Evolució de l'atur registrat segons nivell de formació

Demandants d’ocupació sense ocupació actual amb disponibilitat per treballar registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o al Servei Públic d’Ocupació Estatal. Dades per nivell formatiu.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
Municipi0. Sense estudis 4/2024 1. Estudis primaris incomplets 4/2024 2. Estudis primaris complets 4/2024 3. CFGM 4/2024 4. ESO/ Batxillerat 4/2024 5. CFGS 4/2024 6. Universitaris (diplomatura) 4/2024 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 4/2024 8. Altres estudis post-obligatoris 4/2024 0. Sense estudis 3/2024 1. Estudis primaris incomplets 3/2024 2. Estudis primaris complets 3/2024 3. CFGM 3/2024 4. ESO/ Batxillerat 3/2024 5. CFGS 3/2024 6. Universitaris (diplomatura) 3/2024 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 3/2024 8. Altres estudis post-obligatoris 3/2024 0. Sense estudis 2/2024 1. Estudis primaris incomplets 2/2024 2. Estudis primaris complets 2/2024 3. CFGM 2/2024 4. ESO/ Batxillerat 2/2024 5. CFGS 2/2024 6. Universitaris (diplomatura) 2/2024 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 2/2024 8. Altres estudis post-obligatoris 2/2024 0. Sense estudis 1/2024 1. Estudis primaris incomplets 1/2024 2. Estudis primaris complets 1/2024 3. CFGM 1/2024 4. ESO/ Batxillerat 1/2024 5. CFGS 1/2024 6. Universitaris (diplomatura) 1/2024 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 1/2024 8. Altres estudis post-obligatoris 2024 0. Sense estudis 12/2023 1. Estudis primaris incomplets 12/2023 2. Estudis primaris complets 12/2023 3. CFGM 12/2023 4. ESO/ Batxillerat 12/2023 5. CFGS 12/2023 6. Universitaris (diplomatura) 12/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 12/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 12/2023 0. Sense estudis 11/2023 1. Estudis primaris incomplets 11/2023 2. Estudis primaris complets 11/2023 3. CFGM 11/2023 4. ESO/ Batxillerat 11/2023 5. CFGS 11/2023 6. Universitaris (diplomatura) 11/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 11/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 11/2023 0. Sense estudis 10/2023 1. Estudis primaris incomplets 10/2023 2. Estudis primaris complets 10/2023 3. CFGM 10/2023 4. ESO/ Batxillerat 10/2023 5. CFGS 10/2023 6. Universitaris (diplomatura) 10/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 10/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 10/2023 0. Sense estudis 9/2023 1. Estudis primaris incomplets 9/2023 2. Estudis primaris complets 9/2023 3. CFGM 9/2023 4. ESO/ Batxillerat 9/2023 5. CFGS 9/2023 6. Universitaris (diplomatura) 9/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 9/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 9/2023 0. Sense estudis 8/2023 1. Estudis primaris incomplets 8/2023 2. Estudis primaris complets 8/2023 3. CFGM 8/2023 4. ESO/ Batxillerat 8/2023 5. CFGS 8/2023 6. Universitaris (diplomatura) 8/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 8/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 8/2023 0. Sense estudis 7/2023 1. Estudis primaris incomplets 7/2023 2. Estudis primaris complets 7/2023 3. CFGM 7/2023 4. ESO/ Batxillerat 7/2023 5. CFGS 7/2023 6. Universitaris (diplomatura) 7/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 7/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 7/2023 0. Sense estudis 6/2023 1. Estudis primaris incomplets 6/2023 2. Estudis primaris complets 6/2023 3. CFGM 6/2023 4. ESO/ Batxillerat 6/2023 5. CFGS 6/2023 6. Universitaris (diplomatura) 6/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 6/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 6/2023 0. Sense estudis 5/2023 1. Estudis primaris incomplets 5/2023 2. Estudis primaris complets 5/2023 3. CFGM 5/2023 4. ESO/ Batxillerat 5/2023 5. CFGS 5/2023 6. Universitaris (diplomatura) 5/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 5/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 5/2023 0. Sense estudis 4/2023 1. Estudis primaris incomplets 4/2023 2. Estudis primaris complets 4/2023 3. CFGM 4/2023 4. ESO/ Batxillerat 4/2023 5. CFGS 4/2023 6. Universitaris (diplomatura) 4/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 4/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 4/2023 0. Sense estudis 3/2023 1. Estudis primaris incomplets 3/2023 2. Estudis primaris complets 3/2023 3. CFGM 3/2023 4. ESO/ Batxillerat 3/2023 5. CFGS 3/2023 6. Universitaris (diplomatura) 3/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 3/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 3/2023 0. Sense estudis 2/2023 1. Estudis primaris incomplets 2/2023 2. Estudis primaris complets 2/2023 3. CFGM 2/2023 4. ESO/ Batxillerat 2/2023 5. CFGS 2/2023 6. Universitaris (diplomatura) 2/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 2/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 2/2023 0. Sense estudis 1/2023 1. Estudis primaris incomplets 1/2023 2. Estudis primaris complets 1/2023 3. CFGM 1/2023 4. ESO/ Batxillerat 1/2023 5. CFGS 1/2023 6. Universitaris (diplomatura) 1/2023 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 1/2023 8. Altres estudis post-obligatoris 1/2023 0. Sense estudis 12/2022 1. Estudis primaris incomplets 12/2022 2. Estudis primaris complets 12/2022 3. CFGM 12/2022 4. ESO/ Batxillerat 12/2022 5. CFGS 12/2022 6. Universitaris (diplomatura) 12/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 12/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 12/2022 0. Sense estudis 11/2022 1. Estudis primaris incomplets 11/2022 2. Estudis primaris complets 11/2022 3. CFGM 11/2022 4. ESO/ Batxillerat 11/2022 5. CFGS 11/2022 6. Universitaris (diplomatura) 11/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 11/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 11/2022 0. Sense estudis 10/2022 1. Estudis primaris incomplets 10/2022 2. Estudis primaris complets 10/2022 3. CFGM 10/2022 4. ESO/ Batxillerat 10/2022 5. CFGS 10/2022 6. Universitaris (diplomatura) 10/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 10/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 10/2022 0. Sense estudis 9/2022 1. Estudis primaris incomplets 9/2022 2. Estudis primaris complets 9/2022 3. CFGM 9/2022 4. ESO/ Batxillerat 9/2022 5. CFGS 9/2022 6. Universitaris (diplomatura) 9/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 9/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 9/2022 0. Sense estudis 8/2022 1. Estudis primaris incomplets 8/2022 2. Estudis primaris complets 8/2022 3. CFGM 8/2022 4. ESO/ Batxillerat 8/2022 5. CFGS 8/2022 6. Universitaris (diplomatura) 8/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 8/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 8/2022 0. Sense estudis 7/2022 1. Estudis primaris incomplets 7/2022 2. Estudis primaris complets 7/2022 3. CFGM 7/2022 4. ESO/ Batxillerat 7/2022 5. CFGS 7/2022 6. Universitaris (diplomatura) 7/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 7/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 7/2022 0. Sense estudis 6/2022 1. Estudis primaris incomplets 6/2022 2. Estudis primaris complets 6/2022 3. CFGM 6/2022 4. ESO/ Batxillerat 6/2022 5. CFGS 6/2022 6. Universitaris (diplomatura) 6/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 6/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 6/2022 0. Sense estudis 5/2022 1. Estudis primaris incomplets 5/2022 2. Estudis primaris complets 5/2022 3. CFGM 5/2022 4. ESO/ Batxillerat 5/2022 5. CFGS 5/2022 6. Universitaris (diplomatura) 5/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 5/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 5/2022 0. Sense estudis 4/2022 1. Estudis primaris incomplets 4/2022 2. Estudis primaris complets 4/2022 3. CFGM 4/2022 4. ESO/ Batxillerat 4/2022 5. CFGS 4/2022 6. Universitaris (diplomatura) 4/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 4/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 4/2022 0. Sense estudis 3/2022 1. Estudis primaris incomplets 3/2022 2. Estudis primaris complets 3/2022 3. CFGM 3/2022 4. ESO/ Batxillerat 3/2022 5. CFGS 3/2022 6. Universitaris (diplomatura) 3/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 3/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 3/2022 0. Sense estudis 2/2022 1. Estudis primaris incomplets 2/2022 2. Estudis primaris complets 2/2022 3. CFGM 2/2022 4. ESO/ Batxillerat 2/2022 5. CFGS 2/2022 6. Universitaris (diplomatura) 2/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 2/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 2/2022 0. Sense estudis 1/2022 1. Estudis primaris incomplets 1/2022 2. Estudis primaris complets 1/2022 3. CFGM 1/2022 4. ESO/ Batxillerat 1/2022 5. CFGS 1/2022 6. Universitaris (diplomatura) 1/2022 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 1/2022 8. Altres estudis post-obligatoris 1/2022 0. Sense estudis 12/2021 1. Estudis primaris incomplets 12/2021 2. Estudis primaris complets 12/2021 3. CFGM 12/2021 4. ESO/ Batxillerat 12/2021 5. CFGS 12/2021 6. Universitaris (diplomatura) 12/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 12/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 12/2021 0. Sense estudis 11/2021 1. Estudis primaris incomplets 11/2021 2. Estudis primaris complets 11/2021 3. CFGM 11/2021 4. ESO/ Batxillerat 11/2021 5. CFGS 11/2021 6. Universitaris (diplomatura) 11/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 11/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 11/2021 0. Sense estudis 10/2021 1. Estudis primaris incomplets 10/2021 2. Estudis primaris complets 10/2021 3. CFGM 10/2021 4. ESO/ Batxillerat 10/2021 5. CFGS 10/2021 6. Universitaris (diplomatura) 10/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 10/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 10/2021 0. Sense estudis 9/2021 1. Estudis primaris incomplets 9/2021 2. Estudis primaris complets 9/2021 3. CFGM 9/2021 4. ESO/ Batxillerat 9/2021 5. CFGS 9/2021 6. Universitaris (diplomatura) 9/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 9/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 9/2021 0. Sense estudis 8/2021 1. Estudis primaris incomplets 8/2021 2. Estudis primaris complets 8/2021 3. CFGM 8/2021 4. ESO/ Batxillerat 8/2021 5. CFGS 8/2021 6. Universitaris (diplomatura) 8/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 8/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 8/2021 0. Sense estudis 7/2021 1. Estudis primaris incomplets 7/2021 2. Estudis primaris complets 7/2021 3. CFGM 7/2021 4. ESO/ Batxillerat 7/2021 5. CFGS 7/2021 6. Universitaris (diplomatura) 7/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 7/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 7/2021 0. Sense estudis 6/2021 1. Estudis primaris incomplets 6/2021 2. Estudis primaris complets 6/2021 3. CFGM 6/2021 4. ESO/ Batxillerat 6/2021 5. CFGS 6/2021 6. Universitaris (diplomatura) 6/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 6/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 6/2021 0. Sense estudis 5/2021 1. Estudis primaris incomplets 5/2021 2. Estudis primaris complets 5/2021 3. CFGM 5/2021 4. ESO/ Batxillerat 5/2021 5. CFGS 5/2021 6. Universitaris (diplomatura) 5/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 5/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 5/2021 0. Sense estudis 4/2021 1. Estudis primaris incomplets 4/2021 2. Estudis primaris complets 4/2021 3. CFGM 4/2021 4. ESO/ Batxillerat 4/2021 5. CFGS 4/2021 6. Universitaris (diplomatura) 4/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 4/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 4/2021 0. Sense estudis 3/2021 1. Estudis primaris incomplets 3/2021 2. Estudis primaris complets 3/2021 3. CFGM 3/2021 4. ESO/ Batxillerat 3/2021 5. CFGS 3/2021 6. Universitaris (diplomatura) 3/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 3/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 3/2021 0. Sense estudis 2/2021 1. Estudis primaris incomplets 2/2021 2. Estudis primaris complets 2/2021 3. CFGM 2/2021 4. ESO/ Batxillerat 2/2021 5. CFGS 2/2021 6. Universitaris (diplomatura) 2/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 2/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 2/2021 0. Sense estudis 1/2021 1. Estudis primaris incomplets 1/2021 2. Estudis primaris complets 1/2021 3. CFGM 1/2021 4. ESO/ Batxillerat 1/2021 5. CFGS 1/2021 6. Universitaris (diplomatura) 1/2021 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 1/2021 8. Altres estudis post-obligatoris 1/2021 0. Sense estudis 12/2020 1. Estudis primaris incomplets 12/2020 2. Estudis primaris complets 12/2020 3. CFGM 12/2020 4. ESO/ Batxillerat 12/2020 5. CFGS 12/2020 6. Universitaris (diplomatura) 12/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 12/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 12/2020 0. Sense estudis 11/2020 1. Estudis primaris incomplets 11/2020 2. Estudis primaris complets 11/2020 3. CFGM 11/2020 4. ESO/ Batxillerat 11/2020 5. CFGS 11/2020 6. Universitaris (diplomatura) 11/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 11/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 11/2020 0. Sense estudis 10/2020 1. Estudis primaris incomplets 10/2020 2. Estudis primaris complets 10/2020 3. CFGM 10/2020 4. ESO/ Batxillerat 10/2020 5. CFGS 10/2020 6. Universitaris (diplomatura) 10/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 10/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 10/2020 0. Sense estudis 9/2020 1. Estudis primaris incomplets 9/2020 2. Estudis primaris complets 9/2020 3. CFGM 9/2020 4. ESO/ Batxillerat 9/2020 5. CFGS 9/2020 6. Universitaris (diplomatura) 9/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 9/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 9/2020 0. Sense estudis 8/2020 1. Estudis primaris incomplets 8/2020 2. Estudis primaris complets 8/2020 3. CFGM 8/2020 4. ESO/ Batxillerat 8/2020 5. CFGS 8/2020 6. Universitaris (diplomatura) 8/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 8/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 8/2020 0. Sense estudis 7/2020 1. Estudis primaris incomplets 7/2020 2. Estudis primaris complets 7/2020 3. CFGM 7/2020 4. ESO/ Batxillerat 7/2020 5. CFGS 7/2020 6. Universitaris (diplomatura) 7/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 7/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 7/2020 0. Sense estudis 6/2020 1. Estudis primaris incomplets 6/2020 2. Estudis primaris complets 6/2020 3. CFGM 6/2020 4. ESO/ Batxillerat 6/2020 5. CFGS 6/2020 6. Universitaris (diplomatura) 6/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 6/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 6/2020 0. Sense estudis 5/2020 1. Estudis primaris incomplets 5/2020 2. Estudis primaris complets 5/2020 3. CFGM 5/2020 4. ESO/ Batxillerat 5/2020 5. CFGS 5/2020 6. Universitaris (diplomatura) 5/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 5/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 5/2020 0. Sense estudis 4/2020 1. Estudis primaris incomplets 4/2020 2. Estudis primaris complets 4/2020 3. CFGM 4/2020 4. ESO/ Batxillerat 4/2020 5. CFGS 4/2020 6. Universitaris (diplomatura) 4/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 4/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 4/2020 0. Sense estudis 3/2020 1. Estudis primaris incomplets 3/2020 2. Estudis primaris complets 3/2020 3. CFGM 3/2020 4. ESO/ Batxillerat 3/2020 5. CFGS 3/2020 6. Universitaris (diplomatura) 3/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 3/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 3/2020 0. Sense estudis 2/2020 1. Estudis primaris incomplets 2/2020 2. Estudis primaris complets 2/2020 3. CFGM 2/2020 4. ESO/ Batxillerat 2/2020 5. CFGS 2/2020 6. Universitaris (diplomatura) 2/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 2/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 2/2020 0. Sense estudis 1/2020 1. Estudis primaris incomplets 1/2020 2. Estudis primaris complets 1/2020 3. CFGM 1/2020 4. ESO/ Batxillerat 1/2020 5. CFGS 1/2020 6. Universitaris (diplomatura) 1/2020 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 1/2020 8. Altres estudis post-obligatoris 1/2020 0. Sense estudis 12/2019 1. Estudis primaris incomplets 12/2019 2. Estudis primaris complets 12/2019 3. CFGM 12/2019 4. ESO/ Batxillerat 12/2019 5. CFGS 12/2019 6. Universitaris (diplomatura) 12/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 12/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 12/2019 0. Sense estudis 11/2019 1. Estudis primaris incomplets 11/2019 2. Estudis primaris complets 11/2019 3. CFGM 11/2019 4. ESO/ Batxillerat 11/2019 5. CFGS 11/2019 6. Universitaris (diplomatura) 11/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 11/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 11/2019 0. Sense estudis 10/2019 1. Estudis primaris incomplets 10/2019 2. Estudis primaris complets 10/2019 3. CFGM 10/2019 4. ESO/ Batxillerat 10/2019 5. CFGS 10/2019 6. Universitaris (diplomatura) 10/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 10/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 10/2019 0. Sense estudis 9/2019 1. Estudis primaris incomplets 9/2019 2. Estudis primaris complets 9/2019 3. CFGM 9/2019 4. ESO/ Batxillerat 9/2019 5. CFGS 9/2019 6. Universitaris (diplomatura) 9/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 9/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 9/2019 0. Sense estudis 8/2019 1. Estudis primaris incomplets 8/2019 2. Estudis primaris complets 8/2019 3. CFGM 8/2019 4. ESO/ Batxillerat 8/2019 5. CFGS 8/2019 6. Universitaris (diplomatura) 8/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 8/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 8/2019 0. Sense estudis 7/2019 1. Estudis primaris incomplets 7/2019 2. Estudis primaris complets 7/2019 3. CFGM 7/2019 4. ESO/ Batxillerat 7/2019 5. CFGS 7/2019 6. Universitaris (diplomatura) 7/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 7/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 7/2019 0. Sense estudis 6/2019 1. Estudis primaris incomplets 6/2019 2. Estudis primaris complets 6/2019 3. CFGM 6/2019 4. ESO/ Batxillerat 6/2019 5. CFGS 6/2019 6. Universitaris (diplomatura) 6/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 6/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 6/2019 0. Sense estudis 5/2019 1. Estudis primaris incomplets 5/2019 2. Estudis primaris complets 5/2019 3. CFGM 5/2019 4. ESO/ Batxillerat 5/2019 5. CFGS 5/2019 6. Universitaris (diplomatura) 5/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 5/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 5/2019 0. Sense estudis 4/2019 1. Estudis primaris incomplets 4/2019 2. Estudis primaris complets 4/2019 3. CFGM 4/2019 4. ESO/ Batxillerat 4/2019 5. CFGS 4/2019 6. Universitaris (diplomatura) 4/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 4/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 4/2019 0. Sense estudis 3/2019 1. Estudis primaris incomplets 3/2019 2. Estudis primaris complets 3/2019 3. CFGM 3/2019 4. ESO/ Batxillerat 3/2019 5. CFGS 3/2019 6. Universitaris (diplomatura) 3/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 3/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 3/2019 0. Sense estudis 2/2019 1. Estudis primaris incomplets 2/2019 2. Estudis primaris complets 2/2019 3. CFGM 2/2019 4. ESO/ Batxillerat 2/2019 5. CFGS 2/2019 6. Universitaris (diplomatura) 2/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 2/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 2/2019 0. Sense estudis 1/2019 1. Estudis primaris incomplets 1/2019 2. Estudis primaris complets 1/2019 3. CFGM 1/2019 4. ESO/ Batxillerat 1/2019 5. CFGS 1/2019 6. Universitaris (diplomatura) 1/2019 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 1/2019 8. Altres estudis post-obligatoris 1/2019 0. Sense estudis 12/2018 1. Estudis primaris incomplets 12/2018 2. Estudis primaris complets 12/2018 3. CFGM 12/2018 4. ESO/ Batxillerat 12/2018 5. CFGS 12/2018 6. Universitaris (diplomatura) 12/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 12/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 12/2018 0. Sense estudis 11/2018 1. Estudis primaris incomplets 11/2018 2. Estudis primaris complets 11/2018 3. CFGM 11/2018 4. ESO/ Batxillerat 11/2018 5. CFGS 11/2018 6. Universitaris (diplomatura) 11/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 11/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 11/2018 0. Sense estudis 10/2018 1. Estudis primaris incomplets 10/2018 2. Estudis primaris complets 10/2018 3. CFGM 10/2018 4. ESO/ Batxillerat 10/2018 5. CFGS 10/2018 6. Universitaris (diplomatura) 10/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 10/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 10/2018 0. Sense estudis 9/2018 1. Estudis primaris incomplets 9/2018 2. Estudis primaris complets 9/2018 3. CFGM 9/2018 4. ESO/ Batxillerat 9/2018 5. CFGS 9/2018 6. Universitaris (diplomatura) 9/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 9/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 9/2018 0. Sense estudis 8/2018 1. Estudis primaris incomplets 8/2018 2. Estudis primaris complets 8/2018 3. CFGM 8/2018 4. ESO/ Batxillerat 8/2018 5. CFGS 8/2018 6. Universitaris (diplomatura) 8/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 8/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 8/2018 0. Sense estudis 7/2018 1. Estudis primaris incomplets 7/2018 2. Estudis primaris complets 7/2018 3. CFGM 7/2018 4. ESO/ Batxillerat 7/2018 5. CFGS 7/2018 6. Universitaris (diplomatura) 7/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 7/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 7/2018 0. Sense estudis 6/2018 1. Estudis primaris incomplets 6/2018 2. Estudis primaris complets 6/2018 3. CFGM 6/2018 4. ESO/ Batxillerat 6/2018 5. CFGS 6/2018 6. Universitaris (diplomatura) 6/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 6/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 6/2018 0. Sense estudis 5/2018 1. Estudis primaris incomplets 5/2018 2. Estudis primaris complets 5/2018 3. CFGM 5/2018 4. ESO/ Batxillerat 5/2018 5. CFGS 5/2018 6. Universitaris (diplomatura) 5/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 5/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 5/2018 0. Sense estudis 4/2018 1. Estudis primaris incomplets 4/2018 2. Estudis primaris complets 4/2018 3. CFGM 4/2018 4. ESO/ Batxillerat 4/2018 5. CFGS 4/2018 6. Universitaris (diplomatura) 4/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 4/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 4/2018 0. Sense estudis 3/2018 1. Estudis primaris incomplets 3/2018 2. Estudis primaris complets 3/2018 3. CFGM 3/2018 4. ESO/ Batxillerat 3/2018 5. CFGS 3/2018 6. Universitaris (diplomatura) 3/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 3/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 3/2018 0. Sense estudis 2/2018 1. Estudis primaris incomplets 2/2018 2. Estudis primaris complets 2/2018 3. CFGM 2/2018 4. ESO/ Batxillerat 2/2018 5. CFGS 2/2018 6. Universitaris (diplomatura) 2/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 2/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 2/2018 0. Sense estudis 1/2018 1. Estudis primaris incomplets 1/2018 2. Estudis primaris complets 1/2018 3. CFGM 1/2018 4. ESO/ Batxillerat 1/2018 5. CFGS 1/2018 6. Universitaris (diplomatura) 1/2018 7. Universitaris (llicenciatura o grau) 1/2018 8. Altres estudis post-obligatoris 1/2018