Avaluats i graduats a 4rt d’ESO segons nacionalitat

Alumnes de 4rt d’ESO avaluats i graduats segons nacionalitat.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiAvaluats estrangers 2018 Graduats estrangers 2018 Avaluats estrangers 2017 Graduats estrangers 2017 Avaluats estrangers 2016 Graduats estrangers 2016 Avaluats estrangers 2015 Graduats estrangers 2015 Graduats estrangers 2014 Avaluats estrangers 2014 Graduats estrangers 2013 Avaluats estrangers 2013