Dimensió de la llar

Expressa el nombre mitjà de persones que viuen a la llar. Quocient entre la xifra total de persones que viuen a l'habitatge familiar i el nombre de llars.

S’indica també el nombre de llars segons el nombre de persones que hi viuen (1,2,3,4,5 membres i 6 o més).
Font: Idescat. Cens de població


Any:
 
Indicador:
MunicipiDimensió mitjana 2015 1 membre 2015 2 membres 2015 3 membres 2015 4 membres 2015 5 membres 2015 6 o més membres 2015 1 membre 2001 2 membres 2001 3 membres 2001 4 membres 2001 5 membres 2001 6 o més membres 2001 Dimensió mitjana 2001