Producció d’energia

Producció d’energia elèctrica agregada, número d’instal·lacions, potència instal·lada (kW) i producció bruta (kWh).
Font: Departament d’Empresa i Coneixement


Any:
 
Indicador:
MunicipiNúm instal·lacions 2020 Potència instal·lada (kW) 2020 Producció bruta (kWh) 2020 Núm instal·lacions 2019 Potència instal·lada (kW) 2019 Producció bruta (kWh) 2019 Núm instal·lacions 2018 Potència instal·lada (kW) 2018 Producció bruta (kWh) 2018 Núm instal·lacions 2017 Potència instal·lada (kW) 2017 Producció bruta (kWh) 2017 Núm instal·lacions 2016 Potència instal·lada (kW) 2016 Producció bruta (kWh) 2016 Núm instal·lacions 2015 Potència instal·lada (kW) 2015 Producció bruta (kWh) 2015 Núm instal·lacions 2014 Potència instal·lada (kW) 2014 Producció bruta (kWh) 2014 Núm instal·lacions 2013 Potència instal·lada (kW) 2013 Producció bruta (kWh) 2013 Núm instal·lacions 2012 Potència instal·lada (kW) 2012 Producció bruta (kWh) 2012 Núm instal·lacions 2011 Potència instal·lada (kW) 2011 Producció bruta (kWh) 2011 Núm instal·lacions 2010 Potència instal·lada (kW) 2010 Producció bruta (kWh) 2010