Altes empresarials a Osona

Nombre de noves empreses constituïdes amb adreça fiscal a Osona.
Font: Registre Mercantil


Any:
 
Indicador:
MunicipiAltes empreses a Osona 3/2024 Altes empreses a Osona 12/2023 Altes empreses a Osona 9/2023 Altes empreses a Osona 6/2023 Altes empreses a Osona 3/2023 Altes empreses a Osona 12/2022 Altes empreses a Osona 9/2022 Altes empreses a Osona 6/2022 Altes empreses a Osona 3/2022 Altes empreses a Osona 12/2021 Altes empreses a Osona 9/2021 Altes empreses a Osona 6/2021 Altes empreses a Osona 3/2021 Altes empreses a Osona 12/2020 Altes empreses a Osona 9/2020 Altes empreses a Osona 6/2020 Altes empreses a Osona 3/2020