Nombre de llars

Conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. Per tant, el concepte de llar s'assimila al d'habitatge familiar principal quan les persones que hi viuen tenen vincles de parentiu.
Font: Idescat. Cens de població


Any:
 
Indicador:
MunicipiTotal 2015 Total 2011 Total 2001