Taxa de graduació bruta i neta a Batxillerat

Taxa de graduació bruta: Relació percentual entre els alumnes graduats i matriculats a 2n de Batxillerat
Taxa de graduació neta: Relació percentual entre els alumnes graduats i avaluats a 2n de Batxillerat
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa de graduació bruta 2021 Taxa de graduació neta 2021 Taxa de graduació bruta 2020 Taxa de graduació neta 2020 Taxa de graduació bruta 2019 Taxa de graduació neta 2019 Taxa de graduació bruta 2018 Taxa de graduació neta 2018 Taxa de graduació bruta 2017 Taxa de graduació neta 2017 Taxa de graduació bruta 2016 Taxa de graduació neta 2016 Taxa de graduació bruta 2015 Taxa de graduació neta 2015 Taxa de graduació bruta 2014 Taxa de graduació neta 2014 Taxa de graduació bruta 2013 Taxa de graduació neta 2013