Evolució de l'atur registrat segons nivell de formació

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes per nivell de formació.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.

Any:

MunicipiSense Estudis 7/2018 Estudis Primaris Incomplets 7/2018 Estudis primaris Complets 7/2018 CFGM - Programes de Formació Professional 7/2018 Estudis Secundaris 7/2018 CFGS - Tècnics Professionals Superiors 7/2018 Universitaris de Primer Cicle 7/2018 Universitaris de Segon i Tercer Cicle 7/2018 Altres Estudis Post-secundaris 7/2018 Sense Estudis 5/2018 Estudis Primaris Incomplets 5/2018 Estudis primaris Complets 5/2018 CFGM - Programes de Formació Professional 5/2018 Estudis Secundaris 5/2018 CFGS - Tècnics Professionals Superiors 5/2018 Universitaris de Primer Cicle 5/2018 Universitaris de Segon i Tercer Cicle 5/2018 Altres Estudis Post-secundaris 5/2018 Sense Estudis 4/2018 Estudis Primaris Incomplets 4/2018 Estudis primaris Complets 4/2018 CFGM - Programes de Formació Professional 4/2018 Estudis Secundaris 4/2018 CFGS - Tècnics Professionals Superiors 4/2018 Universitaris de Primer Cicle 4/2018 Universitaris de Segon i Tercer Cicle 4/2018 Altres Estudis Post-secundaris 4/2018 Sense Estudis 3/2018 Estudis Primaris Incomplets 3/2018 Estudis primaris Complets 3/2018 CFGM - Programes de Formació Professional 3/2018 Estudis Secundaris 3/2018 CFGS - Tècnics Professionals Superiors 3/2018 Universitaris de Primer Cicle 3/2018 Universitaris de Segon i Tercer Cicle 3/2018 Altres Estudis Post-secundaris 3/2018 Sense Estudis 2/2018 Estudis Primaris Incomplets 2/2018 Estudis primaris Complets 2/2018 CFGM - Programes de Formació Professional 2/2018 Estudis Secundaris 2/2018 CFGS - Tècnics Professionals Superiors 2/2018 Universitaris de Primer Cicle 2/2018 Universitaris de Segon i Tercer Cicle 2/2018 Altres Estudis Post-secundaris 2/2018 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 1/2018 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 1/2018 Estudis primaris Complets - Dones 1/2018 Estudis Primaris Complets - Homes 1/2018 Estudis Primaris Incomplets - Dones 1/2018 Estudis Primaris Incomplets - Homes 1/2018 Estudis Secundaris - Dones 1/2018 Estudis Secundaris - Homes 1/2018 Programes de Formació Professional - Dones 1/2018 Programes de Formació Professional - Homes 1/2018 Sense Estudis - Dones 1/2018 Sense Estudis - Homes 1/2018 Tècnics Professionals Superiors - Dones 1/2018 Tècnics Professionals Superiors - Homes 1/2018 Sense Estudis - Dones 1/2018 Sense Estudis - Homes 1/2018 Tècnics Professionals Superiors - Dones 1/2018 Tècnics Professionals Superiors - Homes 1/2018 Universitaris de Primer Cicle - Dones 1/2018 Universitaris de Primer Cicle - Homes 1/2018 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 1/2018 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 1/2018 Sense Estudis - Homes 12/2017 Sense Estudis - Dones 12/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 12/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 12/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 12/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 12/2017 Estudis primaris Complets - Dones 12/2017 Programes de Formació Professional - Homes 12/2017 Programes de Formació Professional - Dones 12/2017 Estudis Secundaris - Homes 12/2017 Estudis Secundaris - Dones 12/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 12/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 12/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 12/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 12/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 12/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 12/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 12/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 12/2017 Sense Estudis - Homes 11/2017 Sense Estudis - Dones 11/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 11/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 11/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 11/2017 Estudis primaris Complets - Dones 11/2017 Programes de Formació Professional - Homes 11/2017 Programes de Formació Professional - Dones 11/2017 Estudis Secundaris - Homes 11/2017 Estudis Secundaris - Dones 11/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 11/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 11/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 11/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 11/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 11/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 11/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 11/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 11/2017 Sense Estudis - Homes 10/2017 Sense Estudis - Dones 10/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 10/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 10/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 10/2017 Estudis primaris Complets - Dones 10/2017 Programes de Formació Professional - Homes 10/2017 Programes de Formació Professional - Dones 10/2017 Estudis Secundaris - Homes 10/2017 Estudis Secundaris - Dones 10/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 10/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 10/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 10/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 10/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 10/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 10/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 10/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 10/2017 Sense Estudis - Homes 9/2017 Sense Estudis - Dones 9/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 9/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 9/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 9/2017 Estudis primaris Complets - Dones 9/2017 Programes de Formació Professional - Homes 9/2017 Programes de Formació Professional - Dones 9/2017 Estudis Secundaris - Homes 9/2017 Estudis Secundaris - Dones 9/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 9/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 9/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 9/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 9/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 9/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 9/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 9/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 9/2017 Sense Estudis - Homes 8/2017 Sense Estudis - Dones 8/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 8/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 8/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 8/2017 Estudis primaris Complets - Dones 8/2017 Programes de Formació Professional - Homes 8/2017 Programes de Formació Professional - Dones 8/2017 Estudis Secundaris - Homes 8/2017 Estudis Secundaris - Dones 8/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 8/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 8/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 8/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 8/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 8/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 8/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 8/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 8/2017 Sense Estudis - Homes 7/2017 Sense Estudis - Dones 7/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 7/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 7/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 7/2017 Estudis primaris Complets - Dones 7/2017 Programes de Formació Professional - Homes 7/2017 Programes de Formació Professional - Dones 7/2017 Estudis Secundaris - Homes 7/2017 Estudis Secundaris - Dones 7/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 7/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 7/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 7/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 7/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 7/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 7/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 7/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 7/2017 Sense Estudis - Homes 6/2017 Sense Estudis - Dones 6/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 6/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 6/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 6/2017 Estudis primaris Complets - Dones 6/2017 Programes de Formació Professional - Homes 6/2017 Programes de Formació Professional - Dones 6/2017 Estudis Secundaris - Homes 6/2017 Estudis Secundaris - Dones 6/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 6/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 6/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 6/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 6/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 6/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 6/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 6/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 6/2017 Sense Estudis - Homes 5/2017 Sense Estudis - Dones 5/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 5/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 5/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 5/2017 Estudis primaris Complets - Dones 5/2017 Programes de Formació Professional - Homes 5/2017 Programes de Formació Professional - Homes 5/2017 Programes de Formació Professional - Dones 5/2017 Programes de Formació Professional - Dones 5/2017 Estudis Secundaris - Homes 5/2017 Estudis Secundaris - Dones 5/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 5/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 5/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 5/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 5/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 5/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 5/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 5/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 5/2017 Sense Estudis - Homes 4/2017 Sense Estudis - Dones 4/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 4/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 4/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 4/2017 Estudis primaris Complets - Dones 4/2017 Programes de Formació Professional - Homes 4/2017 Programes de Formació Professional - Dones 4/2017 Estudis Secundaris - Homes 4/2017 Estudis Secundaris - Dones 4/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 4/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 4/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 4/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 4/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 4/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 4/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 4/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 4/2017 Sense Estudis - Homes 3/2017 Sense Estudis - Dones 3/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 3/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 3/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 3/2017 Estudis primaris Complets - Dones 3/2017 Programes de Formació Professional - Homes 3/2017 Programes de Formació Professional - Dones 3/2017 Estudis Secundaris - Homes 3/2017 Estudis Secundaris - Dones 3/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 3/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 3/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 3/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 3/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 3/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 3/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 3/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 3/2017 Sense Estudis - Homes 2/2017 Sense Estudis - Dones 2/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 2/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 2/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 2/2017 Estudis primaris Complets - Dones 2/2017 Programes de Formació Professional - Homes 2/2017 Programes de Formació Professional - Dones 2/2017 Estudis Secundaris - Homes 2/2017 Estudis Secundaris - Dones 2/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 2/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 2/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 2/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 2/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 2/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 2/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 2/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 2/2017 Sense Estudis - Homes 1/2017 Sense Estudis - Dones 1/2017 Estudis Primaris Incomplets - Homes 1/2017 Estudis Primaris Incomplets - Dones 1/2017 Estudis Primaris Complets - Homes 1/2017 Estudis primaris Complets - Dones 1/2017 Programes de Formació Professional - Homes 1/2017 Programes de Formació Professional - Dones 1/2017 Estudis Secundaris - Homes 1/2017 Estudis Secundaris - Dones 1/2017 Tècnics Professionals Superiors - Homes 1/2017 Tècnics Professionals Superiors - Dones 1/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 1/2017 Universitaris de Primer Cicle - Dones 1/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 1/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 1/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 1/2017 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 1/2017 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 1/2017 Universitaris de Primer Cicle - Homes 2017 Sense Estudis - Homes 12/2016 Sense Estudis - Dones 12/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 12/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 12/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 12/2016 Estudis primaris Complets - Dones 12/2016 Programes de Formació Professional - Homes 12/2016 Programes de Formació Professional - Dones 12/2016 Estudis Secundaris - Homes 12/2016 Estudis Secundaris - Dones 12/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 12/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 12/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 12/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 12/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 12/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 12/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 12/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 12/2016 Sense Estudis - Homes 11/2016 Sense Estudis - Dones 11/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 11/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 11/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 11/2016 Estudis primaris Complets - Dones 11/2016 Programes de Formació Professional - Homes 11/2016 Programes de Formació Professional - Dones 11/2016 Estudis Secundaris - Homes 11/2016 Estudis Secundaris - Dones 11/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 11/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 11/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 11/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 11/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 11/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 11/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 11/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 11/2016 Sense Estudis - Homes 10/2016 Sense Estudis - Dones 10/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 10/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 10/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 10/2016 Estudis primaris Complets - Dones 10/2016 Programes de Formació Professional - Homes 10/2016 Programes de Formació Professional - Dones 10/2016 Estudis Secundaris - Homes 10/2016 Estudis Secundaris - Dones 10/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 10/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 10/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 10/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 10/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 10/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 10/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 10/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 10/2016 Sense Estudis - Homes 9/2016 Sense Estudis - Dones 9/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 9/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 9/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 9/2016 Estudis primaris Complets - Dones 9/2016 Programes de Formació Professional - Homes 9/2016 Programes de Formació Professional - Dones 9/2016 Estudis Secundaris - Homes 9/2016 Estudis Secundaris - Dones 9/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 9/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 9/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 9/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 9/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 9/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 9/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 9/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 9/2016 Sense Estudis - Homes 8/2016 Sense Estudis - Dones 8/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 8/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 8/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 8/2016 Estudis primaris Complets - Dones 8/2016 Estudis Secundaris - Homes 8/2016 Estudis Secundaris - Dones 8/2016 Programes de Formació Professional - Homes 8/2016 Programes de Formació Professional - Dones 8/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 8/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 8/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 8/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 8/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 8/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 8/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 8/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 8/2016 Sense Estudis - Homes 7/2016 Sense Estudis - Dones 7/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 7/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 7/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 7/2016 Estudis primaris Complets - Dones 7/2016 Programes de Formació Professional - Homes 7/2016 Programes de Formació Professional - Dones 7/2016 Estudis Secundaris - Homes 7/2016 Estudis Secundaris - Dones 7/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 7/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 7/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 7/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 7/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 7/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 7/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 7/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 7/2016 Sense Estudis - Homes 6/2016 Sense Estudis - Dones 6/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 6/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 6/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 6/2016 Estudis primaris Complets - Dones 6/2016 Programes de Formació Professional - Homes 6/2016 Programes de Formació Professional - Dones 6/2016 Estudis Secundaris - Homes 6/2016 Estudis Secundaris - Dones 6/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 6/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 6/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 6/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 6/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 6/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 6/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 6/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 6/2016 Sense Estudis - Homes 5/2016 Sense Estudis - Dones 5/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 5/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 5/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 5/2016 Estudis primaris Complets - Dones 5/2016 Programes de Formació Professional - Homes 5/2016 Programes de Formació Professional - Dones 5/2016 Estudis Secundaris - Homes 5/2016 Estudis Secundaris - Dones 5/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 5/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 5/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 5/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 5/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 5/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 5/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 5/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 5/2016 Sense Estudis - Homes 4/2016 Sense Estudis - Dones 4/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 4/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 4/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 4/2016 Estudis primaris Complets - Dones 4/2016 Programes de Formació Professional - Homes 4/2016 Programes de Formació Professional - Dones 4/2016 Estudis Secundaris - Homes 4/2016 Estudis Secundaris - Dones 4/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 4/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 4/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 4/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 4/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 4/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 4/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 4/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 4/2016 Sense Estudis - Homes 3/2016 Sense Estudis - Dones 3/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 3/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 3/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 3/2016 Estudis primaris Complets - Dones 3/2016 Programes de Formació Professional - Homes 3/2016 Programes de Formació Professional - Dones 3/2016 Estudis Secundaris - Homes 3/2016 Estudis Secundaris - Dones 3/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 3/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 3/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 3/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 3/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 3/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 3/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 3/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 3/2016 Sense Estudis - Homes 2/2016 Sense Estudis - Dones 2/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 2/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 2/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 2/2016 Estudis primaris Complets - Dones 2/2016 Programes de Formació Professional - Homes 2/2016 Programes de Formació Professional - Dones 2/2016 Estudis Secundaris - Homes 2/2016 Estudis Secundaris - Dones 2/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 2/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 2/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 2/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 2/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 2/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 2/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 2/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 2/2016 Sense Estudis - Homes 1/2016 Sense Estudis - Dones 1/2016 Estudis Primaris Incomplets - Homes 1/2016 Estudis Primaris Incomplets - Dones 1/2016 Estudis Primaris Complets - Homes 1/2016 Estudis primaris Complets - Dones 1/2016 Programes de Formació Professional - Homes 1/2016 Programes de Formació Professional - Dones 1/2016 Estudis Secundaris - Homes 1/2016 Estudis Secundaris - Dones 1/2016 Tècnics Professionals Superiors - Homes 1/2016 Tècnics Professionals Superiors - Dones 1/2016 Universitaris de Primer Cicle - Homes 1/2016 Universitaris de Primer Cicle - Dones 1/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 1/2016 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 1/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 1/2016 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 1/2016 Sense Estudis - Homes 12/2015 Sense Estudis - Dones 12/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 12/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 12/2015 Estudis primaris Complets - Dones 12/2015 Programes de Formació Professional - Homes 12/2015 Programes de Formació Professional - Dones 12/2015 Estudis Secundaris - Homes 12/2015 Estudis Secundaris - Dones 12/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 12/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 12/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 12/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 12/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 12/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 12/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 12/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 12/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 12/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 11/2015 Sense Estudis - Homes 11/2015 Sense Estudis - Dones 11/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 11/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 11/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 11/2015 Estudis primaris Complets - Dones 11/2015 Programes de Formació Professional - Homes 11/2015 Programes de Formació Professional - Dones 11/2015 Estudis Secundaris - Homes 11/2015 Estudis Secundaris - Dones 11/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 11/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 11/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 11/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 11/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 11/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 11/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 11/2015 Sense Estudis - Homes 10/2015 Sense Estudis - Dones 10/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 10/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 10/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 10/2015 Estudis primaris Complets - Dones 10/2015 Programes de Formació Professional - Homes 10/2015 Programes de Formació Professional - Dones 10/2015 Estudis Secundaris - Homes 10/2015 Estudis Secundaris - Dones 10/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 10/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 10/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 10/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 10/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 10/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 10/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 10/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 10/2015 Sense Estudis - Homes 9/2015 Sense Estudis - Dones 9/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 9/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 9/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 9/2015 Estudis primaris Complets - Dones 9/2015 Programes de Formació Professional - Homes 9/2015 Programes de Formació Professional - Dones 9/2015 Estudis Secundaris - Homes 9/2015 Estudis Secundaris - Dones 9/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 9/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 9/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 9/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 9/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 9/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 9/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 9/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 9/2015 Sense Estudis - Homes 8/2015 Sense Estudis - Dones 8/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 8/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 8/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 8/2015 Estudis primaris Complets - Dones 8/2015 Programes de Formació Professional - Homes 8/2015 Programes de Formació Professional - Dones 8/2015 Estudis Secundaris - Homes 8/2015 Estudis Secundaris - Dones 8/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 8/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 8/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 8/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 8/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 8/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 8/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 8/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 8/2015 Sense Estudis - Homes 7/2015 Sense Estudis - Dones 7/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 7/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 7/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 7/2015 Estudis primaris Complets - Dones 7/2015 Programes de Formació Professional - Homes 7/2015 Programes de Formació Professional - Dones 7/2015 Estudis Secundaris - Homes 7/2015 Estudis Secundaris - Dones 7/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 7/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 7/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 7/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 7/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 7/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 7/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 7/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 7/2015 Sense Estudis - Homes 6/2015 Sense Estudis - Dones 6/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 6/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 6/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 6/2015 Estudis primaris Complets - Dones 6/2015 Programes de Formació Professional - Homes 6/2015 Programes de Formació Professional - Dones 6/2015 Estudis Secundaris - Homes 6/2015 Estudis Secundaris - Dones 6/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 6/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 6/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 6/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 6/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 6/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 6/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 6/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 6/2015 Sense Estudis - Homes 5/2015 Sense Estudis - Dones 5/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 5/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 5/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 5/2015 Estudis primaris Complets - Dones 5/2015 Programes de Formació Professional - Homes 5/2015 Programes de Formació Professional - Dones 5/2015 Estudis Secundaris - Homes 5/2015 Estudis Secundaris - Dones 5/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 5/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 5/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 5/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 5/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 5/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 5/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 5/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 5/2015 Sense Estudis - Homes 4/2015 Sense Estudis - Dones 4/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 4/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 4/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 4/2015 Estudis primaris Complets - Dones 4/2015 Programes de Formació Professional - Homes 4/2015 Programes de Formació Professional - Dones 4/2015 Estudis Secundaris - Homes 4/2015 Estudis Secundaris - Dones 4/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 4/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 4/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 4/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 4/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 4/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 4/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 4/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 4/2015 Sense Estudis - Homes 3/2015 Sense Estudis - Dones 3/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 3/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 3/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 3/2015 Estudis primaris Complets - Dones 3/2015 Programes de Formació Professional - Homes 3/2015 Programes de Formació Professional - Dones 3/2015 Estudis Secundaris - Homes 3/2015 Estudis Secundaris - Dones 3/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 3/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 3/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 3/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 3/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 3/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 3/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 3/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 3/2015 Sense Estudis - Homes 2/2015 Sense Estudis - Dones 2/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 2/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 2/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 2/2015 Estudis primaris Complets - Dones 2/2015 Programes de Formació Professional - Homes 2/2015 Programes de Formació Professional - Dones 2/2015 Estudis Secundaris - Homes 2/2015 Estudis Secundaris - Dones 2/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 2/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 2/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 2/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 2/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 2/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 2/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 2/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 2/2015 Sense Estudis - Dones 1/2015 Sense Estudis - Homes 1/2015 Estudis Primaris Incomplets - Homes 1/2015 Estudis Primaris Incomplets - Dones 1/2015 Estudis Primaris Complets - Homes 1/2015 Estudis primaris Complets - Dones 1/2015 Programes de Formació Professional - Dones 1/2015 Programes de Formació Professional - Homes 1/2015 Estudis Secundaris - Dones 1/2015 Estudis Secundaris - Homes 1/2015 Tècnics Professionals Superiors - Dones 1/2015 Tècnics Professionals Superiors - Homes 1/2015 Universitaris de Primer Cicle - Dones 1/2015 Universitaris de Primer Cicle - Homes 1/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 1/2015 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 1/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 1/2015 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 1/2015 Sense estudis - Homes 12/2014 Sense estudis - Dones 12/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 12/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 12/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 12/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 12/2014 Formació Professional - Homes 12/2014 Formació Professional - Dones 12/2014 Estudis Secundaris - Homes 12/2014 Estudis Secundaris - Dones 12/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 12/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 12/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 12/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 12/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 12/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 12/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 12/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 12/2014 Sense estudis - Homes 11/2014 Sense estudis - Dones 11/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 11/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 11/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 11/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 11/2014 Formació Professional - Homes 11/2014 Formació Professional - Dones 11/2014 Estudis Secundaris - Homes 11/2014 Estudis Secundaris - Dones 11/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 11/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 11/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 11/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 11/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 11/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 11/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 11/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 11/2014 Sense estudis - Homes 10/2014 Sense estudis - Dones 10/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 10/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 10/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 10/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 10/2014 Formació Professional - Homes 10/2014 Formació Professional - Dones 10/2014 Estudis Secundaris - Homes 10/2014 Estudis Secundaris - Dones 10/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 10/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 10/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 10/2014 Universitaris de Primer Cicle- Dones 10/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 10/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 10/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 10/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 10/2014 Sense estudis - Homes 9/2014 Sense estudis - Dones 9/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 9/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 9/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 9/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 9/2014 Formació Professional - Homes 9/2014 Formació Professional - Dones 9/2014 Estudis Secundaris - Homes 9/2014 Estudis Secundaris - Dones 9/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 9/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 9/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 9/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 9/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 9/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 9/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 9/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 9/2014 Sense estudis - Homes 8/2014 Sense estudis - Dones 8/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 8/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 8/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 8/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 8/2014 Formació Professional - Homes 8/2014 Formació Professional - Dones 8/2014 Estudis Secundaris - Homes 8/2014 Estudis Secundaris - Dones 8/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 8/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 8/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 8/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 8/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 8/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 8/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 8/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 8/2014 Sense estudis - Homes 7/2014 Sense estudis - Dones 7/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 7/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 7/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 7/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 7/2014 Formació Professional - Homes 7/2014 Formació Professional - Dones 7/2014 Estudis Secundaris - Homes 7/2014 Estudis Secundaris - Dones 7/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 7/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 7/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 7/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 7/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 7/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 7/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 7/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 7/2014 Sense estudis - Homes 6/2014 Sense estudis - Dones 6/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 6/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 6/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 6/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 6/2014 Formació Professional - Homes 6/2014 Formació Professional - Dones 6/2014 Estudis Secundaris - Homes 6/2014 Estudis Secundaris - Dones 6/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 6/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 6/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 6/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 6/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 6/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 6/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 6/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 6/2014 Sense estudis - Homes 5/2014 Sense estudis - Dones 5/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 5/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 5/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 5/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 5/2014 Formació Professional - Homes 5/2014 Formació Professional - Dones 5/2014 Estudis Secundaris - Homes 5/2014 Estudis Secundaris - Dones 5/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 5/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 5/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 5/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 5/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 5/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 5/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 5/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 5/2014 Sense estudis - Homes 4/2014 Sense estudis - Dones 4/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 4/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 4/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 4/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 4/2014 Formació Professional - Homes 4/2014 Formació Professional - Dones 4/2014 Estudis Secundaris - Homes 4/2014 Estudis Secundaris - Dones 4/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 4/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 4/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 4/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 4/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 4/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 4/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 4/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 4/2014 Sense estudis - Homes 3/2014 Sense estudis - Dones 3/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 3/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 3/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 3/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 3/2014 Formació Professional - Homes 3/2014 Formació Professional - Dones 3/2014 Estudis Secundaris - Homes 3/2014 Estudis Secundaris - Dones 3/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 3/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 3/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 3/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 3/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 3/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 3/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 3/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 3/2014 Sense Estudis - Homes 2/2014 Sense Estudis - Dones 2/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 2/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 2/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 2/2014 Estudis primaris Complets - Dones 2/2014 Programes de Formació Professional - Homes 2/2014 Programes de Formació Professional - Dones 2/2014 Estudis Secundaris - Homes 2/2014 Estudis Secundaris - Dones 2/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 2/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 2/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 2/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 2/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 2/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 2/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 2/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 2/2014 Sense estudis - Homes 1/2014 Sense estudis - Dones 1/2014 Estudis Primaris Incomplets - Homes 1/2014 Estudis Primaris Incomplets - Dones 1/2014 Estudis Primaris Complets - Homes 1/2014 Estudis Primaris Complets - Dones 1/2014 Formació Professional - Homes 1/2014 Formació Professional - Dones 1/2014 Estudis Secundaris - Homes 1/2014 Estudis Secundaris - Dones 1/2014 Tècnics Professionals Superiors - Homes 1/2014 Tècnics Professionals Superiors - Dones 1/2014 Universitaris de Primer Cicle - Homes 1/2014 Universitaris de Primer Cicle - Dones 1/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Homes 1/2014 Universitaris de Segon i Tercer Cicle - Dones 1/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Homes 1/2014 Altres Estudis Post-secundaris - Dones 1/2014