Taxa de graduació bruta i neta de l’ESO

Taxa de graduació bruta: Relació percentual entre els alumnes graduats i matriculats a 4rt d’ESO.
Taxa de graduació neta: Relació percentual entre els alumnes graduats i avaluats a 4rt d’ESO.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació

Any:

Municipi