Evolució dels demandants d'ocupació

Els demandants d'ocupació són persones treballadores que s'inscriuen per a la recerca d'una ocupació, estiguin aturades o no. Aquestes es classifiquen en dos tipus:
1. Demandants no ocupats: on hi ha els aturats registrats i els demandants que cerquen per primer cop una feina.
2. Demandants ocupats: on hi ha persones ocupades en cerca d'una nova ocupació i els que es troben en situació d'ERTO.
Font: Observatori del Treball i Model Productiu


Any:
 
Indicador:
MunicipiDemandants no ocupats 5/2024 Demandants ocupats 5/2024 Demandants total 5/2024 Demandants total 4/2024 Demandants ocupats 4/2024 Demandants no ocupats 4/2024 Demandants total 3/2024 Demandants ocupats 3/2024 Demandants no ocupats 3/2024 Demandants total 2/2024 Demandants ocupats 2/2024 Demandants no ocupats 2/2024 Demandants total 1/2024 Demandants ocupats 1/2024 Demandants no ocupats 1/2024 Demandants total 12/2023 Demandants ocupats 12/2023 Demandants no ocupats 12/2023 Demandants total 11/2023 Demandants ocupats 11/2023 Demandants no ocupats 11/2023 Demandants total 10/2023 Demandants ocupats 10/2023 Demandants no ocupats 10/2023 Demandants total 9/2023 Demandants ocupats 9/2023 Demandants no ocupats 9/2023 Demandants total 8/2023 Demandants ocupats 8/2023 Demandants no ocupats 8/2023 Demandants total 7/2023 Demandants ocupats 7/2023 Demandants no ocupats 7/2023 Demandants total 6/2023 Demandants ocupats 6/2023 Demandants no ocupats 6/2023 Demandants total 5/2023 Demandants ocupats 5/2023 Demandants no ocupats 5/2023 Demandants total 4/2023 Demandants ocupats 4/2023 Demandants no ocupats 4/2023 Demandants total 3/2023 Demandants ocupats 3/2023 Demandants no ocupats 3/2023 Demandants total 2/2023 Demandants ocupats 2/2023 Demandants no ocupats 2/2023 Demandants total 1/2023 Demandants ocupats 1/2023 Demandants no ocupats 1/2023 Demandants total 12/2022 Demandants ocupats 12/2022 Demandants no ocupats 12/2022 Demandants total 11/2022 Demandants ocupats 11/2022 Demandants no ocupats 11/2022 Demandants total 10/2022 Demandants ocupats 10/2022 Demandants no ocupats 10/2022 Demandants total 9/2022 Demandants ocupats 9/2022 Demandants no ocupats 9/2022 Demandants total 8/2022 Demandants ocupats 8/2022 Demandants no ocupats 8/2022 Demandants total 7/2022 Demandants ocupats 7/2022 Demandants no ocupats 7/2022 Demandants total 6/2022 Demandants ocupats 6/2022 Demandants no ocupats 6/2022 Demandants total 5/2022 Demandants ocupats 5/2022 Demandants no ocupats 5/2022 Demandants total 4/2022 Demandants ocupats 4/2022 Demandants no ocupats 4/2022 Demandants total 3/2022 Demandants ocupats 3/2022 Demandants no ocupats 3/2022 Demandants total 2/2022 Demandants ocupats 2/2022 Demandants no ocupats 2/2022 Demandants total 1/2022 Demandants ocupats 1/2022 Demandants no ocupats 1/2022 Demandants total 12/2021 Demandants ocupats 12/2021 Demandants no ocupats 12/2021 Demandants total 11/2021 Demandants ocupats 11/2021 Demandants no ocupats 11/2021 Demandants total 10/2021 Demandants ocupats 10/2021 Demandants no ocupats 10/2021 Demandants total 9/2021 Demandants ocupats 9/2021 Demandants no ocupats 9/2021 Demandants total 8/2021 Demandants ocupats 8/2021 Demandants no ocupats 8/2021 Demandants total 7/2021 Demandants ocupats 7/2021 Demandants no ocupats 7/2021 Demandants total 6/2021 Demandants ocupats 6/2021 Demandants no ocupats 6/2021 Demandants total 5/2021 Demandants ocupats 5/2021 Demandants no ocupats 5/2021 Demandants total 4/2021 Demandants ocupats 4/2021 Demandants no ocupats 4/2021 Demandants total 3/2021 Demandants ocupats 3/2021 Demandants no ocupats 3/2021 Demandants total 2/2021 Demandants ocupats 2/2021 Demandants no ocupats 2/2021 Demandants total 1/2021 Demandants ocupats 1/2021 Demandants no ocupats 1/2021 Demandants total 12/2020 Demandants ocupats 12/2020 Demandants no ocupats 12/2020 Demandants total 11/2020 Demandants ocupats 11/2020 Demandants no ocupats 11/2020 Demandants total 10/2020 Demandants ocupats 10/2020 Demandants no ocupats 10/2020 Demandants total 9/2020 Demandants ocupats 9/2020 Demandants no ocupats 9/2020 Demandants total 8/2020 Demandants ocupats 8/2020 Demandants no ocupats 8/2020 Demandants total 7/2020 Demandants no ocupats 7/2020 Demandants ocupats 7/2020 Demandants total 6/2020 Demandants no ocupats 6/2020 Demandants ocupats 6/2020 Demandants total 5/2020 Demandants no ocupats 5/2020 Demandants ocupats 5/2020 Demandants total 4/2020 Demandants no ocupats 4/2020 Demandants ocupats 4/2020 Demandants total 3/2020 Demandants no ocupats 3/2020 Demandants ocupats 3/2020 Demandants total 2/2020 Demandants no ocupats 2/2020 Demandants ocupats 2/2020 Demandants total 1/2020 Demandants no ocupats 1/2020 Demandants ocupats 1/2020 Demandants total 12/2019 Demandants no ocupats 12/2019 Demandants ocupats 12/2019 Demandants total 11/2019 Demandants no ocupats 11/2019 Demandants ocupats 11/2019 Demandants total 10/2019 Demandants no ocupats 10/2019 Demandants ocupats 10/2019 Demandants total 9/2019 Demandants no ocupats 9/2019 Demandants ocupats 9/2019 Demandants total 8/2019 Demandants no ocupats 8/2019 Demandants ocupats 8/2019 Demandants total 7/2019 Demandants no ocupats 7/2019 Demandants ocupats 7/2019 Demandants total 6/2019 Demandants no ocupats 6/2019 Demandants ocupats 6/2019 Demandants total 5/2019 Demandants no ocupats 5/2019 Demandants ocupats 5/2019 Demandants total 4/2019 Demandants no ocupats 4/2019 Demandants ocupats 4/2019 Demandants total 3/2019 Demandants no ocupats 3/2019 Demandants ocupats 3/2019 Demandants total 2/2019 Demandants no ocupats 2/2019 Demandants ocupats 2/2019 Demandants total 1/2019 Demandants no ocupats 1/2019 Demandants ocupats 1/2019 Demandants total 12/2018 Demandants no ocupats 12/2018 Demandants ocupats 12/2018 Demandants total 11/2018 Demandants no ocupats 11/2018 Demandants ocupats 11/2018 Demandants total 10/2018 Demandants no ocupats 10/2018 Demandants ocupats 10/2018 Demandants total 9/2018 Demandants no ocupats 9/2018 Demandants ocupats 9/2018 Demandants total 8/2018 Demandants no ocupats 8/2018 Demandants ocupats 8/2018 Demandants total 7/2018 Demandants no ocupats 7/2018 Demandants ocupats 7/2018 Demandants total 6/2018 Demandants no ocupats 6/2018 Demandants ocupats 6/2018 Demandants total 5/2018 Demandants no ocupats 5/2018 Demandants ocupats 5/2018 Demandants total 4/2018 Demandants no ocupats 4/2018 Demandants ocupats 4/2018 Demandants total 3/2018 Demandants no ocupats 3/2018 Demandants ocupats 3/2018 Demandants total 2/2018 Demandants no ocupats 2/2018 Demandants ocupats 2/2018 Demandants total 1/2018 Demandants no ocupats 1/2018 Demandants ocupats 1/2018 Demandants total 12/2017 Demandants no ocupats 12/2017 Demandants ocupats 12/2017 Demandants total 11/2017 Demandants no ocupats 11/2017 Demandants ocupats 11/2017 Demandants total 10/2017 Demandants no ocupats 10/2017 Demandants ocupats 10/2017 Demandants total 9/2017 Demandants no ocupats 9/2017 Demandants ocupats 9/2017 Demandants total 8/2017 Demandants no ocupats 8/2017 Demandants ocupats 8/2017 Demandants total 7/2017 Demandants no ocupats 7/2017 Demandants ocupats 7/2017 Demandants total 6/2017 Demandants no ocupats 6/2017 Demandants ocupats 6/2017 Demandants total 5/2017 Demandants no ocupats 5/2017 Demandants ocupats 5/2017 Demandants total 4/2017 Demandants no ocupats 4/2017 Demandants ocupats 4/2017 Demandants total 3/2017 Demandants no ocupats 3/2017 Demandants ocupats 3/2017 Demandants total 2/2017 Demandants no ocupats 2/2017 Demandants ocupats 2/2017 Demandants total 1/2017 Demandants no ocupats 1/2017 Demandants ocupats 1/2017 Demandants total 12/2016 Demandants no ocupats 12/2016 Demandants ocupats 12/2016 Demandants total 11/2016 Demandants no ocupats 11/2016 Demandants ocupats 11/2016 Demandants total 10/2016 Demandants no ocupats 10/2016 Demandants ocupats 10/2016 Demandants total 9/2016 Demandants no ocupats 9/2016 Demandants ocupats 9/2016 Demandants total 8/2016 Demandants no ocupats 8/2016 Demandants ocupats 8/2016 Demandants total 7/2016 Demandants no ocupats 7/2016 Demandants ocupats 7/2016 Demandants total 6/2016 Demandants no ocupats 6/2016 Demandants ocupats 6/2016 Demandants total 5/2016 Demandants no ocupats 5/2016 Demandants ocupats 5/2016 Demandants total 4/2016 Demandants no ocupats 4/2016 Demandants ocupats 4/2016 Demandants total 3/2016 Demandants no ocupats 3/2016 Demandants ocupats 3/2016 Demandants total 2/2016 Demandants no ocupats 2/2016 Demandants ocupats 2/2016 Demandants total 1/2016 Demandants no ocupats 1/2016 Demandants ocupats 1/2016 Demandants total 12/2015 Demandants total 11/2015 Demandants total 10/2015 Demandants total 9/2015 Demandants total 8/2015 Demandants total 7/2015 Demandants total 6/2015 Demandants total 5/2015 Demandants total 4/2015 Demandants total 3/2015 Demandants total 2/2015 Demandants total 1/2015 Demandants total 12/2014 Demandants total 11/2014 Demandants total 10/2014 Demandants total 9/2014 Demandants total 8/2014 Demandants total 7/2014 Demandants total 6/2014 Demandants total 5/2014 Demandants total 4/2014 Demandants total 3/2014 Demandants total 2/2014 Demandants total 1/2014 Demandants total 12/2013 Demandants total 11/2013 Demandants total 10/2013 Demandants total 9/2013 Demandants total 8/2013 Demandants total 7/2013 Demandants total 6/2013 Demandants total 5/2013 Demandants total 4/2013 Demandants total 3/2013 Demandants total 2/2013 Demandants total 1/2013 Demandants total 12/2012 Demandants total 11/2012 Demandants total 10/2012 Demandants total 9/2012 Demandants total 8/2012 Demandants total 7/2012 Demandants total 6/2012 Demandants total 5/2012 Demandants total 4/2012 Demandants total 3/2012 Demandants total 2/2012 Demandants total 1/2012 Demandants total 12/2011 Demandants total 11/2011 Demandants total 10/2011 Demandants total 9/2011 Demandants total 8/2011 Demandants total 7/2011 Demandants total 6/2011 Demandants total 5/2011 Demandants total 4/2011 Demandants total 3/2011 Demandants total 2/2011 Demandants total 1/2011 Demandants total 12/2010 Demandants total 11/2010 Demandants total 10/2010 Demandants total 9/2010 Demandants total 8/2010 Demandants total 7/2010 Demandants total 6/2010 Demandants total 5/2010 Demandants total 4/2010 Demandants total 3/2010 Demandants total 2/2010 Demandants total 1/2010 Demandants total 12/2009 Demandants total 11/2009 Demandants total 10/2009 Demandants total 9/2009 Demandants total 8/2009 Demandants total 7/2009 Demandants total 6/2009 Demandants total 5/2009 Demandants total 4/2009 Demandants total 3/2009 Demandants total 2/2009 Demandants total 1/2009 Demandants total 12/2008 Demandants total 11/2008 Demandants total 10/2008 Demandants total 9/2008 Demandants total 8/2008 Demandants total 7/2008 Demandants total 6/2008 Demandants total 5/2008 Demandants total 4/2008 Demandants total 3/2008 Demandants total 2/2008 Demandants total 1/2008 Demandants total 12/2007 Demandants total 11/2007 Demandants total 10/2007 Demandants total 9/2007 Demandants total 8/2007 Demandants total 7/2007 Demandants total 6/2007 Demandants total 5/2007 Demandants total 4/2007 Demandants total 3/2007 Demandants total 2/2007 Demandants total 1/2007 Demandants total 12/2006 Demandants total 11/2006 Demandants total 10/2006 Demandants total 9/2006 Demandants total 8/2006 Demandants total 7/2006 Demandants total 6/2006 Demandants total 5/2006 Demandants total 4/2006 Demandants total 3/2006 Demandants total 2/2006 Demandants total 1/2006 Demandants total 12/2005 Demandants total 11/2005 Demandants total 10/2005 Demandants total 9/2005 Demandants total 8/2005 Demandants total 7/2005 Demandants total 6/2005 Demandants total 5/2005 Demandants total 4/2005 Demandants total 3/2005 Demandants total 2/2005 Demandants total 1/2005