Mercat de compravenda d'habitatges

La compravenda d’habitatges corresponen al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat. Es classifica en habitatge nou lliure , habitatge nou protegit i habitatge usat (segona mà).

Habitatge nou lliure: habitatge de màxim un any i mig d’antiguitat, a partir de l’obtenció del certificat final d’obra.

Habitatge nou protegit: habitatge que figura en el Registre de la Propietat que està qualificat per l’administració, com a protegit i, per tant, la seva transmissió està subjecte a alguns requisits. Es considera una modalitat d’habitatge nou.

Habitatge usat: habitatge de més d’un any i mig d’antiguitat, a partir de l’obtenció del certificat final d’obra, hi hagi hagut o no més d’una transmissió registrada.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat


Any:
 
Indicador:
MunicipiCompravenda d'habitatge de segona mà 2023 Compravenda d'habitatge nou lliure 2023 Compravenda d'habitatge nou protegit 2023 Superfície mitjana 2023 Preu/m2 construït 2023 Compravenda d'habitatge nou lliure 2022 Compravenda d'habitatge nou protegit 2022 Compravenda d'habitatge de segona mà 2022 Superfície mitjana 2022 Preu/m2 construït 2022 Compravenda d'habitatge nou lliure 2021 Compravenda d'habitatge nou protegit 2021 Compravenda d'habitatge de segona mà 2021 Superfície mitjana 2021 Preu/m2 construït 2021 Compravenda d'habitatge de segona mà 2020 Compravenda d'habitatge nou lliure 2020 Compravenda d'habitatge nou protegit 2020 Preu/m2 construït 2020 Superfície mitjana 2020 Compravenda d'habitatge nou lliure 2019 Compravenda d'habitatge nou protegit 2019 Compravenda d'habitatge de segona mà 2019 Superfície mitjana 2019 Preu/m2 construït 2019 Compravenda d'habitatge nou lliure 2018 Compravenda d'habitatge nou protegit 2018 Compravenda d'habitatge de segona mà 2018 Superfície mitjana 2018 Preu/m2 construït 2018 Compravenda d'habitatge nou lliure 2017 Compravenda d'habitatge nou protegit 2017 Compravenda d'habitatge de segona mà 2017 Superfície mitjana 2017 Preu/m2 construït 2017 Compravenda d'habitatge nou lliure 2016 Compravenda d'habitatge nou protegit 2016 Compravenda d'habitatge de segona mà 2016 Superfície mitjana 2016 Preu/m2 construït 2016 Compravenda d'habitatge nou lliure 2015 Compravenda d'habitatge nou protegit 2015 Compravenda d'habitatge de segona mà 2015 Superfície mitjana 2015 Preu/m2 construït 2015 Compravenda d'habitatge nou lliure 2014 Compravenda d'habitatge nou protegit 2014 Compravenda d'habitatge de segona mà 2014 Superfície mitjana 2014 Preu/m2 construït 2014 Compravenda d'habitatge nou lliure 2013 Compravenda d'habitatge nou protegit 2013 Compravenda d'habitatge de segona mà 2013 Superfície mitjana 2013 Preu/m2 construït 2013