Construcció d'habitatges iniciats i acabats

Habitatge iniciat és aquell que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.

Habitatge acabat és aquell que disposa dels certificats finals d'obres dels col·legis d'aparelladors.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat


Any:
 
Indicador:
MunicipiAcabats 3/2024 Iniciats 3/2024 Iniciats 12/2023 Acabats 12/2023 Iniciats 9/2023 Acabats 9/2023 Iniciats 6/2023 Acabats 6/2023 Iniciats 3/2023 Acabats 3/2023 Iniciats 12/2022 Acabats 12/2022 Iniciats 9/2022 Acabats 9/2022 Iniciats 6/2022 Acabats 6/2022 Iniciats 3/2022 Acabats 3/2022 Iniciats 12/2021 Acabats 12/2021 Iniciats 9/2021 Acabats 9/2021 Iniciats 6/2021 Acabats 6/2021 Iniciats 3/2021 Acabats 3/2021 Iniciats 12/2020 Acabats 12/2020 Iniciats 9/2020 Acabats 9/2020 Iniciats 6/2020 Acabats 6/2020 Iniciats 3/2020 Acabats 3/2020 Acabats 2019 Iniciats 2019 Iniciats 2018 Acabats 2018 Iniciats 2017 Acabats 2017 Iniciats 2016 Acabats 2016 Iniciats 2015 Acabats 2015 Iniciats 2014 Acabats 2014 Iniciats 2013 Acabats 2013 Iniciats 2012 Acabats 2012 Iniciats 2011 Acabats 2011 Iniciats 2010 Acabats 2010 Iniciats 2009 Acabats 2009 Iniciats 2008 Acabats 2008 Iniciats 2007 Acabats 2007 Iniciats 2006 Acabats 2006 Iniciats 2005 Acabats 2005 Iniciats 2004 Acabats 2004 Iniciats 2003 Acabats 2003 Iniciats 2002 Acabats 2002 Iniciats 2001 Acabats 2001 Iniciats 2000 Acabats 2000 Iniciats 1999 Acabats 1999 Iniciats 1998 Acabats 1998 Iniciats 1997 Acabats 1997 Iniciats 1996 Acabats 1996 Iniciats 1995 Acabats 1995 Iniciats 1994 Acabats 1994 Iniciats 1993 Acabats 1993 Iniciats 1992 Acabats 1992 Iniciats 1991 Acabats 1991 Iniciats 1990 Acabats 1990