Taxa de graduació bruta i neta de l’ESO

Taxa de graduació bruta: Relació percentual entre els alumnes graduats i matriculats a 4rt d’ESO.
Taxa de graduació neta: Relació percentual entre els alumnes graduats i avaluats a 4rt d’ESO.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa de graduació neta 2019 Taxa de graduació neta 2018 Taxa de graduació neta 2017 Taxa de graduació neta 2016 Taxa de graduació neta 2015