Avaluats i graduats a 4rt d’ESO

Alumnes de 4rt d’ESO avaluats i graduats.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiAvaluats 2017 Graduats 2017 Avaluats 2016 Graduats 2016 Avaluats 2015 Graduats 2015 Graduats 2014 Avaluats 2014 Graduats 2013 Avaluats 2013