Avaluats i graduats a 4rt d’ESO segons nacionalitat

Alumnes de 4rt d’ESO avaluats i graduats segons nacionalitat.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiAvaluats estrangers 2017 Graduats estrangers 2017 Avaluats estrangers 2016 Graduats estrangers 2016 Avaluats estrangers 2015 Graduats estrangers 2015 Graduats estrangers 2014 Avaluats estrangers 2014 Graduats estrangers 2013 Avaluats estrangers 2013