Mercat de lloguer d'habitatge

Nombre de contractes: recompte del nombre de contractes de lloguer d’habitatges, de més d’un any de durada, que han dipositat la fiança a l’Incasòl.

Mitjana anual de lloguer contractual: mitjana de l’import del lloguer mensual durant l’any que figura en el contracte de lloguer pel qual s’ha dipositat la fiança.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat


Any:
 
Indicador:
MunicipiNombre de contractes 2023 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2023 Nombre de contractes 2022 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2022 Nombre de contractes 2021 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2021 Nombre de contractes 2020 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2020 Nombre de contractes 2019 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2019 Nombre de contractes 2018 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2018 Nombre de contractes 2017 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2017 Nombre de contractes 2016 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2016 Nombre de contractes 2015 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2015 Nombre de contractes 2014 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2014 Nombre de contractes 2013 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2013 Nombre de contractes 2012 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2012 Nombre de contractes 2011 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2011 Nombre de contractes 2010 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2010 Nombre de contractes 2009 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2009 Nombre de contractes 2008 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2008 Nombre de contractes 2007 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2007 Nombre de contractes 2006 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2006 Nombre de contractes 2005 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2005