Generació de residus industrials

Residus en Tones registrats als diferents municipis de la comarca.
Font: Agència de Residus de Catalunya


Any:
 
Indicador:
MunicipiNombre d'empreses que generen residus industrials 2022 Residus perillosos (TONES) 2022 Total residus industrials (TONES) 2022 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2021 Residus perillosos (TONES) 2021 Total residus industrials (TONES) 2021 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2020 Residus perillosos (TONES) 2020 Total residus industrials (TONES) 2020 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2019 Residus perillosos (TONES) 2019 Total residus industrials (TONES) 2019 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2018 Residus perillosos (TONES) 2018 Total residus industrials (TONES) 2018 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2017 Residus perillosos (TONES) 2017 Total residus industrials (TONES) 2017 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2016 Residus perillosos (TONES) 2016 Total residus industrials (TONES) 2016 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2015 Residus perillosos (TONES) 2015 Total residus industrials (TONES) 2015 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2014 Residus perillosos (TONES) 2014 Total residus industrials (TONES) 2014 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2013 Residus perillosos (TONES) 2013 Total residus industrials (TONES) 2013 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2012 Residus perillosos (TONES) 2012 Total residus industrials (TONES) 2012 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2011 Residus perillosos (TONES) 2011 Total residus industrials (TONES) 2011 Nombre d'empreses que generen residus industrials 2010 Residus perillosos (TONES) 2010 Total residus industrials (TONES) 2010