Evolució de la població

Evolució del nombre d’habitants distribuïts per sexe i per municipi de residència i variació interanual.
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Idescat

Any:

MunicipiPoblació total 2017 Variació percentual de població 2016-2017 2017 Població total 2016 Variació percentual de població 2015-2016 2016 Població total 2015 Variació percentual de població 2014-2015 2015 Població total 2014 Variació percentual de població 2013-2014 2014 Població total 2013 Variació percentual de població 2012-2013 2013 Població total 2012 Variació percentual de població 2011-2012 2012 Població total 2011 Variació percentual de població 2010-2011 2011 Població total 2010 Variació percentual de població 2009-2010 2010 Població total 2009 Variació percentual de població 2008-2009 2009 Població total 2008 Variació percentual de població 2007-2008 2008 Població total 2007 Variació percentual de població 2006-2007 2007 Població total 2006 Variació percentual de població 2005-2006 2006 Població total 2005 Variació percentual de població 2004-2005 2005 Població total 2004 Variació percentual de població 2003-2004 2004 Població total 2003 Variació percentual de població 2002-2003 2003 Població total 2002 Variació percentual de població 2001-2002 2002 Població total 2001 Variació percentual de població 2000-2001 2001 Població total 2000 Variació percentual de població 1999-2000 2000 Població total 1999 Variació percentual de població 1998-1999 1999 Població total 1998 Població total 1996 Variació percentual de població 1995-1996 1996 Població total 1995 Variació percentual de població 1994-1995 1995 Població total 1994 Variació percentual de població 1993-1994 1994 Població total 1993 Variació percentual de població 1992-1993 1993 Població total 1992 Variació percentual de població 1991-1992 1992 Població total 1991 Variació percentual de població 1990-1991 1991 Població total 1990