Superfície per ús del sòl (SIGPAC)

Ha de parcel·les segons l’ús.
Font: Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya


Any:
 
Indicador:
Municipi1. Zona urbana 2019 2. Superfícies d’aigua 2019 3. Vial 2019 4. Edificació 2019 5. Forestal 2019 6. Improductiu 2019 7. Pastures 2019 8. Conreus 2019