Evolució del nombre d'alumnes de CFGS per sexe

Nombre d'alumnes matriculats a CFGS per sexe. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiNoies 2023 Nois 2023 Nois 2022 Noies 2022 Nois 2021 Noies 2021 Nois 2020 Noies 2020 Nois 2019 Noies 2019 Noies 2018 Nois 2018 Noies 2017 Nois 2017 Noies 2016 Nois 2016 Nois 2015 Noies 2015 Nois 2014 Noies 2014 Nois 2013 Noies 2013 Nois 2012 Noies 2012