Taxa de graduació bruta i neta de l’ESO

Taxa de graduació bruta: Relació percentual entre els alumnes graduats i matriculats a 4rt d’ESO.
Taxa de graduació neta: Relació percentual entre els alumnes graduats i avaluats a 4rt d’ESO.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa de graduació neta 2021 Taxa de graduació neta 2020 Taxa de graduació neta 2019 Taxa de graduació neta 2018 Taxa de graduació neta 2017 Taxa de graduació neta 2016 Taxa de graduació neta 2015