Avaluats i graduats a 4rt d’ESO

Alumnes de 4rt d’ESO avaluats i graduats.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiAvaluats 2021 Graduats 2021 Avaluats 2020 Graduats 2020 Avaluats 2019 Graduats 2019 Avaluats 2018 Graduats 2018 Avaluats 2017 Graduats 2017 Avaluats 2016 Graduats 2016 Avaluats 2015 Graduats 2015 Graduats 2014 Avaluats 2014 Graduats 2013 Avaluats 2013