Immobles segons ús

Immobles segons la tipologia d'ús, dins d'un edifici pot haver-hi més d'un immoble i de diferent ús
Font: Dirección General del Catastro


Any:
 
Indicador:
MunicipiMagatzem 3/2024 Comercial 3/2024 Cultural 3/2024 Oci, Hosteleria 3/2024 Indústria 3/2024 Esportiu 3/2024 Sòl vacant 3/2024 Obres 3/2024 Oficines 3/2024 Singular 3/2024 Religiós 3/2024 Espectacles 3/2024 Residències 3/2024 Sanitat 3/2024 Sense definir 3/2024 Total 3/2024 Magatzem 12/2023 Comercial 12/2023 Cultural 12/2023 Oci, Hosteleria 12/2023 Indústria 12/2023 Esportiu 12/2023 Sòl vacant 12/2023 Obres 12/2023 Oficines 12/2023 Singular 12/2023 Religiós 12/2023 Espectacles 12/2023 Residències 12/2023 Sanitat 12/2023 Sense definir 12/2023 Total 12/2023 Magatzem 9/2023 Comercial 9/2023 Cultural 9/2023 Oci, Hosteleria 9/2023 Indústria 9/2023 Esportiu 9/2023 Sòl vacant 9/2023 Obres 9/2023 Oficines 9/2023 Singular 9/2023 Religiós 9/2023 Espectacles 9/2023 Residències 9/2023 Sanitat 9/2023 Sense definir 9/2023 Total 9/2023 Magatzem 6/2023 Comercial 6/2023 Cultural 6/2023 Oci, Hosteleria 6/2023 Indústria 6/2023 Esportiu 6/2023 Sòl vacant 6/2023 Obres 6/2023 Oficines 6/2023 Singular 6/2023 Religiós 6/2023 Espectacles 6/2023 Residències 6/2023 Sanitat 6/2023 Sense definir 6/2023 Total 6/2023 Magatzem 3/2023 Comercial 3/2023 Cultural 3/2023 Oci, Hosteleria 3/2023 Indústria 3/2023 Esportiu 3/2023 Obres 3/2023 Oficines 3/2023 Sòl vacant 3/2023 Singular 3/2023 Religiós 3/2023 Espectacles 3/2023 Residències 3/2023 Sanitat 3/2023 Sense definir 3/2023 Total 3/2023 Magatzem 12/2022 Comercial 12/2022 Cultural 12/2022 Oci, Hosteleria 12/2022 Indústria 12/2022 Esportiu 12/2022 Sòl vacant 12/2022 Obres 12/2022 Oficines 12/2022 Singular 12/2022 Religiós 12/2022 Espectacles 12/2022 Residències 12/2022 Sanitat 12/2022 Sense definir 12/2022 Total 12/2022 Magatzem 9/2022 Comercial 9/2022 Cultural 9/2022 Oci, Hosteleria 9/2022 Indústria 9/2022 Esportiu 9/2022 Sòl vacant 9/2022 Obres 9/2022 Oficines 9/2022 Singular 9/2022 Religiós 9/2022 Espectacles 9/2022 Residències 9/2022 Sanitat 9/2022 Sense definir 9/2022 Total 9/2022 Magatzem 6/2022 Comercial 6/2022 Cultural 6/2022 Oci, Hosteleria 6/2022 Indústria 6/2022 Esportiu 6/2022 Sòl vacant 6/2022 Obres 6/2022 Oficines 6/2022 Singular 6/2022 Religiós 6/2022 Espectacles 6/2022 Residències 6/2022 Sanitat 6/2022 Sense definir 6/2022 Total 6/2022 Magatzem 3/2022 Comercial 3/2022 Cultural 3/2022 Oci, Hosteleria 3/2022 Indústria 3/2022 Esportiu 3/2022 Sòl vacant 3/2022 Obres 3/2022 Oficines 3/2022 Singular 3/2022 Religiós 3/2022 Espectacles 3/2022 Residències 3/2022 Sanitat 3/2022 Sense definir 3/2022 Total 3/2022 Magatzem 12/2021 Comercial 12/2021 Cultural 12/2021 Oci, Hosteleria 12/2021 Indústria 12/2021 Esportiu 12/2021 Sòl vacant 12/2021 Obres 12/2021 Oficines 12/2021 Singular 12/2021 Religiós 12/2021 Espectacles 12/2021 Residències 12/2021 Sanitat 12/2021 Sense definir 12/2021 Total 12/2021 Magatzem 9/2021 Comercial 9/2021 Cultural 9/2021 Oci, Hosteleria 9/2021 Indústria 9/2021 Esportiu 9/2021 Sòl vacant 9/2021 Obres 9/2021 Oficines 9/2021 Singular 9/2021 Religiós 9/2021 Espectacles 9/2021 Residències 9/2021 Sanitat 9/2021 Sense definir 9/2021 Total 9/2021 Magatzem 6/2021 Comercial 6/2021 Cultural 6/2021 Oci, Hosteleria 6/2021 Indústria 6/2021 Esportiu 6/2021 Sòl vacant 6/2021 Obres 6/2021 Oficines 6/2021 Singular 6/2021 Religiós 6/2021 Espectacles 6/2021 Residències 6/2021 Sanitat 6/2021 Sense definir 6/2021 Total 6/2021 Magatzem 12/2020 Comercial 12/2020 Cultural 12/2020 Oci, Hosteleria 12/2020 Indústria 12/2020 Esportiu 12/2020 Sòl vacant 12/2020 Obres 12/2020 Oficines 12/2020 Singular 12/2020 Religiós 12/2020 Espectacles 12/2020 Residències 12/2020 Sanitat 12/2020 Sense definir 12/2020 Total 12/2020 Magatzem 9/2020 Comercial 9/2020 Cultural 9/2020 Oci, Hosteleria 9/2020 Indústria 9/2020 Esportiu 9/2020 Sòl vacant 9/2020 Obres 9/2020 Oficines 9/2020 Singular 9/2020 Religiós 9/2020 Espectacles 9/2020 Residències 9/2020 Sanitat 9/2020 Sense definir 9/2020 Total 9/2020 Magatzem 6/2020 Comercial 6/2020 Cultural 6/2020 Oci, Hosteleria 6/2020 Indústria 6/2020 Esportiu 6/2020 Sòl vacant 6/2020 Obres 6/2020 Oficines 6/2020 Singular 6/2020 Religiós 6/2020 Espectacles 6/2020 Residències 6/2020 Sanitat 6/2020 Sense definir 6/2020 Total 6/2020 Magatzem 3/2020 Comercial 3/2020 Cultural 3/2020 Oci, Hosteleria 3/2020 Indústria 3/2020 Esportiu 3/2020 Sòl vacant 3/2020 Obres 3/2020 Oficines 3/2020 Singular 3/2020 Religiós 3/2020 Espectacles 3/2020 Residències 3/2020 Sanitat 3/2020 Sense definir 3/2020 Total 3/2020 Magatzem 12/2019 Comercial 12/2019 Cultural 12/2019 Oci, Hosteleria 12/2019 Indústria 12/2019 Esportiu 12/2019 Sòl vacant 12/2019 Obres 12/2019 Oficines 12/2019 Singular 12/2019 Religiós 12/2019 Espectacles 12/2019 Residències 12/2019 Sanitat 12/2019 Sense definir 12/2019 Total 12/2019 Magatzem 9/2019 Comercial 9/2019 Cultural 9/2019 Oci, Hosteleria 9/2019 Indústria 9/2019 Esportiu 9/2019 Sòl vacant 9/2019 Obres 9/2019 Oficines 9/2019 Singular 9/2019 Religiós 9/2019 Espectacles 9/2019 Residències 9/2019 Sanitat 9/2019 Sense definir 9/2019 Total 9/2019 Magatzem 6/2019 Comercial 6/2019 Cultural 6/2019 Oci, Hosteleria 6/2019 Indústria 6/2019 Esportiu 6/2019 Sòl vacant 6/2019 Obres 6/2019 Oficines 6/2019 Singular 6/2019 Religiós 6/2019 Espectacles 6/2019 Residències 6/2019 Sanitat 6/2019 Sense definir 6/2019 Total 6/2019 Magatzem 3/2019 Comercial 3/2019 Cultural 3/2019 Oci, Hosteleria 3/2019 Indústria 3/2019 Esportiu 3/2019 Sòl vacant 3/2019 Obres 3/2019 Oficines 3/2019 Singular 3/2019 Religiós 3/2019 Espectacles 3/2019 Residències 3/2019 Sanitat 3/2019 Sense definir 3/2019 Total 3/2019 Magatzem 12/2018 Comercial 12/2018 Cultural 12/2018 Oci, Hosteleria 12/2018 Indústria 12/2018 Esportiu 12/2018 Sòl vacant 12/2018 Obres 12/2018 Oficines 12/2018 Singular 12/2018 Religiós 12/2018 Espectacles 12/2018 Residències 12/2018 Sanitat 12/2018 Sense definir 12/2018 Total 12/2018 Magatzem 9/2018 Comercial 9/2018 Cultural 9/2018 Oci, Hosteleria 9/2018 Indústria 9/2018 Esportiu 9/2018 Sòl vacant 9/2018 Obres 9/2018 Oficines 9/2018 Singular 9/2018 Religiós 9/2018 Espectacles 9/2018 Residències 9/2018 Sanitat 9/2018 Sense definir 9/2018 Total 9/2018 Magatzem 6/2018 Comercial 6/2018 Cultural 6/2018 Oci, Hosteleria 6/2018 Indústria 6/2018 Esportiu 6/2018 Sòl vacant 6/2018 Obres 6/2018 Oficines 6/2018 Singular 6/2018 Religiós 6/2018 Espectacles 6/2018 Residències 6/2018 Sanitat 6/2018 Sense definir 6/2018 Total 6/2018 Magatzem 3/2018 Comercial 3/2018 Cultural 3/2018 Oci, Hosteleria 3/2018 Indústria 3/2018 Esportiu 3/2018 Sòl vacant 3/2018 Obres 3/2018 Oficines 3/2018 Singular 3/2018 Religiós 3/2018 Espectacles 3/2018 Residències 3/2018 Sanitat 3/2018 Sense definir 3/2018 Total 3/2018 Magatzem 12/2017 Comercial 12/2017 Cultural 12/2017 Oci, Hosteleria 12/2017 Indústria 12/2017 Esportiu 12/2017 Sòl vacant 12/2017 Obres 12/2017 Oficines 12/2017 Singular 12/2017 Religiós 12/2017 Espectacles 12/2017 Residències 12/2017 Sanitat 12/2017 Sense definir 12/2017 Total 12/2017 Magatzem 9/2017 Comercial 9/2017 Cultural 9/2017 Oci, Hosteleria 9/2017 Indústria 9/2017 Esportiu 9/2017 Sòl vacant 9/2017 Obres 9/2017 Oficines 9/2017 Singular 9/2017 Religiós 9/2017 Espectacles 9/2017 Residències 9/2017 Sanitat 9/2017 Sense definir 9/2017 Total 9/2017 Magatzem 6/2017 Comercial 6/2017 Cultural 6/2017 Oci, Hosteleria 6/2017 Indústria 6/2017 Esportiu 6/2017 Sòl vacant 6/2017 Obres 6/2017 Oficines 6/2017 Singular 6/2017 Religiós 6/2017 Espectacles 6/2017 Residències 6/2017 Sanitat 6/2017 Sense definir 6/2017 Total 6/2017 Magatzem 3/2017 Comercial 3/2017 Cultural 3/2017 Oci, Hosteleria 3/2017 Indústria 3/2017 Esportiu 3/2017 Sòl vacant 3/2017 Obres 3/2017 Oficines 3/2017 Singular 3/2017 Religiós 3/2017 Espectacles 3/2017 Residències 3/2017 Sanitat 3/2017 Sense definir 3/2017 Total 3/2017 Magatzem 3/2017 Magatzem 12/2016 Comercial 12/2016 Cultural 12/2016 Oci, Hosteleria 12/2016 Indústria 12/2016 Esportiu 12/2016 Sòl vacant 12/2016 Obres 12/2016 Oficines 12/2016 Singular 12/2016 Religiós 12/2016 Espectacles 12/2016 Residències 12/2016 Sanitat 12/2016 Sense definir 12/2016 Total 12/2016 Magatzem 9/2016 Comercial 9/2016 Cultural 9/2016 Oci, Hosteleria 9/2016 Indústria 9/2016 Esportiu 9/2016 Sòl vacant 9/2016 Obres 9/2016 Oficines 9/2016 Singular 9/2016 Religiós 9/2016 Espectacles 9/2016 Residències 9/2016 Sanitat 9/2016 Sense definir 9/2016 Total 9/2016 Magatzem 6/2016 Comercial 6/2016 Cultural 6/2016 Oci, Hosteleria 6/2016 Indústria 6/2016 Esportiu 6/2016 Sòl vacant 6/2016 Obres 6/2016 Oficines 6/2016 Singular 6/2016 Religiós 6/2016 Espectacles 6/2016 Residències 6/2016 Sanitat 6/2016 Sense definir 6/2016 Total 6/2016 Magatzem 3/2016 Comercial 3/2016 Cultural 3/2016 Oci, Hosteleria 3/2016 Indústria 3/2016 Esportiu 3/2016 Sòl vacant 3/2016 Obres 3/2016 Oficines 3/2016 Singular 3/2016 Religiós 3/2016 Espectacles 3/2016 Residències 3/2016 Sanitat 3/2016 Sense definir 3/2016 Total 3/2016 Magatzem 12/2015 Comercial 12/2015 Cultural 12/2015 Oci, Hosteleria 12/2015 Indústria 12/2015 Esportiu 12/2015 Sòl vacant 12/2015 Obres 12/2015 Oficines 12/2015 Singular 12/2015 Religiós 12/2015 Espectacles 12/2015 Residències 12/2015 Sanitat 12/2015 Sense definir 12/2015 Total 12/2015 Magatzem 9/2015 Comercial 9/2015 Cultural 9/2015 Oci, Hosteleria 9/2015 Indústria 9/2015 Esportiu 9/2015 Sòl vacant 9/2015 Obres 9/2015 Oficines 9/2015 Singular 9/2015 Religiós 9/2015 Espectacles 9/2015 Residències 9/2015 Sanitat 9/2015 Sense definir 9/2015 Total 9/2015 Magatzem 6/2015 Comercial 6/2015 Cultural 6/2015 Oci, Hosteleria 6/2015 Indústria 6/2015 Esportiu 6/2015 Sòl vacant 6/2015 Obres 6/2015 Oficines 6/2015 Singular 6/2015 Religiós 6/2015 Espectacles 6/2015 Residències 6/2015 Sanitat 6/2015 Sense definir 6/2015 Total 6/2015 Magatzem 3/2015 Comercial 3/2015 Cultural 3/2015 Oci, Hosteleria 3/2015 Indústria 3/2015 Esportiu 3/2015 Sòl vacant 3/2015 Obres 3/2015 Oficines 3/2015 Singular 3/2015 Religiós 3/2015 Espectacles 3/2015 Residències 3/2015 Sanitat 3/2015 Sense definir 3/2015 Total 3/2015 Magatzem 12/2014 Comercial 12/2014 Cultural 12/2014 Oci, Hosteleria 12/2014 Indústria 12/2014 Esportiu 12/2014 Sòl vacant 12/2014 Obres 12/2014 Oficines 12/2014 Singular 12/2014 Religiós 12/2014 Espectacles 12/2014 Residències 12/2014 Sanitat 12/2014 Sense definir 12/2014 Total 12/2014 Magatzem 9/2014 Comercial 9/2014 Cultural 9/2014 Oci, Hosteleria 9/2014 Indústria 9/2014 Esportiu 9/2014 Sòl vacant 9/2014 Obres 9/2014 Oficines 9/2014 Singular 9/2014 Religiós 9/2014 Espectacles 9/2014 Residències 9/2014 Sanitat 9/2014 Sense definir 9/2014 Total 9/2014 Magatzem 6/2014 Comercial 6/2014 Cultural 6/2014 Oci, Hosteleria 6/2014 Indústria 6/2014 Esportiu 6/2014 Sòl vacant 6/2014 Obres 6/2014 Oficines 6/2014 Singular 6/2014 Religiós 6/2014 Espectacles 6/2014 Residències 6/2014 Sanitat 6/2014 Sense definir 6/2014 Total 6/2014 Magatzem 3/2014 Comercial 3/2014 Cultural 3/2014 Oci, Hosteleria 3/2014 Indústria 3/2014 Esportiu 3/2014 Sòl vacant 3/2014 Obres 3/2014 Oficines 3/2014 Singular 3/2014 Religiós 3/2014 Espectacles 3/2014 Residències 3/2014 Sanitat 3/2014 Sense definir 3/2014 Total 3/2014 Magatzem 12/2013 Comercial 12/2013 Cultural 12/2013 Oci, Hosteleria 12/2013 Indústria 12/2013 Esportiu 12/2013 Sòl vacant 12/2013 Obres 12/2013 Oficines 12/2013 Singular 12/2013 Religiós 12/2013 Espectacles 12/2013 Residències 12/2013 Sanitat 12/2013 Sense definir 12/2013 Total 12/2013 Magatzem 9/2013 Comercial 9/2013 Cultural 9/2013 Oci, Hosteleria 9/2013 Indústria 9/2013 Esportiu 9/2013 Sòl vacant 9/2013 Obres 9/2013 Oficines 9/2013 Singular 9/2013 Religiós 9/2013 Espectacles 9/2013 Residències 9/2013 Sanitat 9/2013 Sense definir 9/2013 Total 9/2013 Magatzem 6/2013 Comercial 6/2013 Cultural 6/2013 Oci, Hosteleria 6/2013 Indústria 6/2013 Esportiu 6/2013 Sòl vacant 6/2013 Obres 6/2013 Oficines 6/2013 Singular 6/2013 Religiós 6/2013 Espectacles 6/2013 Residències 6/2013 Sanitat 6/2013 Sense definir 6/2013 Total 6/2013 Magatzem 3/2013 Comercial 3/2013 Cultural 3/2013 Oci, Hosteleria 3/2013 Indústria 3/2013 Esportiu 3/2013 Sòl vacant 3/2013 Obres 3/2013 Oficines 3/2013 Singular 3/2013 Religiós 3/2013 Espectacles 3/2013 Residències 3/2013 Sanitat 3/2013 Sense definir 3/2013 Total 3/2013 Magatzem 12/2012 Comercial 12/2012 Cultural 12/2012 Oci, Hosteleria 12/2012 Indústria 12/2012 Esportiu 12/2012 Sòl vacant 12/2012 Obres 12/2012 Oficines 12/2012 Singular 12/2012 Religiós 12/2012 Espectacles 12/2012 Residències 12/2012 Sanitat 12/2012 Sense definir 12/2012 Total 12/2012 Magatzem 9/2012 Comercial 9/2012 Cultural 9/2012 Oci, Hosteleria 9/2012 Indústria 9/2012 Esportiu 9/2012 Sòl vacant 9/2012 Obres 9/2012 Oficines 9/2012 Singular 9/2012 Religiós 9/2012 Espectacles 9/2012 Residències 9/2012 Sanitat 9/2012 Sense definir 9/2012 Total 9/2012 Magatzem 6/2012 Comercial 6/2012 Cultural 6/2012 Oci, Hosteleria 6/2012 Indústria 6/2012 Esportiu 6/2012 Sòl vacant 6/2012 Obres 6/2012 Oficines 6/2012 Singular 6/2012 Religiós 6/2012 Espectacles 6/2012 Residències 6/2012 Sanitat 6/2012 Sense definir 6/2012 Total 6/2012 Magatzem 3/2012 Comercial 3/2012 Cultural 3/2012 Oci, Hosteleria 3/2012 Indústria 3/2012 Esportiu 3/2012 Sòl vacant 3/2012 Obres 3/2012 Oficines 3/2012 Singular 3/2012 Religiós 3/2012 Espectacles 3/2012 Residències 3/2012 Sanitat 3/2012 Sense definir 3/2012 Total 3/2012 Magatzem 12/2011 Comercial 12/2011 Cultural 12/2011 Oci, Hosteleria 12/2011 Indústria 12/2011 Esportiu 12/2011 Sòl vacant 12/2011 Obres 12/2011 Oficines 12/2011 Singular 12/2011 Religiós 12/2011 Espectacles 12/2011 Residències 12/2011 Sanitat 12/2011 Sense definir 12/2011 Total 12/2011 Magatzem 9/2011 Comercial 9/2011 Cultural 9/2011 Oci, Hosteleria 9/2011 Indústria 9/2011 Esportiu 9/2011 Sòl vacant 9/2011 Obres 9/2011 Oficines 9/2011 Singular 9/2011 Religiós 9/2011 Espectacles 9/2011 Residències 9/2011 Sanitat 9/2011 Sense definir 9/2011 Total 9/2011 Magatzem 6/2011 Comercial 6/2011 Cultural 6/2011 Oci, Hosteleria 6/2011 Indústria 6/2011 Esportiu 6/2011 Sòl vacant 6/2011 Obres 6/2011 Oficines 6/2011 Singular 6/2011 Religiós 6/2011 Espectacles 6/2011 Residències 6/2011 Sanitat 6/2011 Sense definir 6/2011 Total 6/2011 Magatzem 3/2011 Comercial 3/2011 Cultural 3/2011 Oci, Hosteleria 3/2011 Indústria 3/2011 Esportiu 3/2011 Sòl vacant 3/2011 Obres 3/2011 Oficines 3/2011 Singular 3/2011 Religiós 3/2011 Espectacles 3/2011 Residències 3/2011 Sanitat 3/2011 Sense definir 3/2011 Total 3/2011 Magatzem 12/2010 Comercial 12/2010 Cultural 12/2010 Oci, Hosteleria 12/2010 Indústria 12/2010 Esportiu 12/2010 Sòl vacant 12/2010 Obres 12/2010 Oficines 12/2010 Singular 12/2010 Religiós 12/2010 Espectacles 12/2010 Residències 12/2010 Sanitat 12/2010 Sense definir 12/2010 Total 12/2010 Magatzem 9/2010 Comercial 9/2010 Cultural 9/2010 Oci, Hosteleria 9/2010 Indústria 9/2010 Esportiu 9/2010 Sòl vacant 9/2010 Obres 9/2010 Oficines 9/2010 Singular 9/2010 Religiós 9/2010 Espectacles 9/2010 Residències 9/2010 Sanitat 9/2010 Sense definir 9/2010 Total 9/2010 Magatzem 6/2010 Comercial 6/2010 Cultural 6/2010 Oci, Hosteleria 6/2010 Indústria 6/2010 Esportiu 6/2010 Sòl vacant 6/2010 Obres 6/2010 Oficines 6/2010 Singular 6/2010 Religiós 6/2010 Espectacles 6/2010 Residències 6/2010 Sanitat 6/2010 Sense definir 6/2010 Total 6/2010 Magatzem 3/2010 Comercial 3/2010 Cultural 3/2010 Oci, Hosteleria 3/2010 Indústria 3/2010 Esportiu 3/2010 Sòl vacant 3/2010 Obres 3/2010 Oficines 3/2010 Singular 3/2010 Religiós 3/2010 Espectacles 3/2010 Residències 3/2010 Sanitat 3/2010 Sense definir 3/2010 Total 3/2010 Magatzem 12/2009 Comercial 12/2009 Cultural 12/2009 Oci, Hosteleria 12/2009 Indústria 12/2009 Esportiu 12/2009 Sòl vacant 12/2009 Obres 12/2009 Oficines 12/2009 Singular 12/2009 Religiós 12/2009 Espectacles 12/2009 Residències 12/2009 Sanitat 12/2009 Sense definir 12/2009 Total 12/2009 Magatzem 9/2009 Comercial 9/2009 Cultural 9/2009 Oci, Hosteleria 9/2009 Indústria 9/2009 Esportiu 9/2009 Sòl vacant 9/2009 Obres 9/2009 Oficines 9/2009 Singular 9/2009 Religiós 9/2009 Espectacles 9/2009 Residències 9/2009 Sanitat 9/2009 Sense definir 9/2009 Total 9/2009 Magatzem 6/2009 Comercial 6/2009 Cultural 6/2009 Oci, Hosteleria 6/2009 Indústria 6/2009 Esportiu 6/2009 Sòl vacant 6/2009 Obres 6/2009 Oficines 6/2009 Singular 6/2009 Religiós 6/2009 Espectacles 6/2009 Residències 6/2009 Sanitat 6/2009 Sense definir 6/2009 Total 6/2009 Magatzem 3/2009 Comercial 3/2009 Cultural 3/2009 Oci, Hosteleria 3/2009 Indústria 3/2009 Esportiu 3/2009 Sòl vacant 3/2009 Obres 3/2009 Oficines 3/2009 Singular 3/2009 Religiós 3/2009 Espectacles 3/2009 Residències 3/2009 Sanitat 3/2009 Sense definir 3/2009 Total 3/2009 Magatzem 12/2008 Comercial 12/2008 Cultural 12/2008 Oci, Hosteleria 12/2008 Indústria 12/2008 Esportiu 12/2008 Sòl vacant 12/2008 Obres 12/2008 Oficines 12/2008 Singular 12/2008 Religiós 12/2008 Espectacles 12/2008 Residències 12/2008 Sanitat 12/2008 Sense definir 12/2008 Total 12/2008 Magatzem 9/2008 Comercial 9/2008 Cultural 9/2008 Oci, Hosteleria 9/2008 Indústria 9/2008 Esportiu 9/2008 Sòl vacant 9/2008 Obres 9/2008 Oficines 9/2008 Singular 9/2008 Religiós 9/2008 Espectacles 9/2008 Residències 9/2008 Sanitat 9/2008 Sense definir 9/2008 Total 9/2008