Noves altes d'immobles segons tipus de titular

Noves altes d'immobles segons la naturalesa jurídica del titular
Font: Dirección General del Catastro


Any:
 
Indicador:
MunicipiAltes 12/2021 Persones físiques nacionals 12/2021 Persones físiques estrangeres 12/2021 Societats mercantils 12/2021 Entitats sense ànim de lucre 12/2021 Entitat sense personalitat jurídica 12/2021 Personalitat jurídica estrangera 12/2021 Administració pública 12/2021 Altres 12/2021 Altes 12/2020 Persones físiques nacionals 12/2020 Persones físiques estrangeres 12/2020 Societats mercantils 12/2020 Entitats sense ànim de lucre 12/2020 Entitat sense personalitat jurídica 12/2020 Personalitat jurídica estrangera 12/2020 Administració pública 12/2020 Altres 12/2020 Altes 12/2019 Persones físiques nacionals 12/2019 Persones físiques estrangeres 12/2019 Societats mercantils 12/2019 Entitats sense ànim de lucre 12/2019 Entitat sense personalitat jurídica 12/2019 Personalitat jurídica estrangera 12/2019 Administració pública 12/2019 Altres 12/2019 Altes 12/2018 Persones físiques nacionals 12/2018 Persones físiques estrangeres 12/2018 Societats mercantils 12/2018 Entitats sense ànim de lucre 12/2018 Entitat sense personalitat jurídica 12/2018 Personalitat jurídica estrangera 12/2018 Administració pública 12/2018 Altres 12/2018 Altes 12/2017 Persones físiques nacionals 12/2017 Persones físiques estrangeres 12/2017 Societats mercantils 12/2017 Entitats sense ànim de lucre 12/2017 Entitat sense personalitat jurídica 12/2017 Personalitat jurídica estrangera 12/2017 Administració pública 12/2017 Altres 12/2017 Altes 12/2016 Persones físiques nacionals 12/2016 Persones físiques estrangeres 12/2016 Societats mercantils 12/2016 Entitats sense ànim de lucre 12/2016 Entitat sense personalitat jurídica 12/2016 Personalitat jurídica estrangera 12/2016 Administració pública 12/2016 Altres 12/2016 Altes 12/2015 Persones físiques nacionals 12/2015 Persones físiques estrangeres 12/2015 Societats mercantils 12/2015 Entitats sense ànim de lucre 12/2015 Entitat sense personalitat jurídica 12/2015 Personalitat jurídica estrangera 12/2015 Administració pública 12/2015 Altres 12/2015 Altes 12/2014 Persones físiques nacionals 12/2014 Persones físiques estrangeres 12/2014 Societats mercantils 12/2014 Entitats sense ànim de lucre 12/2014 Entitat sense personalitat jurídica 12/2014 Personalitat jurídica estrangera 12/2014 Administració pública 12/2014 Altres 12/2014 Altes 12/2013 Persones físiques nacionals 12/2013 Persones físiques estrangeres 12/2013 Societats mercantils 12/2013 Entitats sense ànim de lucre 12/2013 Entitat sense personalitat jurídica 12/2013 Personalitat jurídica estrangera 12/2013 Administració pública 12/2013 Altres 12/2013 Altes 12/2012 Persones físiques nacionals 12/2012 Persones físiques estrangeres 12/2012 Societats mercantils 12/2012 Entitats sense ànim de lucre 12/2012 Entitat sense personalitat jurídica 12/2012 Personalitat jurídica estrangera 12/2012 Administració pública 12/2012 Altres 12/2012 Altes 12/2011 Persones físiques nacionals 12/2011 Persones físiques estrangeres 12/2011 Societats mercantils 12/2011 Entitats sense ànim de lucre 12/2011 Entitat sense personalitat jurídica 12/2011 Personalitat jurídica estrangera 12/2011 Administració pública 12/2011 Altres 12/2011 Altes 12/2010 Persones físiques nacionals 12/2010 Persones físiques estrangeres 12/2010 Societats mercantils 12/2010 Entitats sense ànim de lucre 12/2010 Entitat sense personalitat jurídica 12/2010 Personalitat jurídica estrangera 12/2010 Administració pública 12/2010 Altres 12/2010 Altes 12/2009 Persones físiques nacionals 12/2009 Persones físiques estrangeres 12/2009 Societats mercantils 12/2009 Entitats sense ànim de lucre 12/2009 Entitat sense personalitat jurídica 12/2009 Personalitat jurídica estrangera 12/2009 Administració pública 12/2009 Altres 12/2009 Altes 12/2008 Persones físiques nacionals 12/2008 Persones físiques estrangeres 12/2008 Societats mercantils 12/2008 Entitats sense ànim de lucre 12/2008 Entitat sense personalitat jurídica 12/2008 Personalitat jurídica estrangera 12/2008 Administració pública 12/2008 Altres 12/2008