Distribució de la renda per font d'ingressos

Percentatge de la renda segons font d'ingrés: salari, pensió, prestació d'atur, altres prestacions o altres ingressos.
Font: INE i Agència Tributària


Any:
 
Indicador:
Municipi% salari 2019 % pensions 2019 % prestació d'atur 2019 % altres prestacions 2019 % altres ingressos 2019 % salari 2018 % pensions 2018 % prestació d'atur 2018 % altres prestacions 2018 % altres ingressos 2018 % salari 2017 % prestació d'atur 2017 % pensions 2017 % altres prestacions 2017 % altres ingressos 2017 % salari 2016 % pensions 2016 % prestació d'atur 2016 % altres prestacions 2016 % altres ingressos 2016 % salari 2015 % pensions 2015 % prestació d'atur 2015 % altres prestacions 2015 % altres ingressos 2015