Evolució de l'atur registrat segons durada de la demanda

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes segons durada de la demanda.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.

Any:

Municipi03 mesos o menys 3/2019 03 a 6 mesos 3/2019 06 a 9 mesos 3/2019 09 a 12 mesos 3/2019 12 a 15 mesos 3/2019 15 a 18 mesos 3/2019 18 a 21 mesos 3/2019 21 a 24 mesos 3/2019 24 mesos o més 3/2019 03 mesos o menys 2/2019 03 a 6 mesos 2/2019 06 a 9 mesos 2/2019 09 a 12 mesos 2/2019 12 a 15 mesos 2/2019 15 a 18 mesos 2/2019 18 a 21 mesos 2/2019 21 a 24 mesos 2/2019 24 mesos o més 2/2019 03 mesos o menys 1/2019 03 a 6 mesos 1/2019 06 a 9 mesos 1/2019 09 a 12 mesos 1/2019 12 a 15 mesos 1/2019 15 a 18 mesos 1/2019 18 a 21 mesos 1/2019 21 a 24 mesos 1/2019 24 mesos o més 1/2019 03 mesos o menys 12/2018 03 a 6 mesos 12/2018 06 a 9 mesos 12/2018 09 a 12 mesos 12/2018 12 a 15 mesos 12/2018 15 a 18 mesos 12/2018 18 a 21 mesos 12/2018 21 a 24 mesos 12/2018 24 mesos o més 12/2018 03 mesos o menys 11/2018 03 a 6 mesos 11/2018 06 a 9 mesos 11/2018 09 a 12 mesos 11/2018 12 a 15 mesos 11/2018 15 a 18 mesos 11/2018 18 a 21 mesos 11/2018 21 a 24 mesos 11/2018 24 mesos o més 11/2018 03 mesos o menys 10/2018 03 a 6 mesos 10/2018 06 a 9 mesos 10/2018 09 a 12 mesos 10/2018 12 a 15 mesos 10/2018 15 a 18 mesos 10/2018 18 a 21 mesos 10/2018 21 a 24 mesos 10/2018 24 mesos o més 10/2018 03 mesos o menys 9/2018 03 a 6 mesos 9/2018 06 a 9 mesos 9/2018 09 a 12 mesos 9/2018 12 a 15 mesos 9/2018 15 a 18 mesos 9/2018 18 a 21 mesos 9/2018 21 a 24 mesos 9/2018 24 mesos o més 9/2018 03 mesos o menys 8/2018 03 a 6 mesos 8/2018 06 a 9 mesos 8/2018 09 a 12 mesos 8/2018 12 a 15 mesos 8/2018 15 a 18 mesos 8/2018 18 a 21 mesos 8/2018 21 a 24 mesos 8/2018 24 mesos o més 8/2018 03 mesos o menys 7/2018 03 a 6 mesos 7/2018 06 a 9 mesos 7/2018 09 a 12 mesos 7/2018 12 a 15 mesos 7/2018 15 a 18 mesos 7/2018 18 a 21 mesos 7/2018 21 a 24 mesos 7/2018 24 mesos o més 7/2018 03 mesos o menys 6/2018 03 a 6 mesos 6/2018 06 a 9 mesos 6/2018 09 a 12 mesos 6/2018 12 a 15 mesos 6/2018 15 a 18 mesos 6/2018 18 a 21 mesos 6/2018 21 a 24 mesos 6/2018 24 mesos o més 6/2018 03 mesos o menys 5/2018 03 a 6 mesos 5/2018 06 a 9 mesos 5/2018 09 a 12 mesos 5/2018 12 a 15 mesos 5/2018 15 a 18 mesos 5/2018 18 a 21 mesos 5/2018 21 a 24 mesos 5/2018 24 mesos o més 5/2018 03 mesos o menys 4/2018 03 a 6 mesos 4/2018 06 a 9 mesos 4/2018 09 a 12 mesos 4/2018 12 a 15 mesos 4/2018 15 a 18 mesos 4/2018 18 a 21 mesos 4/2018 21 a 24 mesos 4/2018 24 mesos o més 4/2018 03 mesos o menys 3/2018 03 a 6 mesos 3/2018 06 a 9 mesos 3/2018 09 a 12 mesos 3/2018 12 a 15 mesos 3/2018 15 a 18 mesos 3/2018 18 a 21 mesos 3/2018 21 a 24 mesos 3/2018 24 mesos o més 3/2018 03 mesos o menys 2/2018 03 a 6 mesos 2/2018 06 a 9 mesos 2/2018 09 a 12 mesos 2/2018 12 a 15 mesos 2/2018 15 a 18 mesos 2/2018 18 a 21 mesos 2/2018 21 a 24 mesos 2/2018 24 mesos o més 2/2018 03 mesos o menys 1/2018 03 a 6 mesos 1/2018 06 a 9 mesos 1/2018 09 a 12 mesos 1/2018 12 a 15 mesos 1/2018 15 a 18 mesos 1/2018 18 a 21 mesos 1/2018 21 a 24 mesos 1/2018 24 mesos o més 1/2018 03 mesos o menys 12/2017 03 a 6 mesos 12/2017 06 a 9 mesos 12/2017 09 a 12 mesos 12/2017 12 a 15 mesos 12/2017 15 a 18 mesos 12/2017 18 a 21 mesos 12/2017 21 a 24 mesos 12/2017 24 mesos o més 12/2017 03 mesos o menys 11/2017 03 a 6 mesos 11/2017 06 a 9 mesos 11/2017 09 a 12 mesos 11/2017 12 a 15 mesos 11/2017 15 a 18 mesos 11/2017 18 a 21 mesos 11/2017 21 a 24 mesos 11/2017 24 mesos o més 11/2017 03 mesos o menys 10/2017 03 a 6 mesos 10/2017 06 a 9 mesos 10/2017 09 a 12 mesos 10/2017 12 a 15 mesos 10/2017 15 a 18 mesos 10/2017 18 a 21 mesos 10/2017 21 a 24 mesos 10/2017 24 mesos o més 10/2017 03 mesos o menys 9/2017 03 a 6 mesos 9/2017 06 a 9 mesos 9/2017 09 a 12 mesos 9/2017 12 a 15 mesos 9/2017 15 a 18 mesos 9/2017 18 a 21 mesos 9/2017 21 a 24 mesos 9/2017 24 mesos o més 9/2017 03 mesos o menys 8/2017 03 a 6 mesos 8/2017 06 a 9 mesos 8/2017 09 a 12 mesos 8/2017 12 a 15 mesos 8/2017 15 a 18 mesos 8/2017 18 a 21 mesos 8/2017 21 a 24 mesos 8/2017 24 mesos o més 8/2017 03 mesos o menys 7/2017 03 a 6 mesos 7/2017 06 a 9 mesos 7/2017 09 a 12 mesos 7/2017 12 a 15 mesos 7/2017 15 a 18 mesos 7/2017 18 a 21 mesos 7/2017 21 a 24 mesos 7/2017 24 mesos o més 7/2017 03 mesos o menys 6/2017 03 a 6 mesos 6/2017 06 a 9 mesos 6/2017 09 a 12 mesos 6/2017 12 a 15 mesos 6/2017 15 a 18 mesos 6/2017 18 a 21 mesos 6/2017 21 a 24 mesos 6/2017 24 mesos o més 6/2017 03 mesos o menys 5/2017 03 a 6 mesos 5/2017 06 a 9 mesos 5/2017 09 a 12 mesos 5/2017 12 a 15 mesos 5/2017 15 a 18 mesos 5/2017 18 a 21 mesos 5/2017 21 a 24 mesos 5/2017 24 mesos o més 5/2017 03 mesos o menys 4/2017 03 a 6 mesos 4/2017 06 a 9 mesos 4/2017 09 a 12 mesos 4/2017 12 a 15 mesos 4/2017 15 a 18 mesos 4/2017 18 a 21 mesos 4/2017 21 a 24 mesos 4/2017 24 mesos o més 4/2017 03 mesos o menys 3/2017 03 a 6 mesos 3/2017 06 a 9 mesos 3/2017 09 a 12 mesos 3/2017 12 a 15 mesos 3/2017 15 a 18 mesos 3/2017 18 a 21 mesos 3/2017 21 a 24 mesos 3/2017 24 mesos o més 3/2017 03 mesos o menys 2/2017 03 a 6 mesos 2/2017 06 a 9 mesos 2/2017 09 a 12 mesos 2/2017 12 a 15 mesos 2/2017 15 a 18 mesos 2/2017 18 a 21 mesos 2/2017 21 a 24 mesos 2/2017 24 mesos o més 2/2017 03 mesos o menys 1/2017 03 a 6 mesos 1/2017 06 a 9 mesos 1/2017 09 a 12 mesos 1/2017 12 a 15 mesos 1/2017 15 a 18 mesos 1/2017 18 a 21 mesos 1/2017 21 a 24 mesos 1/2017 24 mesos o més 1/2017 03 mesos o menys 12/2016 03 a 6 mesos 12/2016 06 a 9 mesos 12/2016 09 a 12 mesos 12/2016 12 a 15 mesos 12/2016 15 a 18 mesos 12/2016 18 a 21 mesos 12/2016 21 a 24 mesos 12/2016 24 mesos o més 12/2016 03 mesos o menys 11/2016 03 a 6 mesos 11/2016 06 a 9 mesos 11/2016 09 a 12 mesos 11/2016 12 a 15 mesos 11/2016 15 a 18 mesos 11/2016 18 a 21 mesos 11/2016 21 a 24 mesos 11/2016 24 mesos o més 11/2016 03 mesos o menys 10/2016 03 a 6 mesos 10/2016 06 a 9 mesos 10/2016 09 a 12 mesos 10/2016 12 a 15 mesos 10/2016 15 a 18 mesos 10/2016 18 a 21 mesos 10/2016 21 a 24 mesos 10/2016 24 mesos o més 10/2016 03 mesos o menys 9/2016 03 a 6 mesos 9/2016 06 a 9 mesos 9/2016 09 a 12 mesos 9/2016 12 a 15 mesos 9/2016 15 a 18 mesos 9/2016 18 a 21 mesos 9/2016 21 a 24 mesos 9/2016 24 mesos o més 9/2016 03 mesos o menys 8/2016 03 a 6 mesos 8/2016 06 a 9 mesos 8/2016 09 a 12 mesos 8/2016 12 a 15 mesos 8/2016 15 a 18 mesos 8/2016 18 a 21 mesos 8/2016 21 a 24 mesos 8/2016 24 mesos o més 8/2016 03 mesos o menys 7/2016 03 a 6 mesos 7/2016 06 a 9 mesos 7/2016 09 a 12 mesos 7/2016 12 a 15 mesos 7/2016 15 a 18 mesos 7/2016 18 a 21 mesos 7/2016 21 a 24 mesos 7/2016 24 mesos o més 7/2016 03 mesos o menys 6/2016 03 a 6 mesos 6/2016 06 a 9 mesos 6/2016 09 a 12 mesos 6/2016 12 a 15 mesos 6/2016 15 a 18 mesos 6/2016 18 a 21 mesos 6/2016 21 a 24 mesos 6/2016 24 mesos o més 6/2016 03 mesos o menys 5/2016 03 a 6 mesos 5/2016 06 a 9 mesos 5/2016 09 a 12 mesos 5/2016 12 a 15 mesos 5/2016 15 a 18 mesos 5/2016 18 a 21 mesos 5/2016 21 a 24 mesos 5/2016 24 mesos o més 5/2016 03 mesos o menys 4/2016 03 a 6 mesos 4/2016 06 a 9 mesos 4/2016 09 a 12 mesos 4/2016 12 a 15 mesos 4/2016 15 a 18 mesos 4/2016 18 a 21 mesos 4/2016 21 a 24 mesos 4/2016 24 mesos o més 4/2016 03 mesos o menys 3/2016 03 a 6 mesos 3/2016 06 a 9 mesos 3/2016 09 a 12 mesos 3/2016 12 a 15 mesos 3/2016 15 a 18 mesos 3/2016 18 a 21 mesos 3/2016 21 a 24 mesos 3/2016 24 mesos o més 3/2016 03 mesos o menys 2/2016 03 a 6 mesos 2/2016 06 a 9 mesos 2/2016 09 a 12 mesos 2/2016 12 a 15 mesos 2/2016 15 a 18 mesos 2/2016 18 a 21 mesos 2/2016 21 a 24 mesos 2/2016 24 mesos o més 2/2016 03 mesos o menys 1/2016 03 a 6 mesos 1/2016 06 a 9 mesos 1/2016 09 a 12 mesos 1/2016 12 a 15 mesos 1/2016 15 a 18 mesos 1/2016 18 a 21 mesos 1/2016 21 a 24 mesos 1/2016 24 mesos o més 1/2016 03 mesos o menys 12/2015 03 a 6 mesos 12/2015 06 a 9 mesos 12/2015 09 a 12 mesos 12/2015 12 a 15 mesos 12/2015 15 a 18 mesos 12/2015 18 a 21 mesos 12/2015 21 a 24 mesos 12/2015 24 mesos o més 12/2015 03 mesos o menys 11/2015 03 a 6 mesos 11/2015 06 a 9 mesos 11/2015 09 a 12 mesos 11/2015 12 a 15 mesos 11/2015 15 a 18 mesos 11/2015 18 a 21 mesos 11/2015 21 a 24 mesos 11/2015 24 mesos o més 11/2015 03 mesos o menys 10/2015 03 a 6 mesos 10/2015 06 a 9 mesos 10/2015 09 a 12 mesos 10/2015 12 a 15 mesos 10/2015 15 a 18 mesos 10/2015 18 a 21 mesos 10/2015 21 a 24 mesos 10/2015 24 mesos o més 10/2015 03 mesos o menys 9/2015 03 a 6 mesos 9/2015 06 a 9 mesos 9/2015 09 a 12 mesos 9/2015 12 a 15 mesos 9/2015 15 a 18 mesos 9/2015 18 a 21 mesos 9/2015 21 a 24 mesos 9/2015 24 mesos o més 9/2015 03 mesos o menys 8/2015 03 a 6 mesos 8/2015 06 a 9 mesos 8/2015 09 a 12 mesos 8/2015 12 a 15 mesos 8/2015 15 a 18 mesos 8/2015 18 a 21 mesos 8/2015 21 a 24 mesos 8/2015 24 mesos o més 8/2015 03 mesos o menys 7/2015 03 a 6 mesos 7/2015 06 a 9 mesos 7/2015 09 a 12 mesos 7/2015 12 a 15 mesos 7/2015 15 a 18 mesos 7/2015 18 a 21 mesos 7/2015 21 a 24 mesos 7/2015 24 mesos o més 7/2015 03 mesos o menys 6/2015 03 a 6 mesos 6/2015 06 a 9 mesos 6/2015 09 a 12 mesos 6/2015 12 a 15 mesos 6/2015 15 a 18 mesos 6/2015 18 a 21 mesos 6/2015 21 a 24 mesos 6/2015 24 mesos o més 6/2015 03 mesos o menys 5/2015 03 a 6 mesos 5/2015 06 a 9 mesos 5/2015 09 a 12 mesos 5/2015 12 a 15 mesos 5/2015 15 a 18 mesos 5/2015 18 a 21 mesos 5/2015 21 a 24 mesos 5/2015 24 mesos o més 5/2015 03 mesos o menys 4/2015 03 a 6 mesos 4/2015 06 a 9 mesos 4/2015 09 a 12 mesos 4/2015 12 a 15 mesos 4/2015 15 a 18 mesos 4/2015 18 a 21 mesos 4/2015 21 a 24 mesos 4/2015 24 mesos o més 4/2015 03 mesos o menys 3/2015 03 a 6 mesos 3/2015 06 a 9 mesos 3/2015 09 a 12 mesos 3/2015 12 a 15 mesos 3/2015 15 a 18 mesos 3/2015 18 a 21 mesos 3/2015 21 a 24 mesos 3/2015 24 mesos o més 3/2015 03 mesos o menys 2/2015 03 a 6 mesos 2/2015 06 a 9 mesos 2/2015 09 a 12 mesos 2/2015 12 a 15 mesos 2/2015 15 a 18 mesos 2/2015 18 a 21 mesos 2/2015 21 a 24 mesos 2/2015 24 mesos o més 2/2015 03 mesos o menys 1/2015 03 a 6 mesos 1/2015 06 a 9 mesos 1/2015 09 a 12 mesos 1/2015 12 a 15 mesos 1/2015 15 a 18 mesos 1/2015 18 a 21 mesos 1/2015 21 a 24 mesos 1/2015 24 mesos o més 1/2015 03 mesos o menys 12/2014 03 a 6 mesos 12/2014 06 a 9 mesos 12/2014 09 a 12 mesos 12/2014 12 a 15 mesos 12/2014 15 a 18 mesos 12/2014 18 a 21 mesos 12/2014 21 a 24 mesos 12/2014 24 mesos o més 12/2014 03 mesos o menys 11/2014 03 a 6 mesos 11/2014 06 a 9 mesos 11/2014 09 a 12 mesos 11/2014 12 a 15 mesos 11/2014 15 a 18 mesos 11/2014 18 a 21 mesos 11/2014 21 a 24 mesos 11/2014 24 mesos o més 11/2014 03 mesos o menys 10/2014 03 a 6 mesos 10/2014 06 a 9 mesos 10/2014 09 a 12 mesos 10/2014 12 a 15 mesos 10/2014 15 a 18 mesos 10/2014 18 a 21 mesos 10/2014 21 a 24 mesos 10/2014 24 mesos o més 10/2014