement natural de la població 2019 Taxa de creixement natural de la població 2019 Creixement natural de la població 2018 Taxa de creixement natural de la població 2018 Creixement natural de la població 2017 Taxa de creixement natural de la població 2017 Creixement natural de la població 2016 Taxa de creixement natural de la població 2016 Creixement natural de la població 2015 Taxa de creixement natural de la població 2015 Creixement natural de la població 2014 Taxa de creixement natural de la població 2014 Creixement natural de la població 2013 Taxa de creixement natural de la població 2013 Creixement natural de la població 2012 Taxa de creixement natural de la població 2012 Taxa de creixement natural de la població 2001-2011