Tipus de llar

Les llars poden ser no familiars o familiars.

Es poden distingir dos tipus de llars no familiars: les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades per dues persones o més.

Les llars familiars poden ser unifamiliars o plurifamiliars. Hi ha quatre tipus de nuclis unifamiliars: parella sense fills, parella amb un fill o més, pare amb un fill o més (família monoparental) i mare amb un fill o més (família monoparental).
Font: Idescat. Cens de població


Any:
 
Indicador:
MunicipiLlars no familiars - Unipersonals 2001 Llars no familiars - Amb dues persones o més 2001 Llars unifamiliars - Sense nucli 2001 Llars unifamiliars - Amb nucli 2001 Llars unifamiliars - Amb dos o més nuclis 2001 Llars familiars plurifamiliars 2001