Evolució del nombre d'alumnes de Batxillerat per curs

Nombre d'alumnes matriculats a Batxillerat per curs. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
Municipi1r 2019 2n 2019 1r 2018 2n 2018 1r 2017 2n 2017 1r 2016 2n 2016 1r 2015 2n 2015 1r 2014 2n 2014 1r 2013 2n 2013 1r 2012 2n 2012