Avaluats i graduats a 2n de Batxillerat

Alumnes de 2n de Batxillerat avaluats i graduats.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
Municipi