Evolució de l'atur registrat per grups d'edat i taxa

Demandants d’ocupació sense ocupació actual amb disponibilitat per treballar registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o al Servei Públic d’Ocupació Estatal. Taxa d’atur, relació entre els aturats i el total de persones actives al mercat laboral (ocupats i aturats). Dades per grups d’edat.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
Municipimenors 30 anys aturats 4/2024 de 30 a 44 anys aturats 4/2024 de 45 a 54 anys aturats 4/2024 majors de 54 anys aturats 4/2024 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2024 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2024 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2024 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2024 menors 30 anys aturats 3/2024 de 30 a 44 anys aturats 3/2024 de 45 a 54 anys aturats 3/2024 majors de 54 anys aturats 3/2024 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2024 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2024 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2024 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2024 menors 30 anys aturats 2/2024 de 30 a 44 anys aturats 2/2024 de 45 a 54 anys aturats 2/2024 majors de 54 anys aturats 2/2024 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2024 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2024 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2024 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2024 menors 30 anys aturats 1/2024 de 30 a 44 anys aturats 1/2024 de 45 a 54 anys aturats 1/2024 majors de 54 anys aturats 1/2024 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2024 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2024 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2024 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2024 menors 30 anys aturats 12/2023 de 30 a 44 anys aturats 12/2023 de 45 a 54 anys aturats 12/2023 majors de 54 anys aturats 12/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2023 menors 30 anys aturats 11/2023 de 30 a 44 anys aturats 11/2023 de 45 a 54 anys aturats 11/2023 majors de 54 anys aturats 11/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2023 menors 30 anys aturats 10/2023 de 30 a 44 anys aturats 10/2023 de 45 a 54 anys aturats 10/2023 majors de 54 anys aturats 10/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2023 menors 30 anys aturats 9/2023 de 30 a 44 anys aturats 9/2023 de 45 a 54 anys aturats 9/2023 majors de 54 anys aturats 9/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2023 menors 30 anys aturats 8/2023 de 30 a 44 anys aturats 8/2023 de 45 a 54 anys aturats 8/2023 majors de 54 anys aturats 8/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2023 menors 30 anys aturats 7/2023 de 30 a 44 anys aturats 7/2023 de 45 a 54 anys aturats 7/2023 majors de 54 anys aturats 7/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2023 menors 30 anys aturats 6/2023 de 30 a 44 anys aturats 6/2023 de 45 a 54 anys aturats 6/2023 majors de 54 anys aturats 6/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2023 menors 30 anys aturats 5/2023 de 30 a 44 anys aturats 5/2023 de 45 a 54 anys aturats 5/2023 majors de 54 anys aturats 5/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2023 menors 30 anys aturats 4/2023 de 30 a 44 anys aturats 4/2023 de 45 a 54 anys aturats 4/2023 majors de 54 anys aturats 4/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2023 menors 30 anys aturats 3/2023 de 30 a 44 anys aturats 3/2023 de 45 a 54 anys aturats 3/2023 majors de 54 anys aturats 3/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2023 menors 30 anys aturats 2/2023 de 30 a 44 anys aturats 2/2023 de 45 a 54 anys aturats 2/2023 majors de 54 anys aturats 2/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2023 menors 30 anys aturats 1/2023 de 30 a 44 anys aturats 1/2023 de 45 a 54 anys aturats 1/2023 majors de 54 anys aturats 1/2023 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2023 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2023 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2023 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2023 menors 30 anys aturats 12/2022 de 30 a 44 anys aturats 12/2022 de 45 a 54 anys aturats 12/2022 majors de 54 anys aturats 12/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2022 menors 30 anys aturats 11/2022 de 30 a 44 anys aturats 11/2022 de 45 a 54 anys aturats 11/2022 majors de 54 anys aturats 11/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2022 menors 30 anys aturats 10/2022 de 30 a 44 anys aturats 10/2022 de 45 a 54 anys aturats 10/2022 majors de 54 anys aturats 10/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2022 menors 30 anys aturats 9/2022 de 30 a 44 anys aturats 9/2022 de 45 a 54 anys aturats 9/2022 majors de 54 anys aturats 9/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2022 menors 30 anys aturats 8/2022 de 30 a 44 anys aturats 8/2022 de 45 a 54 anys aturats 8/2022 majors de 54 anys aturats 8/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2022 menors 30 anys aturats 7/2022 de 30 a 44 anys aturats 7/2022 de 45 a 54 anys aturats 7/2022 majors de 54 anys aturats 7/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2022 menors 30 anys aturats 6/2022 de 30 a 44 anys aturats 6/2022 de 45 a 54 anys aturats 6/2022 majors de 54 anys aturats 6/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2022 menors 30 anys aturats 5/2022 de 30 a 44 anys aturats 5/2022 de 45 a 54 anys aturats 5/2022 majors de 54 anys aturats 5/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2022 menors 30 anys aturats 4/2022 de 30 a 44 anys aturats 4/2022 de 45 a 54 anys aturats 4/2022 majors de 54 anys aturats 4/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2022 menors 30 anys aturats 3/2022 de 30 a 44 anys aturats 3/2022 de 45 a 54 anys aturats 3/2022 majors de 54 anys aturats 3/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2022 menors 30 anys aturats 2/2022 de 30 a 44 anys aturats 2/2022 de 45 a 54 anys aturats 2/2022 majors de 54 anys aturats 2/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2022 menors 30 anys aturats 1/2022 de 30 a 44 anys aturats 1/2022 de 45 a 54 anys aturats 1/2022 majors de 54 anys aturats 1/2022 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2022 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2022 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2022 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2022 menors 30 anys aturats 12/2021 de 30 a 44 anys aturats 12/2021 de 45 a 54 anys aturats 12/2021 majors de 54 anys aturats 12/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2021 menors 30 anys aturats 11/2021 de 30 a 44 anys aturats 11/2021 de 45 a 54 anys aturats 11/2021 majors de 54 anys aturats 11/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2021 menors 30 anys aturats 10/2021 de 30 a 44 anys aturats 10/2021 de 45 a 54 anys aturats 10/2021 majors de 54 anys aturats 10/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2021 menors 30 anys aturats 9/2021 de 30 a 44 anys aturats 9/2021 de 45 a 54 anys aturats 9/2021 majors de 54 anys aturats 9/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2021 menors 30 anys aturats 8/2021 de 30 a 44 anys aturats 8/2021 de 45 a 54 anys aturats 8/2021 majors de 54 anys aturats 8/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2021 menors 30 anys aturats 7/2021 de 30 a 44 anys aturats 7/2021 de 45 a 54 anys aturats 7/2021 majors de 54 anys aturats 7/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2021 menors 30 anys aturats 6/2021 de 30 a 44 anys aturats 6/2021 de 45 a 54 anys aturats 6/2021 majors de 54 anys aturats 6/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2021 menors 30 anys aturats 5/2021 de 30 a 44 anys aturats 5/2021 de 45 a 54 anys aturats 5/2021 majors de 54 anys aturats 5/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2021 menors 30 anys aturats 4/2021 de 30 a 44 anys aturats 4/2021 de 45 a 54 anys aturats 4/2021 majors de 54 anys aturats 4/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2021 menors 30 anys aturats 3/2021 de 30 a 44 anys aturats 3/2021 de 45 a 54 anys aturats 3/2021 majors de 54 anys aturats 3/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2021 menors 30 anys aturats 2/2021 de 30 a 44 anys aturats 2/2021 de 45 a 54 anys aturats 2/2021 majors de 54 anys aturats 2/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2021 menors 30 anys aturats 1/2021 de 30 a 44 anys aturats 1/2021 de 45 a 54 anys aturats 1/2021 majors de 54 anys aturats 1/2021 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2021 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2021 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2021 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2021 menors 30 anys aturats 12/2020 de 30 a 44 anys aturats 12/2020 de 45 a 54 anys aturats 12/2020 majors de 54 anys aturats 12/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2020 menors 30 anys aturats 11/2020 de 30 a 44 anys aturats 11/2020 de 45 a 54 anys aturats 11/2020 majors de 54 anys aturats 11/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2020 menors 30 anys aturats 10/2020 de 30 a 44 anys aturats 10/2020 de 45 a 54 anys aturats 10/2020 majors de 54 anys aturats 10/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2020 menors 30 anys aturats 9/2020 de 30 a 44 anys aturats 9/2020 de 45 a 54 anys aturats 9/2020 majors de 54 anys aturats 9/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2020 menors 30 anys aturats 8/2020 de 30 a 44 anys aturats 8/2020 de 45 a 54 anys aturats 8/2020 majors de 54 anys aturats 8/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2020 menors 30 anys aturats 7/2020 de 30 a 44 anys aturats 7/2020 de 45 a 54 anys aturats 7/2020 majors de 54 anys aturats 7/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2020 menors 30 anys aturats 6/2020 de 30 a 44 anys aturats 6/2020 de 45 a 54 anys aturats 6/2020 majors de 54 anys aturats 6/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2020 menors 30 anys aturats 5/2020 de 30 a 44 anys aturats 5/2020 de 45 a 54 anys aturats 5/2020 majors de 54 anys aturats 5/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2020 menors 30 anys aturats 4/2020 de 30 a 44 anys aturats 4/2020 de 45 a 54 anys aturats 4/2020 majors de 54 anys aturats 4/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2020 menors 30 anys aturats 3/2020 de 30 a 44 anys aturats 3/2020 de 45 a 54 anys aturats 3/2020 majors de 54 anys aturats 3/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2020 menors 30 anys aturats 2/2020 de 30 a 44 anys aturats 2/2020 de 45 a 54 anys aturats 2/2020 majors de 54 anys aturats 2/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2020 menors 30 anys aturats 1/2020 de 30 a 44 anys aturats 1/2020 de 45 a 54 anys aturats 1/2020 majors de 54 anys aturats 1/2020 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2020 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2020 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2020 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2020 menors 30 anys aturats 12/2019 de 30 a 44 anys aturats 12/2019 de 45 a 54 anys aturats 12/2019 majors de 54 anys aturats 12/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2019 menors 30 anys aturats 11/2019 de 30 a 44 anys aturats 11/2019 de 45 a 54 anys aturats 11/2019 majors de 54 anys aturats 11/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2019 menors 30 anys aturats 10/2019 de 30 a 44 anys aturats 10/2019 de 45 a 54 anys aturats 10/2019 majors de 54 anys aturats 10/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2019 menors 30 anys aturats 9/2019 de 30 a 44 anys aturats 9/2019 de 45 a 54 anys aturats 9/2019 majors de 54 anys aturats 9/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2019 menors 30 anys aturats 8/2019 de 30 a 44 anys aturats 8/2019 de 45 a 54 anys aturats 8/2019 majors de 54 anys aturats 8/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2019 menors 30 anys aturats 7/2019 de 30 a 44 anys aturats 7/2019 de 45 a 54 anys aturats 7/2019 majors de 54 anys aturats 7/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2019 menors 30 anys aturats 6/2019 de 30 a 44 anys aturats 6/2019 de 45 a 54 anys aturats 6/2019 majors de 54 anys aturats 6/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2019 menors 30 anys aturats 5/2019 de 30 a 44 anys aturats 5/2019 de 45 a 54 anys aturats 5/2019 majors de 54 anys aturats 5/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2019 menors 30 anys aturats 4/2019 de 30 a 44 anys aturats 4/2019 de 45 a 54 anys aturats 4/2019 majors de 54 anys aturats 4/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2019 menors 30 anys aturats 3/2019 de 30 a 44 anys aturats 3/2019 de 45 a 54 anys aturats 3/2019 majors de 54 anys aturats 3/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2019 menors 30 anys aturats 2/2019 de 30 a 44 anys aturats 2/2019 de 45 a 54 anys aturats 2/2019 majors de 54 anys aturats 2/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2019 menors 30 anys aturats 1/2019 de 30 a 44 anys aturats 1/2019 de 45 a 54 anys aturats 1/2019 majors de 54 anys aturats 1/2019 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2019 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2019 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2019 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2019 menors 30 anys aturats 12/2018 de 30 a 44 anys aturats 12/2018 de 45 a 54 anys aturats 12/2018 majors de 54 anys aturats 12/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2018 menors 30 anys aturats 11/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2018 de 30 a 44 anys aturats 11/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2018 de 45 a 54 anys aturats 11/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2018 majors de 54 anys aturats 11/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2018 menors 30 anys aturats 10/2018 de 30 a 44 anys aturats 10/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2018 de 45 a 54 anys aturats 10/2018 majors de 54 anys aturats 10/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2018 menors 30 anys aturats 9/2018 de 30 a 44 anys aturats 9/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2018 de 45 a 54 anys aturats 9/2018 majors de 54 anys aturats 9/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2018 menors 30 anys aturats 8/2018 de 30 a 44 anys aturats 8/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2018 de 45 a 54 anys aturats 8/2018 majors de 54 anys aturats 8/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2018 menors 30 anys aturats 7/2018 de 30 a 44 anys aturats 7/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2018 de 45 a 54 anys aturats 7/2018 majors de 54 anys aturats 7/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2018 menors 30 anys aturats 6/2018 de 30 a 44 anys aturats 6/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2018 de 45 a 54 anys aturats 6/2018 majors de 54 anys aturats 6/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2018 menors 30 anys aturats 5/2018 de 30 a 44 anys aturats 5/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2018 de 45 a 54 anys aturats 5/2018 majors de 54 anys aturats 5/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2018 menors 30 anys aturats 4/2018 de 30 a 44 anys aturats 4/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2018 de 45 a 54 anys aturats 4/2018 majors de 54 anys aturats 4/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2018 menors 30 anys aturats 3/2018 de 30 a 44 anys aturats 3/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2018 de 45 a 54 anys aturats 3/2018 majors de 54 anys aturats 3/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2018 menors 30 anys aturats 2/2018 de 30 a 44 anys aturats 2/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2018 de 45 a 54 anys aturats 2/2018 majors de 54 anys aturats 2/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2018 menors 30 anys aturats 1/2018 de 30 a 44 anys aturats 1/2018 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2018 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2018 de 45 a 54 anys aturats 1/2018 majors de 54 anys aturats 1/2018 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2018 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2018 menors 30 anys aturats 12/2017 de 30 a 44 anys aturats 12/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2017 de 45 a 54 anys aturats 12/2017 majors de 54 anys aturats 12/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2017 menors 30 anys aturats 11/2017 de 30 a 44 anys aturats 11/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2017 de 45 a 54 anys aturats 11/2017 majors de 54 anys aturats 11/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2017 menors 30 anys aturats 10/2017 de 30 a 44 anys aturats 10/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2017 de 45 a 54 anys aturats 10/2017 majors de 54 anys aturats 10/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2017 menors 30 anys aturats 9/2017 de 30 a 44 anys aturats 9/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2017 de 45 a 54 anys aturats 9/2017 majors de 54 anys aturats 9/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2017 menors 30 anys aturats 8/2017 de 30 a 44 anys aturats 8/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2017 de 45 a 54 anys aturats 8/2017 majors de 54 anys aturats 8/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2017 menors 30 anys aturats 7/2017 de 30 a 44 anys aturats 7/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2017 de 45 a 54 anys aturats 7/2017 majors de 54 anys aturats 7/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2017 menors 30 anys aturats 6/2017 de 30 a 44 anys aturats 6/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2017 de 45 a 54 anys aturats 6/2017 majors de 54 anys aturats 6/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2017 menors 30 anys aturats 5/2017 de 30 a 44 anys aturats 5/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2017 de 45 a 54 anys aturats 5/2017 majors de 54 anys aturats 5/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2017 menors 30 anys aturats 4/2017 de 30 a 44 anys aturats 4/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2017 de 45 a 54 anys aturats 4/2017 majors de 54 anys aturats 4/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2017 menors 30 anys aturats 3/2017 de 30 a 44 anys aturats 3/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2017 de 45 a 54 anys aturats 3/2017 majors de 54 anys aturats 3/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2017 menors 30 anys aturats 2/2017 de 30 a 44 anys aturats 2/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2017 de 45 a 54 anys aturats 2/2017 majors de 54 anys aturats 2/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2017 menors 30 anys aturats 1/2017 de 30 a 44 anys aturats 1/2017 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2017 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2017 de 45 a 54 anys aturats 1/2017 majors de 54 anys aturats 1/2017 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2017 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2017 menors 30 anys aturats 12/2016 de 30 a 44 anys aturats 12/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2016 de 45 a 54 anys aturats 12/2016 majors de 54 anys aturats 12/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2016 menors 30 anys aturats 11/2016 de 30 a 44 anys aturats 11/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2016 de 45 a 54 anys aturats 11/2016 majors de 54 anys aturats 11/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2016 menors 30 anys aturats 10/2016 de 30 a 44 anys aturats 10/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2016 de 45 a 54 anys aturats 10/2016 majors de 54 anys aturats 10/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2016 menors 30 anys aturats 9/2016 de 30 a 44 anys aturats 9/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2016 de 45 a 54 anys aturats 9/2016 majors de 54 anys aturats 9/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2016 menors 30 anys aturats 8/2016 de 30 a 44 anys aturats 8/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2016 de 45 a 54 anys aturats 8/2016 majors de 54 anys aturats 8/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2016 menors 30 anys aturats 7/2016 de 30 a 44 anys aturats 7/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2016 de 45 a 54 anys aturats 7/2016 majors de 54 anys aturats 7/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2016 menors 30 anys aturats 6/2016 de 30 a 44 anys aturats 6/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2016 de 45 a 54 anys aturats 6/2016 majors de 54 anys aturats 6/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2016 menors 30 anys aturats 5/2016 de 30 a 44 anys aturats 5/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2016 de 45 a 54 anys aturats 5/2016 majors de 54 anys aturats 5/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2016 menors 30 anys aturats 4/2016 de 30 a 44 anys aturats 4/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2016 de 45 a 54 anys aturats 4/2016 majors de 54 anys aturats 4/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2016 menors 30 anys aturats 3/2016 de 30 a 44 anys aturats 3/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2016 de 45 a 54 anys aturats 3/2016 majors de 54 anys aturats 3/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2016 menors 30 anys aturats 2/2016 de 30 a 44 anys aturats 2/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2016 de 45 a 54 anys aturats 2/2016 majors de 54 anys aturats 2/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2016 menors 30 anys aturats 1/2016 de 30 a 44 anys aturats 1/2016 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2016 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2016 de 45 a 54 anys aturats 1/2016 majors de 54 anys aturats 1/2016 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2016 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2016 menors 30 anys aturats 12/2015 de 30 a 44 anys aturats 12/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2015 de 45 a 54 anys aturats 12/2015 majors de 54 anys aturats 12/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2015 menors 30 anys aturats 11/2015 de 30 a 44 anys aturats 11/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2015 de 45 a 54 anys aturats 11/2015 majors de 54 anys aturats 11/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2015 menors 30 anys aturats 10/2015 de 30 a 44 anys aturats 10/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2015 de 45 a 54 anys aturats 10/2015 majors de 54 anys aturats 10/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2015 menors 30 anys aturats 9/2015 de 30 a 44 anys aturats 9/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2015 de 45 a 54 anys aturats 9/2015 majors de 54 anys aturats 9/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2015 menors 30 anys aturats 8/2015 de 30 a 44 anys aturats 8/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2015 de 45 a 54 anys aturats 8/2015 majors de 54 anys aturats 8/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2015 menors 30 anys aturats 7/2015 de 30 a 44 anys aturats 7/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2015 de 45 a 54 anys aturats 7/2015 majors de 54 anys aturats 7/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2015 menors 30 anys aturats 6/2015 de 30 a 44 anys aturats 6/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2015 de 45 a 54 anys aturats 6/2015 majors de 54 anys aturats 6/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2015 menors 30 anys aturats 5/2015 de 30 a 44 anys aturats 5/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2015 de 45 a 54 anys aturats 5/2015 majors de 54 anys aturats 5/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2015 menors 30 anys aturats 4/2015 de 30 a 44 anys aturats 4/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2015 de 45 a 54 anys aturats 4/2015 majors de 54 anys aturats 4/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2015 menors 30 anys aturats 3/2015 de 30 a 44 anys aturats 3/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2015 de 45 a 54 anys aturats 3/2015 majors de 54 anys aturats 3/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2015 menors 30 anys aturats 2/2015 de 30 a 44 anys aturats 2/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2015 de 45 a 54 anys aturats 2/2015 majors de 54 anys aturats 2/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2015 menors 30 anys aturats 1/2015 de 30 a 44 anys aturats 1/2015 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2015 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2015 de 45 a 54 anys aturats 1/2015 majors de 54 anys aturats 1/2015 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2015 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2015 menors 30 anys aturats 12/2014 de 30 a 44 anys aturats 12/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 12/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 12/2014 de 45 a 54 anys aturats 12/2014 majors de 54 anys aturats 12/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 12/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 12/2014 menors 30 anys aturats 11/2014 de 30 a 44 anys aturats 11/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 11/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 11/2014 de 45 a 54 anys aturats 11/2014 majors de 54 anys aturats 11/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 11/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 11/2014 menors 30 anys aturats 10/2014 de 30 a 44 anys aturats 10/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 10/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 10/2014 de 45 a 54 anys aturats 10/2014 majors de 54 anys aturats 10/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 10/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 10/2014 menors 30 anys aturats 9/2014 de 30 a 44 anys aturats 9/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 9/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 9/2014 de 45 a 54 anys aturats 9/2014 majors de 54 anys aturats 9/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 9/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 9/2014 menors 30 anys aturats 8/2014 de 30 a 44 anys aturats 8/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 8/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 8/2014 de 45 a 54 anys aturats 8/2014 majors de 54 anys aturats 8/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 8/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 8/2014 menors 30 anys aturats 7/2014 de 30 a 44 anys aturats 7/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 7/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 7/2014 de 45 a 54 anys aturats 7/2014 majors de 54 anys aturats 7/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 7/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 7/2014 menors 30 anys aturats 6/2014 de 30 a 44 anys aturats 6/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 6/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 6/2014 de 45 a 54 anys aturats 6/2014 majors de 54 anys aturats 6/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 6/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 6/2014 menors 30 anys aturats 5/2014 de 30 a 44 anys aturats 5/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 5/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 5/2014 de 45 a 54 anys aturats 5/2014 majors de 54 anys aturats 5/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 5/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 5/2014 menors 30 anys aturats 4/2014 de 30 a 44 anys aturats 4/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 4/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 4/2014 de 45 a 54 anys aturats 4/2014 majors de 54 anys aturats 4/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 4/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 4/2014 menors 30 anys aturats 3/2014 de 30 a 44 anys aturats 3/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 3/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 3/2014 de 45 a 54 anys aturats 3/2014 majors de 54 anys aturats 3/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 3/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 3/2014 menors 30 anys aturats 2/2014 de 30 a 44 anys aturats 2/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 2/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 2/2014 de 45 a 54 anys aturats 2/2014 majors de 54 anys aturats 2/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 2/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 2/2014 menors 30 anys aturats 1/2014 de 30 a 44 anys aturats 1/2014 Taxa d'atur menors 30 anys 1/2014 Taxa d'atur de 30 a 44 anys 1/2014 de 45 a 54 anys aturats 1/2014 majors de 54 anys aturats 1/2014 Taxa d'atur de 45 a 54 anys 1/2014 Taxa d'atur majors de 54 anys 1/2014