Evolució de la població

Evolució del nombre d’habitants per municipi de residència i variació interanual
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 31 de desembre de cada any.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiPoblació total 2023 Variació interanual relativa 2023 Població total 2022 Variació interanual relativa 2022 Població total 2021 Variació interanual relativa 2021 Població total 2020 Variació interanual relativa 2020 Variació interanual absoluta 2020 Població total 2019 Variació interanual relativa 2019 Variació interanual absoluta 2019 Variació interanual relativa 2018 Població total 2018 Variació interanual absoluta 2018 Variació interanual relativa 2017 Població total 2017 Variació interanual absoluta 2017 Variació interanual relativa 2016 Població total 2016 Variació interanual absoluta 2016 Variació interanual relativa 2015 Població total 2015 Variació interanual absoluta 2015 Variació interanual relativa 2014 Població total 2014 Variació interanual absoluta 2014 Variació interanual relativa 2013 Població total 2013 Variació interanual absoluta 2013 Variació interanual relativa 2012 Població total 2012 Variació interanual absoluta 2012 Variació interanual relativa 2011 Població total 2011 Variació interanual absoluta 2011 Variació interanual relativa 2010 Població total 2010 Variació interanual absoluta 2010 Variació interanual relativa 2009 Població total 2009 Variació interanual absoluta 2009 Variació interanual relativa 2008 Població total 2008 Variació interanual absoluta 2008 Variació interanual relativa 2007 Població total 2007 Variació interanual absoluta 2007 Variació interanual relativa 2006 Població total 2006 Variació interanual absoluta 2006 Variació interanual relativa 2005 Població total 2005 Variació interanual absoluta 2005 Variació interanual relativa 2004 Població total 2004 Variació interanual absoluta 2004 Variació interanual relativa 2003 Població total 2003 Variació interanual absoluta 2003 Variació interanual relativa 2002 Població total 2002 Variació interanual absoluta 2002 Variació interanual relativa 2001 Població total 2001 Variació interanual absoluta 2001 Variació interanual relativa 2000 Població total 2000 Variació interanual absoluta 2000 Variació interanual relativa 1999 Població total 1999 Variació interanual absoluta 1999 Població total 1998 Variació interanual relativa 1996 Població total 1996 Variació interanual absoluta 1996 Variació interanual relativa 1995 Població total 1995 Variació interanual absoluta 1995 Variació interanual relativa 1994 Població total 1994 Variació interanual absoluta 1994 Variació interanual relativa 1993 Població total 1993 Variació interanual absoluta 1993 Variació interanual relativa 1992 Població total 1992 Variació interanual absoluta 1992 Variació interanual relativa 1991 Població total 1991 Variació interanual absoluta 1991 Població total 1990