Saldo migratori

Diferència entre la immigració i l’emigració total del període
Càlcul: Immigracions - Emigracions
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiSaldo migratori 2021 Taxa de saldo migratori 2021 Saldo migratori 2020 Taxa de saldo migratori 2020 Saldo migratori exterior 2020 Saldo migratori 2019 Saldo migratori exterior 2019 Taxa de saldo migratori 2019 Saldo migratori 2018 Saldo migratori exterior 2018 Taxa de saldo migratori 2018 Saldo migratori 2017 Saldo migratori exterior 2017 Taxa de saldo migratori 2017 Saldo migratori 2016 Saldo migratori exterior 2016 Taxa de saldo migratori 2016 Saldo migratori exterior 2015 Saldo migratori 2015 Taxa de saldo migratori 2015 Saldo migratori 2014 Saldo migratori exterior 2014 Taxa de saldo migratori 2014 Saldo migratori 2013 Taxa de saldo migratori 2013 Saldo migratori exterior 2013 Saldo migratori 2012 Taxa de saldo migratori 2012 Saldo migratori exterior 2012 Taxa de saldo migratori - Mitjana - 2001/2011