Renda mitjana

La renda mitjana és la suma de tots els ingressos que entren a les llars del municipi com el salari, les pensions, les prestacions i altres tipus dividit entre la població (renda mitjana per habitant) i entre el nombre de llars (renda mitjana per llar)
Font: INE i Agència Tributària


Any:
 
Indicador:
MunicipiRenda mitjana per habitant 2017 Renda mitjana per llar 2017 Renda mitjana per habitant 2016 Renda mitjana per llar 2016 Renda mitjana per habitant 2015 Renda mitjana per llar 2015