Evolució de l'atur registrat per sexe i taxa

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.

Any:

MunicipiDones 3/2019 Homes 3/2019 Dones 2/2019 Homes 2/2019 Taxa atur dones 2/2019 Taxa atur homes 2/2019 Dones 1/2019 Homes 1/2019 Taxa atur dones 1/2019 Taxa atur homes 1/2019 Dones 12/2018 Homes 12/2018 Taxa atur dones 12/2018 Taxa atur homes 12/2018 Dones 11/2018 Taxa atur dones 11/2018 Homes 11/2018 Taxa atur homes 11/2018 Dones 10/2018 Homes 10/2018 Taxa atur dones 10/2018 Taxa atur homes 10/2018 Dones 9/2018 Homes 9/2018 Taxa atur dones 9/2018 Taxa atur homes 9/2018 Dones 8/2018 Homes 8/2018 Taxa atur dones 8/2018 Taxa atur homes 8/2018 Dones 7/2018 Homes 7/2018 Taxa atur dones 7/2018 Taxa atur homes 7/2018 Dones 6/2018 Homes 6/2018 Taxa atur dones 6/2018 Taxa atur homes 6/2018 Dones 5/2018 Homes 5/2018 Taxa atur dones 5/2018 Taxa atur homes 5/2018 Dones 4/2018 Homes 4/2018 Taxa atur homes 4/2018 Taxa atur dones 4/2018 Homes 3/2018 Dones 3/2018 Taxa atur dones 3/2018 Taxa atur homes 3/2018 Homes 2/2018 Dones 2/2018 Taxa atur homes 2/2018 Taxa atur dones 2/2018 Dones 1/2018 Homes 1/2018 Taxa atur dones 1/2018 Taxa atur homes 1/2018 Homes 12/2017 Dones 12/2017 Taxa atur homes 12/2017 Taxa atur dones 12/2017 Homes 11/2017 Dones 11/2017 Taxa atur homes 11/2017 Taxa atur dones 11/2017 Homes 10/2017 Dones 10/2017 Taxa atur homes 10/2017 Taxa atur dones 10/2017 Homes 9/2017 Dones 9/2017 Taxa atur homes 9/2017 Taxa atur dones 9/2017 Homes 8/2017 Dones 8/2017 Taxa atur homes 8/2017 Taxa atur dones 8/2017 Homes 7/2017 Dones 7/2017 Taxa atur homes 7/2017 Taxa atur dones 7/2017 Homes 6/2017 Dones 6/2017 Taxa atur homes 6/2017 Taxa atur dones 6/2017 Homes 5/2017 Dones 5/2017 Taxa atur homes 5/2017 Taxa atur dones 5/2017 Homes 4/2017 Dones 4/2017 Taxa atur homes 4/2017 Taxa atur dones 4/2017 Homes 3/2017 Dones 3/2017 Taxa atur homes 3/2017 Taxa atur dones 3/2017 Homes 2/2017 Dones 2/2017 Taxa atur homes 2/2017 Taxa atur dones 2/2017 Homes 1/2017 Dones 1/2017 Taxa atur homes 1/2017 Taxa atur dones 1/2017 Homes 12/2016 Dones 12/2016 Taxa atur homes 12/2016 Taxa atur dones 12/2016 Homes 11/2016 Dones 11/2016 Taxa atur homes 11/2016 Taxa atur dones 11/2016 Homes 10/2016 Dones 10/2016 Taxa atur homes 10/2016 Taxa atur dones 10/2016 Homes 9/2016 Dones 9/2016 Taxa atur homes 9/2016 Taxa atur dones 9/2016 Homes 8/2016 Dones 8/2016 Taxa atur homes 8/2016 Taxa atur dones 8/2016 Homes 7/2016 Dones 7/2016 Taxa atur homes 7/2016 Taxa atur dones 7/2016 Homes 6/2016 Dones 6/2016 Taxa atur homes 6/2016 Taxa atur dones 6/2016 Homes 5/2016 Dones 5/2016 Taxa atur homes 5/2016 Taxa atur dones 5/2016 Homes 4/2016 Dones 4/2016 Taxa atur homes 4/2016 Taxa atur dones 4/2016 Homes 3/2016 Dones 3/2016 Taxa atur homes 3/2016 Taxa atur dones 3/2016 Homes 2/2016 Dones 2/2016 Taxa atur homes 2/2016 Taxa atur dones 2/2016 Homes 1/2016 Dones 1/2016 Taxa atur homes 1/2016 Taxa atur dones 1/2016 Homes 12/2015 Homes 12/2015 Taxa atur homes 12/2015 Taxa atur dones 12/2015 Dones 11/2015 Homes 11/2015 Taxa atur homes 11/2015 Taxa atur dones 11/2015 Dones 10/2015 Homes 10/2015 Taxa atur homes 10/2015 Taxa atur dones 10/2015 Dones 9/2015 Homes 9/2015 Taxa atur homes 9/2015 Taxa atur dones 9/2015 Dones 8/2015 Homes 8/2015 Taxa atur homes 8/2015 Taxa atur dones 8/2015 Dones 7/2015 Homes 7/2015 Taxa atur homes 7/2015 Taxa atur dones 7/2015 Dones 6/2015 Homes 6/2015 Taxa atur homes 6/2015 Taxa atur dones 6/2015 Dones 5/2015 Homes 5/2015 Taxa atur homes 5/2015 Taxa atur dones 5/2015 Dones 4/2015 Homes 4/2015 Taxa atur homes 4/2015 Taxa atur dones 4/2015 Dones 3/2015 Homes 3/2015 Taxa atur homes 3/2015 Taxa atur dones 3/2015 Dones 2/2015 Homes 2/2015 Taxa atur homes 2/2015 Taxa atur dones 2/2015 Dones 1/2015 Homes 1/2015 Taxa atur homes 1/2015 Taxa atur dones 1/2015 Dones 12/2014 Homes 12/2014 Taxa atur homes 12/2014 Taxa atur dones 12/2014 Dones 11/2014 Homes 11/2014 Taxa atur homes 11/2014 Taxa atur dones 11/2014 Dones 10/2014 Homes 10/2014 Taxa atur homes 10/2014 Taxa atur dones 10/2014 Dones 9/2014 Homes 9/2014 Taxa atur homes 9/2014 Taxa atur dones 9/2014 Dones 8/2014 Homes 8/2014 Taxa atur homes 8/2014 Taxa atur dones 8/2014 Dones 7/2014 Homes 7/2014 Taxa atur homes 7/2014 Taxa atur dones 7/2014 Dones 6/2014 Homes 6/2014 Taxa atur homes 6/2014 Taxa atur dones 6/2014 Dones 5/2014 Homes 5/2014 Taxa atur homes 5/2014 Taxa atur dones 5/2014 Dones 4/2014 Homes 4/2014 Taxa atur homes 4/2014 Taxa atur dones 4/2014 Dones 3/2014 Homes 3/2014 Taxa atur homes 3/2014 Taxa atur dones 3/2014 Dones 2/2014 Homes 2/2014 Taxa atur homes 2/2014 Taxa atur dones 2/2014 Dones 1/2014 Homes 1/2014 Taxa atur homes 1/2014 Taxa atur dones 1/2014 Taxa atur homes 12/2013 Taxa atur dones 12/2013 Taxa atur homes 11/2013 Taxa atur dones 11/2013 Taxa atur homes 10/2013 Taxa atur dones 10/2013 Taxa atur homes 9/2013 Taxa atur dones 9/2013 Taxa atur homes 8/2013 Taxa atur dones 8/2013 Taxa atur homes 7/2013 Taxa atur dones 7/2013 Taxa atur homes 6/2013 Taxa atur dones 6/2013 Taxa atur homes 5/2013 Taxa atur dones 5/2013 Taxa atur homes 4/2013 Taxa atur dones 4/2013 Taxa atur homes 3/2013 Taxa atur dones 3/2013 Taxa atur homes 2/2013 Taxa atur dones 2/2013 Taxa atur homes 1/2013 Taxa atur dones 1/2013