Evolució de l'atur registrat segons durada de la demanda

Demandants d’ocupació sense ocupació actual amb disponibilitat per treballar registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o al Servei Públic d’Ocupació Estatal. Dades segons durada de la demanda.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
Municipi03 mesos o menys 4/2024 03 a 6 mesos 4/2024 06 a 9 mesos 4/2024 09 a 12 mesos 4/2024 12 a 15 mesos 4/2024 15 a 18 mesos 4/2024 18 a 21 mesos 4/2024 21 a 24 mesos 4/2024 24 mesos o més 4/2024 03 mesos o menys 3/2024 03 a 6 mesos 3/2024 06 a 9 mesos 3/2024 09 a 12 mesos 3/2024 12 a 15 mesos 3/2024 15 a 18 mesos 3/2024 18 a 21 mesos 3/2024 21 a 24 mesos 3/2024 24 mesos o més 3/2024 03 mesos o menys 2/2024 03 a 6 mesos 2/2024 06 a 9 mesos 2/2024 09 a 12 mesos 2/2024 12 a 15 mesos 2/2024 15 a 18 mesos 2/2024 18 a 21 mesos 2/2024 21 a 24 mesos 2/2024 24 mesos o més 2/2024 03 mesos o menys 1/2024 03 a 6 mesos 1/2024 06 a 9 mesos 1/2024 09 a 12 mesos 1/2024 12 a 15 mesos 1/2024 15 a 18 mesos 1/2024 18 a 21 mesos 1/2024 21 a 24 mesos 1/2024 24 mesos o més 1/2024 03 mesos o menys 12/2023 03 a 6 mesos 12/2023 06 a 9 mesos 12/2023 09 a 12 mesos 12/2023 12 a 15 mesos 12/2023 15 a 18 mesos 12/2023 18 a 21 mesos 12/2023 21 a 24 mesos 12/2023 24 mesos o més 12/2023 03 mesos o menys 11/2023 03 a 6 mesos 11/2023 06 a 9 mesos 11/2023 09 a 12 mesos 11/2023 12 a 15 mesos 11/2023 15 a 18 mesos 11/2023 18 a 21 mesos 11/2023 21 a 24 mesos 11/2023 24 mesos o més 11/2023 03 mesos o menys 10/2023 03 a 6 mesos 10/2023 06 a 9 mesos 10/2023 09 a 12 mesos 10/2023 12 a 15 mesos 10/2023 15 a 18 mesos 10/2023 18 a 21 mesos 10/2023 21 a 24 mesos 10/2023 24 mesos o més 10/2023 03 mesos o menys 9/2023 03 a 6 mesos 9/2023 06 a 9 mesos 9/2023 09 a 12 mesos 9/2023 12 a 15 mesos 9/2023 15 a 18 mesos 9/2023 18 a 21 mesos 9/2023 21 a 24 mesos 9/2023 24 mesos o més 9/2023 03 mesos o menys 8/2023 03 a 6 mesos 8/2023 06 a 9 mesos 8/2023 09 a 12 mesos 8/2023 12 a 15 mesos 8/2023 15 a 18 mesos 8/2023 18 a 21 mesos 8/2023 21 a 24 mesos 8/2023 24 mesos o més 8/2023 03 mesos o menys 7/2023 03 a 6 mesos 7/2023 06 a 9 mesos 7/2023 09 a 12 mesos 7/2023 12 a 15 mesos 7/2023 15 a 18 mesos 7/2023 18 a 21 mesos 7/2023 21 a 24 mesos 7/2023 24 mesos o més 7/2023 03 mesos o menys 6/2023 03 a 6 mesos 6/2023 06 a 9 mesos 6/2023 09 a 12 mesos 6/2023 12 a 15 mesos 6/2023 15 a 18 mesos 6/2023 18 a 21 mesos 6/2023 21 a 24 mesos 6/2023 24 mesos o més 6/2023 03 mesos o menys 5/2023 03 a 6 mesos 5/2023 06 a 9 mesos 5/2023 09 a 12 mesos 5/2023 12 a 15 mesos 5/2023 15 a 18 mesos 5/2023 18 a 21 mesos 5/2023 21 a 24 mesos 5/2023 24 mesos o més 5/2023 03 mesos o menys 4/2023 03 a 6 mesos 4/2023 06 a 9 mesos 4/2023 09 a 12 mesos 4/2023 12 a 15 mesos 4/2023 15 a 18 mesos 4/2023 18 a 21 mesos 4/2023 21 a 24 mesos 4/2023 24 mesos o més 4/2023 03 mesos o menys 3/2023 03 a 6 mesos 3/2023 06 a 9 mesos 3/2023 09 a 12 mesos 3/2023 12 a 15 mesos 3/2023 15 a 18 mesos 3/2023 18 a 21 mesos 3/2023 21 a 24 mesos 3/2023 24 mesos o més 3/2023 03 mesos o menys 2/2023 03 a 6 mesos 2/2023 06 a 9 mesos 2/2023 09 a 12 mesos 2/2023 12 a 15 mesos 2/2023 15 a 18 mesos 2/2023 18 a 21 mesos 2/2023 21 a 24 mesos 2/2023 24 mesos o més 2/2023 03 mesos o menys 1/2023 03 a 6 mesos 1/2023 06 a 9 mesos 1/2023 09 a 12 mesos 1/2023 12 a 15 mesos 1/2023 15 a 18 mesos 1/2023 18 a 21 mesos 1/2023 21 a 24 mesos 1/2023 24 mesos o més 1/2023 03 mesos o menys 12/2022 03 a 6 mesos 12/2022 06 a 9 mesos 12/2022 09 a 12 mesos 12/2022 12 a 15 mesos 12/2022 15 a 18 mesos 12/2022 18 a 21 mesos 12/2022 21 a 24 mesos 12/2022 24 mesos o més 12/2022 03 mesos o menys 11/2022 03 a 6 mesos 11/2022 06 a 9 mesos 11/2022 09 a 12 mesos 11/2022 12 a 15 mesos 11/2022 15 a 18 mesos 11/2022 18 a 21 mesos 11/2022 21 a 24 mesos 11/2022 24 mesos o més 11/2022 03 mesos o menys 10/2022 03 a 6 mesos 10/2022 06 a 9 mesos 10/2022 09 a 12 mesos 10/2022 12 a 15 mesos 10/2022 15 a 18 mesos 10/2022 18 a 21 mesos 10/2022 21 a 24 mesos 10/2022 24 mesos o més 10/2022 03 mesos o menys 9/2022 03 a 6 mesos 9/2022 06 a 9 mesos 9/2022 09 a 12 mesos 9/2022 12 a 15 mesos 9/2022 15 a 18 mesos 9/2022 18 a 21 mesos 9/2022 21 a 24 mesos 9/2022 24 mesos o més 9/2022 03 mesos o menys 8/2022 03 a 6 mesos 8/2022 06 a 9 mesos 8/2022 09 a 12 mesos 8/2022 12 a 15 mesos 8/2022 15 a 18 mesos 8/2022 18 a 21 mesos 8/2022 21 a 24 mesos 8/2022 24 mesos o més 8/2022 03 mesos o menys 7/2022 03 a 6 mesos 7/2022 06 a 9 mesos 7/2022 09 a 12 mesos 7/2022 12 a 15 mesos 7/2022 15 a 18 mesos 7/2022 18 a 21 mesos 7/2022 21 a 24 mesos 7/2022 24 mesos o més 7/2022 03 mesos o menys 6/2022 03 a 6 mesos 6/2022 06 a 9 mesos 6/2022 09 a 12 mesos 6/2022 12 a 15 mesos 6/2022 15 a 18 mesos 6/2022 18 a 21 mesos 6/2022 21 a 24 mesos 6/2022 24 mesos o més 6/2022 03 mesos o menys 5/2022 03 a 6 mesos 5/2022 06 a 9 mesos 5/2022 09 a 12 mesos 5/2022 12 a 15 mesos 5/2022 15 a 18 mesos 5/2022 18 a 21 mesos 5/2022 21 a 24 mesos 5/2022 24 mesos o més 5/2022 03 mesos o menys 4/2022 03 a 6 mesos 4/2022 06 a 9 mesos 4/2022 09 a 12 mesos 4/2022 12 a 15 mesos 4/2022 15 a 18 mesos 4/2022 18 a 21 mesos 4/2022 21 a 24 mesos 4/2022 24 mesos o més 4/2022 03 mesos o menys 3/2022 03 a 6 mesos 3/2022 06 a 9 mesos 3/2022 09 a 12 mesos 3/2022 12 a 15 mesos 3/2022 15 a 18 mesos 3/2022 18 a 21 mesos 3/2022 21 a 24 mesos 3/2022 24 mesos o més 3/2022 03 mesos o menys 2/2022 03 a 6 mesos 2/2022 06 a 9 mesos 2/2022 09 a 12 mesos 2/2022 12 a 15 mesos 2/2022 15 a 18 mesos 2/2022 18 a 21 mesos 2/2022 21 a 24 mesos 2/2022 24 mesos o més 2/2022 03 mesos o menys 1/2022 03 a 6 mesos 1/2022 06 a 9 mesos 1/2022 09 a 12 mesos 1/2022 12 a 15 mesos 1/2022 15 a 18 mesos 1/2022 18 a 21 mesos 1/2022 21 a 24 mesos 1/2022 24 mesos o més 1/2022 03 mesos o menys 12/2021 03 a 6 mesos 12/2021 06 a 9 mesos 12/2021 09 a 12 mesos 12/2021 12 a 15 mesos 12/2021 15 a 18 mesos 12/2021 18 a 21 mesos 12/2021 21 a 24 mesos 12/2021 24 mesos o més 12/2021 03 mesos o menys 11/2021 03 a 6 mesos 11/2021 06 a 9 mesos 11/2021 09 a 12 mesos 11/2021 12 a 15 mesos 11/2021 15 a 18 mesos 11/2021 18 a 21 mesos 11/2021 21 a 24 mesos 11/2021 24 mesos o més 11/2021 03 mesos o menys 10/2021 03 a 6 mesos 10/2021 06 a 9 mesos 10/2021 09 a 12 mesos 10/2021 12 a 15 mesos 10/2021 15 a 18 mesos 10/2021 18 a 21 mesos 10/2021 21 a 24 mesos 10/2021 24 mesos o més 10/2021 03 mesos o menys 9/2021 03 a 6 mesos 9/2021 06 a 9 mesos 9/2021 09 a 12 mesos 9/2021 12 a 15 mesos 9/2021 15 a 18 mesos 9/2021 18 a 21 mesos 9/2021 21 a 24 mesos 9/2021 24 mesos o més 9/2021 03 mesos o menys 8/2021 03 a 6 mesos 8/2021 06 a 9 mesos 8/2021 09 a 12 mesos 8/2021 12 a 15 mesos 8/2021 15 a 18 mesos 8/2021 18 a 21 mesos 8/2021 21 a 24 mesos 8/2021 24 mesos o més 8/2021 03 mesos o menys 7/2021 03 a 6 mesos 7/2021 06 a 9 mesos 7/2021 09 a 12 mesos 7/2021 12 a 15 mesos 7/2021 15 a 18 mesos 7/2021 18 a 21 mesos 7/2021 21 a 24 mesos 7/2021 24 mesos o més 7/2021 03 mesos o menys 6/2021 03 a 6 mesos 6/2021 06 a 9 mesos 6/2021 09 a 12 mesos 6/2021 12 a 15 mesos 6/2021 15 a 18 mesos 6/2021 18 a 21 mesos 6/2021 21 a 24 mesos 6/2021 24 mesos o més 6/2021 03 mesos o menys 5/2021 03 a 6 mesos 5/2021 06 a 9 mesos 5/2021 09 a 12 mesos 5/2021 12 a 15 mesos 5/2021 15 a 18 mesos 5/2021 18 a 21 mesos 5/2021 21 a 24 mesos 5/2021 24 mesos o més 5/2021 03 mesos o menys 4/2021 03 a 6 mesos 4/2021 06 a 9 mesos 4/2021 09 a 12 mesos 4/2021 12 a 15 mesos 4/2021 15 a 18 mesos 4/2021 18 a 21 mesos 4/2021 21 a 24 mesos 4/2021 24 mesos o més 4/2021 03 mesos o menys 3/2021 03 a 6 mesos 3/2021 06 a 9 mesos 3/2021 09 a 12 mesos 3/2021 12 a 15 mesos 3/2021 15 a 18 mesos 3/2021 18 a 21 mesos 3/2021 21 a 24 mesos 3/2021 24 mesos o més 3/2021 03 mesos o menys 2/2021 03 a 6 mesos 2/2021 06 a 9 mesos 2/2021 09 a 12 mesos 2/2021 12 a 15 mesos 2/2021 15 a 18 mesos 2/2021 18 a 21 mesos 2/2021 21 a 24 mesos 2/2021 24 mesos o més 2/2021 03 mesos o menys 1/2021 03 a 6 mesos 1/2021 06 a 9 mesos 1/2021 09 a 12 mesos 1/2021 12 a 15 mesos 1/2021 15 a 18 mesos 1/2021 18 a 21 mesos 1/2021 21 a 24 mesos 1/2021 24 mesos o més 1/2021 03 mesos o menys 12/2020 03 a 6 mesos 12/2020 06 a 9 mesos 12/2020 09 a 12 mesos 12/2020 12 a 15 mesos 12/2020 15 a 18 mesos 12/2020 18 a 21 mesos 12/2020 21 a 24 mesos 12/2020 24 mesos o més 12/2020 03 mesos o menys 11/2020 03 a 6 mesos 11/2020 06 a 9 mesos 11/2020 09 a 12 mesos 11/2020 12 a 15 mesos 11/2020 15 a 18 mesos 11/2020 18 a 21 mesos 11/2020 21 a 24 mesos 11/2020 24 mesos o més 11/2020 03 mesos o menys 10/2020 03 a 6 mesos 10/2020 06 a 9 mesos 10/2020 09 a 12 mesos 10/2020 12 a 15 mesos 10/2020 15 a 18 mesos 10/2020 18 a 21 mesos 10/2020 21 a 24 mesos 10/2020 24 mesos o més 10/2020 03 mesos o menys 9/2020 03 a 6 mesos 9/2020 06 a 9 mesos 9/2020 09 a 12 mesos 9/2020 12 a 15 mesos 9/2020 15 a 18 mesos 9/2020 18 a 21 mesos 9/2020 21 a 24 mesos 9/2020 24 mesos o més 9/2020 03 mesos o menys 8/2020 03 a 6 mesos 8/2020 06 a 9 mesos 8/2020 09 a 12 mesos 8/2020 12 a 15 mesos 8/2020 15 a 18 mesos 8/2020 18 a 21 mesos 8/2020 21 a 24 mesos 8/2020 24 mesos o més 8/2020 03 mesos o menys 7/2020 03 a 6 mesos 7/2020 06 a 9 mesos 7/2020 09 a 12 mesos 7/2020 12 a 15 mesos 7/2020 15 a 18 mesos 7/2020 18 a 21 mesos 7/2020 21 a 24 mesos 7/2020 24 mesos o més 7/2020 03 mesos o menys 6/2020 03 a 6 mesos 6/2020 06 a 9 mesos 6/2020 09 a 12 mesos 6/2020 12 a 15 mesos 6/2020 15 a 18 mesos 6/2020 18 a 21 mesos 6/2020 21 a 24 mesos 6/2020 24 mesos o més 6/2020 03 mesos o menys 5/2020 03 a 6 mesos 5/2020 06 a 9 mesos 5/2020 09 a 12 mesos 5/2020 12 a 15 mesos 5/2020 15 a 18 mesos 5/2020 18 a 21 mesos 5/2020 21 a 24 mesos 5/2020 24 mesos o més 5/2020 03 mesos o menys 4/2020 03 a 6 mesos 4/2020 06 a 9 mesos 4/2020 09 a 12 mesos 4/2020 12 a 15 mesos 4/2020 15 a 18 mesos 4/2020 18 a 21 mesos 4/2020 21 a 24 mesos 4/2020 24 mesos o més 4/2020 03 mesos o menys 3/2020 03 a 6 mesos 3/2020 06 a 9 mesos 3/2020 09 a 12 mesos 3/2020 12 a 15 mesos 3/2020 15 a 18 mesos 3/2020 18 a 21 mesos 3/2020 21 a 24 mesos 3/2020 24 mesos o més 3/2020 03 mesos o menys 2/2020 03 a 6 mesos 2/2020 06 a 9 mesos 2/2020 09 a 12 mesos 2/2020 12 a 15 mesos 2/2020 15 a 18 mesos 2/2020 18 a 21 mesos 2/2020 21 a 24 mesos 2/2020 24 mesos o més 2/2020 03 mesos o menys 1/2020 03 a 6 mesos 1/2020 06 a 9 mesos 1/2020 09 a 12 mesos 1/2020 12 a 15 mesos 1/2020 15 a 18 mesos 1/2020 18 a 21 mesos 1/2020 21 a 24 mesos 1/2020 24 mesos o més 1/2020 03 mesos o menys 12/2019 03 a 6 mesos 12/2019 06 a 9 mesos 12/2019 09 a 12 mesos 12/2019 12 a 15 mesos 12/2019 15 a 18 mesos 12/2019 18 a 21 mesos 12/2019 21 a 24 mesos 12/2019 24 mesos o més 12/2019 03 mesos o menys 11/2019 03 a 6 mesos 11/2019 06 a 9 mesos 11/2019 09 a 12 mesos 11/2019 12 a 15 mesos 11/2019 15 a 18 mesos 11/2019 18 a 21 mesos 11/2019 21 a 24 mesos 11/2019 24 mesos o més 11/2019 03 mesos o menys 10/2019 03 a 6 mesos 10/2019 06 a 9 mesos 10/2019 09 a 12 mesos 10/2019 12 a 15 mesos 10/2019 15 a 18 mesos 10/2019 18 a 21 mesos 10/2019 21 a 24 mesos 10/2019 24 mesos o més 10/2019 03 mesos o menys 9/2019 03 a 6 mesos 9/2019 06 a 9 mesos 9/2019 09 a 12 mesos 9/2019 12 a 15 mesos 9/2019 15 a 18 mesos 9/2019 18 a 21 mesos 9/2019 21 a 24 mesos 9/2019 24 mesos o més 9/2019 03 mesos o menys 8/2019 03 a 6 mesos 8/2019 06 a 9 mesos 8/2019 09 a 12 mesos 8/2019 12 a 15 mesos 8/2019 15 a 18 mesos 8/2019 18 a 21 mesos 8/2019 21 a 24 mesos 8/2019 24 mesos o més 8/2019 03 mesos o menys 7/2019 03 a 6 mesos 7/2019 06 a 9 mesos 7/2019 09 a 12 mesos 7/2019 12 a 15 mesos 7/2019 15 a 18 mesos 7/2019 18 a 21 mesos 7/2019 21 a 24 mesos 7/2019 24 mesos o més 7/2019 03 mesos o menys 6/2019 03 a 6 mesos 6/2019 06 a 9 mesos 6/2019 09 a 12 mesos 6/2019 12 a 15 mesos 6/2019 15 a 18 mesos 6/2019 18 a 21 mesos 6/2019 21 a 24 mesos 6/2019 24 mesos o més 6/2019 03 mesos o menys 5/2019 03 a 6 mesos 5/2019 06 a 9 mesos 5/2019 09 a 12 mesos 5/2019 12 a 15 mesos 5/2019 15 a 18 mesos 5/2019 18 a 21 mesos 5/2019 21 a 24 mesos 5/2019 24 mesos o més 5/2019 03 mesos o menys 4/2019 03 a 6 mesos 4/2019 06 a 9 mesos 4/2019 09 a 12 mesos 4/2019 12 a 15 mesos 4/2019 15 a 18 mesos 4/2019 18 a 21 mesos 4/2019 21 a 24 mesos 4/2019 24 mesos o més 4/2019 03 mesos o menys 3/2019 03 a 6 mesos 3/2019 06 a 9 mesos 3/2019 09 a 12 mesos 3/2019 12 a 15 mesos 3/2019 15 a 18 mesos 3/2019 18 a 21 mesos 3/2019 21 a 24 mesos 3/2019 24 mesos o més 3/2019 03 mesos o menys 2/2019 03 a 6 mesos 2/2019 06 a 9 mesos 2/2019 09 a 12 mesos 2/2019 12 a 15 mesos 2/2019 15 a 18 mesos 2/2019 18 a 21 mesos 2/2019 21 a 24 mesos 2/2019 24 mesos o més 2/2019 03 mesos o menys 1/2019 03 a 6 mesos 1/2019 06 a 9 mesos 1/2019 09 a 12 mesos 1/2019 12 a 15 mesos 1/2019 15 a 18 mesos 1/2019 18 a 21 mesos 1/2019 21 a 24 mesos 1/2019 24 mesos o més 1/2019 03 mesos o menys 12/2018 03 a 6 mesos 12/2018 06 a 9 mesos 12/2018 09 a 12 mesos 12/2018 12 a 15 mesos 12/2018 15 a 18 mesos 12/2018 18 a 21 mesos 12/2018 21 a 24 mesos 12/2018 24 mesos o més 12/2018 03 mesos o menys 11/2018 03 a 6 mesos 11/2018 06 a 9 mesos 11/2018 09 a 12 mesos 11/2018 12 a 15 mesos 11/2018 15 a 18 mesos 11/2018 18 a 21 mesos 11/2018 21 a 24 mesos 11/2018 24 mesos o més 11/2018 03 mesos o menys 10/2018 03 a 6 mesos 10/2018 06 a 9 mesos 10/2018 09 a 12 mesos 10/2018 12 a 15 mesos 10/2018 15 a 18 mesos 10/2018 18 a 21 mesos 10/2018 21 a 24 mesos 10/2018 24 mesos o més 10/2018 03 mesos o menys 9/2018 03 a 6 mesos 9/2018 06 a 9 mesos 9/2018 09 a 12 mesos 9/2018 12 a 15 mesos 9/2018 15 a 18 mesos 9/2018 18 a 21 mesos 9/2018 21 a 24 mesos 9/2018 24 mesos o més 9/2018 03 mesos o menys 8/2018 03 a 6 mesos 8/2018 06 a 9 mesos 8/2018 09 a 12 mesos 8/2018 12 a 15 mesos 8/2018 15 a 18 mesos 8/2018 18 a 21 mesos 8/2018 21 a 24 mesos 8/2018 24 mesos o més 8/2018 03 mesos o menys 7/2018 03 a 6 mesos 7/2018 06 a 9 mesos 7/2018 09 a 12 mesos 7/2018 12 a 15 mesos 7/2018 15 a 18 mesos 7/2018 18 a 21 mesos 7/2018 21 a 24 mesos 7/2018 24 mesos o més 7/2018 03 mesos o menys 6/2018 03 a 6 mesos 6/2018 06 a 9 mesos 6/2018 09 a 12 mesos 6/2018 12 a 15 mesos 6/2018 15 a 18 mesos 6/2018 18 a 21 mesos 6/2018 21 a 24 mesos 6/2018 24 mesos o més 6/2018 03 mesos o menys 5/2018 03 a 6 mesos 5/2018 06 a 9 mesos 5/2018 09 a 12 mesos 5/2018 12 a 15 mesos 5/2018 15 a 18 mesos 5/2018 18 a 21 mesos 5/2018 21 a 24 mesos 5/2018 24 mesos o més 5/2018 03 mesos o menys 4/2018 03 a 6 mesos 4/2018 06 a 9 mesos 4/2018 09 a 12 mesos 4/2018 12 a 15 mesos 4/2018 15 a 18 mesos 4/2018 18 a 21 mesos 4/2018 21 a 24 mesos 4/2018 24 mesos o més 4/2018 03 mesos o menys 3/2018 03 a 6 mesos 3/2018 06 a 9 mesos 3/2018 09 a 12 mesos 3/2018 12 a 15 mesos 3/2018 15 a 18 mesos 3/2018 18 a 21 mesos 3/2018 21 a 24 mesos 3/2018 24 mesos o més 3/2018 03 mesos o menys 2/2018 03 a 6 mesos 2/2018 06 a 9 mesos 2/2018 09 a 12 mesos 2/2018 12 a 15 mesos 2/2018 15 a 18 mesos 2/2018 18 a 21 mesos 2/2018 21 a 24 mesos 2/2018 24 mesos o més 2/2018 03 mesos o menys 1/2018 03 a 6 mesos 1/2018 06 a 9 mesos 1/2018 09 a 12 mesos 1/2018 12 a 15 mesos 1/2018 15 a 18 mesos 1/2018 18 a 21 mesos 1/2018 21 a 24 mesos 1/2018 24 mesos o més 1/2018 03 mesos o menys 12/2017 03 a 6 mesos 12/2017 06 a 9 mesos 12/2017 09 a 12 mesos 12/2017 12 a 15 mesos 12/2017 15 a 18 mesos 12/2017 18 a 21 mesos 12/2017 21 a 24 mesos 12/2017 24 mesos o més 12/2017 03 mesos o menys 11/2017 03 a 6 mesos 11/2017 06 a 9 mesos 11/2017 09 a 12 mesos 11/2017 12 a 15 mesos 11/2017 15 a 18 mesos 11/2017 18 a 21 mesos 11/2017 21 a 24 mesos 11/2017 24 mesos o més 11/2017 03 mesos o menys 10/2017 03 a 6 mesos 10/2017 06 a 9 mesos 10/2017 09 a 12 mesos 10/2017 12 a 15 mesos 10/2017 15 a 18 mesos 10/2017 18 a 21 mesos 10/2017 21 a 24 mesos 10/2017 24 mesos o més 10/2017 03 mesos o menys 9/2017 03 a 6 mesos 9/2017 06 a 9 mesos 9/2017 09 a 12 mesos 9/2017 12 a 15 mesos 9/2017 15 a 18 mesos 9/2017 18 a 21 mesos 9/2017 21 a 24 mesos 9/2017 24 mesos o més 9/2017 03 mesos o menys 8/2017 03 a 6 mesos 8/2017 06 a 9 mesos 8/2017 09 a 12 mesos 8/2017 12 a 15 mesos 8/2017 15 a 18 mesos 8/2017 18 a 21 mesos 8/2017 21 a 24 mesos 8/2017 24 mesos o més 8/2017 03 mesos o menys 7/2017 03 a 6 mesos 7/2017 06 a 9 mesos 7/2017 09 a 12 mesos 7/2017 12 a 15 mesos 7/2017 15 a 18 mesos 7/2017 18 a 21 mesos 7/2017 21 a 24 mesos 7/2017 24 mesos o més 7/2017 03 mesos o menys 6/2017 03 a 6 mesos 6/2017 06 a 9 mesos 6/2017 09 a 12 mesos 6/2017 12 a 15 mesos 6/2017 15 a 18 mesos 6/2017 18 a 21 mesos 6/2017 21 a 24 mesos 6/2017 24 mesos o més 6/2017 03 mesos o menys 5/2017 03 a 6 mesos 5/2017 06 a 9 mesos 5/2017 09 a 12 mesos 5/2017 12 a 15 mesos 5/2017 15 a 18 mesos 5/2017 18 a 21 mesos 5/2017 21 a 24 mesos 5/2017 24 mesos o més 5/2017 03 mesos o menys 4/2017 03 a 6 mesos 4/2017 06 a 9 mesos 4/2017 09 a 12 mesos 4/2017 12 a 15 mesos 4/2017 15 a 18 mesos 4/2017 18 a 21 mesos 4/2017 21 a 24 mesos 4/2017 24 mesos o més 4/2017 03 mesos o menys 3/2017 03 a 6 mesos 3/2017 06 a 9 mesos 3/2017 09 a 12 mesos 3/2017 12 a 15 mesos 3/2017 15 a 18 mesos 3/2017 18 a 21 mesos 3/2017 21 a 24 mesos 3/2017 24 mesos o més 3/2017 03 mesos o menys 2/2017 03 a 6 mesos 2/2017 06 a 9 mesos 2/2017 09 a 12 mesos 2/2017 12 a 15 mesos 2/2017 15 a 18 mesos 2/2017 18 a 21 mesos 2/2017 21 a 24 mesos 2/2017 24 mesos o més 2/2017 03 mesos o menys 1/2017 03 a 6 mesos 1/2017 06 a 9 mesos 1/2017 09 a 12 mesos 1/2017 12 a 15 mesos 1/2017 15 a 18 mesos 1/2017 18 a 21 mesos 1/2017 21 a 24 mesos 1/2017 24 mesos o més 1/2017 03 mesos o menys 12/2016 03 a 6 mesos 12/2016 06 a 9 mesos 12/2016 09 a 12 mesos 12/2016 12 a 15 mesos 12/2016 15 a 18 mesos 12/2016 18 a 21 mesos 12/2016 21 a 24 mesos 12/2016 24 mesos o més 12/2016 03 mesos o menys 11/2016 03 a 6 mesos 11/2016 06 a 9 mesos 11/2016 09 a 12 mesos 11/2016 12 a 15 mesos 11/2016 15 a 18 mesos 11/2016 18 a 21 mesos 11/2016 21 a 24 mesos 11/2016 24 mesos o més 11/2016 03 mesos o menys 10/2016 03 a 6 mesos 10/2016 06 a 9 mesos 10/2016 09 a 12 mesos 10/2016 12 a 15 mesos 10/2016 15 a 18 mesos 10/2016 18 a 21 mesos 10/2016 21 a 24 mesos 10/2016 24 mesos o més 10/2016 03 mesos o menys 9/2016 03 a 6 mesos 9/2016 06 a 9 mesos 9/2016 09 a 12 mesos 9/2016 12 a 15 mesos 9/2016 15 a 18 mesos 9/2016 18 a 21 mesos 9/2016 21 a 24 mesos 9/2016 24 mesos o més 9/2016 03 mesos o menys 8/2016 03 a 6 mesos 8/2016 06 a 9 mesos 8/2016 09 a 12 mesos 8/2016 12 a 15 mesos 8/2016 15 a 18 mesos 8/2016 18 a 21 mesos 8/2016 21 a 24 mesos 8/2016 24 mesos o més 8/2016 03 mesos o menys 7/2016 03 a 6 mesos 7/2016 06 a 9 mesos 7/2016 09 a 12 mesos 7/2016 12 a 15 mesos 7/2016 15 a 18 mesos 7/2016 18 a 21 mesos 7/2016 21 a 24 mesos 7/2016 24 mesos o més 7/2016 03 mesos o menys 6/2016 03 a 6 mesos 6/2016 06 a 9 mesos 6/2016 09 a 12 mesos 6/2016 12 a 15 mesos 6/2016 15 a 18 mesos 6/2016 18 a 21 mesos 6/2016 21 a 24 mesos 6/2016 24 mesos o més 6/2016 03 mesos o menys 5/2016 03 a 6 mesos 5/2016 06 a 9 mesos 5/2016 09 a 12 mesos 5/2016 12 a 15 mesos 5/2016 15 a 18 mesos 5/2016 18 a 21 mesos 5/2016 21 a 24 mesos 5/2016 24 mesos o més 5/2016 03 mesos o menys 4/2016 03 a 6 mesos 4/2016 06 a 9 mesos 4/2016 09 a 12 mesos 4/2016 12 a 15 mesos 4/2016 15 a 18 mesos 4/2016 18 a 21 mesos 4/2016 21 a 24 mesos 4/2016 24 mesos o més 4/2016 03 mesos o menys 3/2016 03 a 6 mesos 3/2016 06 a 9 mesos 3/2016 09 a 12 mesos 3/2016 12 a 15 mesos 3/2016 15 a 18 mesos 3/2016 18 a 21 mesos 3/2016 21 a 24 mesos 3/2016 24 mesos o més 3/2016 03 mesos o menys 2/2016 03 a 6 mesos 2/2016 06 a 9 mesos 2/2016 09 a 12 mesos 2/2016 12 a 15 mesos 2/2016 15 a 18 mesos 2/2016 18 a 21 mesos 2/2016 21 a 24 mesos 2/2016 24 mesos o més 2/2016 03 mesos o menys 1/2016 03 a 6 mesos 1/2016 06 a 9 mesos 1/2016 09 a 12 mesos 1/2016 12 a 15 mesos 1/2016 15 a 18 mesos 1/2016 18 a 21 mesos 1/2016 21 a 24 mesos 1/2016 24 mesos o més 1/2016 03 mesos o menys 12/2015 03 a 6 mesos 12/2015 06 a 9 mesos 12/2015 09 a 12 mesos 12/2015 12 a 15 mesos 12/2015 15 a 18 mesos 12/2015 18 a 21 mesos 12/2015 21 a 24 mesos 12/2015 24 mesos o més 12/2015 03 mesos o menys 11/2015 03 a 6 mesos 11/2015 06 a 9 mesos 11/2015 09 a 12 mesos 11/2015 12 a 15 mesos 11/2015 15 a 18 mesos 11/2015 18 a 21 mesos 11/2015 21 a 24 mesos 11/2015 24 mesos o més 11/2015 03 mesos o menys 10/2015 03 a 6 mesos 10/2015 06 a 9 mesos 10/2015 09 a 12 mesos 10/2015 12 a 15 mesos 10/2015 15 a 18 mesos 10/2015 18 a 21 mesos 10/2015 21 a 24 mesos 10/2015 24 mesos o més 10/2015 03 mesos o menys 9/2015 03 a 6 mesos 9/2015 06 a 9 mesos 9/2015 09 a 12 mesos 9/2015 12 a 15 mesos 9/2015 15 a 18 mesos 9/2015 18 a 21 mesos 9/2015 21 a 24 mesos 9/2015 24 mesos o més 9/2015 03 mesos o menys 8/2015 03 a 6 mesos 8/2015 06 a 9 mesos 8/2015 09 a 12 mesos 8/2015 12 a 15 mesos 8/2015 15 a 18 mesos 8/2015 18 a 21 mesos 8/2015 21 a 24 mesos 8/2015 24 mesos o més 8/2015 03 mesos o menys 7/2015 03 a 6 mesos 7/2015 06 a 9 mesos 7/2015 09 a 12 mesos 7/2015 12 a 15 mesos 7/2015 15 a 18 mesos 7/2015 18 a 21 mesos 7/2015 21 a 24 mesos 7/2015 24 mesos o més 7/2015 03 mesos o menys 6/2015 03 a 6 mesos 6/2015 06 a 9 mesos 6/2015 09 a 12 mesos 6/2015 12 a 15 mesos 6/2015 15 a 18 mesos 6/2015 18 a 21 mesos 6/2015 21 a 24 mesos 6/2015 24 mesos o més 6/2015 03 mesos o menys 5/2015 03 a 6 mesos 5/2015 06 a 9 mesos 5/2015 09 a 12 mesos 5/2015 12 a 15 mesos 5/2015 15 a 18 mesos 5/2015 18 a 21 mesos 5/2015 21 a 24 mesos 5/2015 24 mesos o més 5/2015 03 mesos o menys 4/2015 03 a 6 mesos 4/2015 06 a 9 mesos 4/2015 09 a 12 mesos 4/2015 12 a 15 mesos 4/2015 15 a 18 mesos 4/2015 18 a 21 mesos 4/2015 21 a 24 mesos 4/2015 24 mesos o més 4/2015 03 mesos o menys 3/2015 03 a 6 mesos 3/2015 06 a 9 mesos 3/2015 09 a 12 mesos 3/2015 12 a 15 mesos 3/2015 15 a 18 mesos 3/2015 18 a 21 mesos 3/2015 21 a 24 mesos 3/2015 24 mesos o més 3/2015 03 mesos o menys 2/2015 03 a 6 mesos 2/2015 06 a 9 mesos 2/2015 09 a 12 mesos 2/2015 12 a 15 mesos 2/2015 15 a 18 mesos 2/2015 18 a 21 mesos 2/2015 21 a 24 mesos 2/2015 24 mesos o més 2/2015 03 mesos o menys 1/2015 03 a 6 mesos 1/2015 06 a 9 mesos 1/2015 09 a 12 mesos 1/2015 12 a 15 mesos 1/2015 15 a 18 mesos 1/2015 18 a 21 mesos 1/2015 21 a 24 mesos 1/2015 24 mesos o més 1/2015 03 mesos o menys 12/2014 03 a 6 mesos 12/2014 06 a 9 mesos 12/2014 09 a 12 mesos 12/2014 12 a 15 mesos 12/2014 15 a 18 mesos 12/2014 18 a 21 mesos 12/2014 21 a 24 mesos 12/2014 24 mesos o més 12/2014 03 mesos o menys 11/2014 03 a 6 mesos 11/2014 06 a 9 mesos 11/2014 09 a 12 mesos 11/2014 12 a 15 mesos 11/2014 15 a 18 mesos 11/2014 18 a 21 mesos 11/2014 21 a 24 mesos 11/2014 24 mesos o més 11/2014 03 mesos o menys 10/2014 03 a 6 mesos 10/2014 06 a 9 mesos 10/2014 09 a 12 mesos 10/2014 12 a 15 mesos 10/2014 15 a 18 mesos 10/2014 18 a 21 mesos 10/2014 21 a 24 mesos 10/2014 24 mesos o més 10/2014