Habitatge de protecció oficial

L’habitatge inicial és aquell que ha obtingut la qualificació provisional de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana n'hagi iniciat les promocions.

L’habitatge acabat és aquell que ha obtingut la qualificació definitiva de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana hagi acabat les promocions.

Sol·licitants d’habitatge protegit: nombre de sol·licituds donades d’alta com a vàlides a tots els registres municipals de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial existents a Catalunya.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat


Any:
 
Indicador:
MunicipiAcabat 2023 Iniciat 2023 Sol·licitants d'habitatge protegit 2023 Acabat 2022 Iniciat 2022 Sol·licitants d'habitatge protegit 2022 Acabat 2021 Iniciat 2021 Sol·licitants d'habitatge protegit 2021 Acabat 2020 Iniciat 2020 Sol·licitants d'habitatge protegit 2020 Acabat 2019 Iniciat 2019 Sol·licitants d'habitatge protegit 2019 Iniciat 2018 Acabat 2018 Sol·licitants d'habitatge protegit 2018 Iniciat 2017 Acabat 2017 Sol·licitants d'habitatge protegit 2017 Iniciat 2016 Acabat 2016 Sol·licitants d'habitatge protegit 2016 Iniciat 2015 Acabat 2015 Sol·licitants d'habitatge protegit 2015 Iniciat 2014 Acabat 2014 Sol·licitants d'habitatge protegit 2014 Iniciat 2013 Acabat 2013 Sol·licitants d'habitatge protegit 2013 Iniciat 2012 Acabat 2012 Sol·licitants d'habitatge protegit 2012 Iniciat 2011 Acabat 2011 Iniciat 2010 Acabat 2010 Iniciat 2009 Acabat 2009 Iniciat 2008 Acabat 2008 Iniciat 2007 Acabat 2007 Iniciat 2006 Acabat 2006 Iniciat 2005 Acabat 2005 Iniciat 2004 Acabat 2004 Iniciat 2003 Acabat 2003 Iniciat 2002 Acabat 2002