Evolució del nombre d'alumnes ESO per nacionalitat

> Nombre d'alumnes matriculats a ESO per nacionalitat. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d'Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiNo estrangers 2024 Estrangers 2024 No estrangers 2023 Estrangers 2023 No estrangers 2022 Estrangers 2022 No estrangers 2021 Estrangers 2021 No estrangers 2020 Estrangers 2020 No estrangers 2019 Estrangers 2019 No estrangers 2018 Estrangers 2018 No estrangers 2017 Estrangers 2017 No estrangers 2016 Estrangers 2016 Estrangers 2015 No estrangers 2015 Estrangers 2014 No estrangers 2014