Evolució de l'atur registrat segons durada de la demanda

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes segons durada de la demanda.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.

Any:

MunicipiFins a 3 mesos 7/2018 De 3 a 6 mesos 7/2018 De 6 a 9 mesos 7/2018 De 9 a 12 mesos 7/2018 De 12 a 15 mesos 7/2018 De 15 a 18 mesos 7/2018 De 18 a 21 mesos 7/2018 De 21 a 24 mesos 7/2018 Més de 24 mesos 7/2018 Fins a 3 mesos 5/2018 De 3 a 6 mesos 5/2018 De 6 a 9 mesos 5/2018 De 9 a 12 mesos 5/2018 De 12 a 15 mesos 5/2018 De 15 a 18 mesos 5/2018 De 18 a 21 mesos 5/2018 De 21 a 24 mesos 5/2018 Més de 24 mesos 5/2018 Fins a 3 mesos 4/2018 De 3 a 6 mesos 4/2018 De 6 a 9 mesos 4/2018 De 9 a 12 mesos 4/2018 De 12 a 15 mesos 4/2018 De 15 a 18 mesos 4/2018 De 18 a 21 mesos 4/2018 De 21 a 24 mesos 4/2018 Més de 24 mesos 4/2018 Fins a 3 mesos - Homes 3/2018 Fins a 3 mesos - Dones 3/2018 De 3 a 6 mesos - Homes 3/2018 De 3 a 6 mesos - Dones 3/2018 De 6 a 9 mesos - Homes 3/2018 De 6 a 9 mesos - Dones 3/2018 De 9 a 12 mesos - Homes 3/2018 De 9 a 12 mesos - Dones 3/2018 De 12 a 15 mesos - Homes 3/2018 De 12 a 15 mesos - Dones 3/2018 De 15 a 18 mesos - Homes 3/2018 De 15 a 18 mesos - Dones 3/2018 De 18 a 21 mesos - Homes 3/2018 De 18 a 21 mesos - Dones 3/2018 De 12 a 15 mesos - Dones 2/2018 De 12 a 15 mesos - Homes 2/2018 De 15 a 18 mesos - Dones 2/2018 De 15 a 18 mesos - Homes 2/2018 De 18 a 21 mesos - Dones 2/2018 De 18 a 21 mesos - Homes 2/2018 De 3 a 6 mesos - Dones 2/2018 De 3 a 6 mesos - Homes 2/2018 De 6 a 9 mesos - Dones 2/2018 De 6 a 9 mesos - Homes 2/2018 De 9 a 12 mesos - Dones 2/2018 De 9 a 12 mesos - Homes 2/2018 Fins a 3 mesos - Dones 2/2018 Fins a 3 mesos - Homes 2/2018 De 12 a 15 mesos - Dones 1/2018 De 12 a 15 mesos - Homes 1/2018 De 15 a 18 mesos - Dones 1/2018 De 15 a 18 mesos - Homes 1/2018 De 18 a 21 mesos - Dones 1/2018 De 18 a 21 mesos - Homes 1/2018 De 3 a 6 mesos - Dones 1/2018 De 3 a 6 mesos - Homes 1/2018 De 6 a 9 mesos - Dones 1/2018 De 6 a 9 mesos - Homes 1/2018 De 9 a 12 mesos - Dones 1/2018 De 9 a 12 mesos - Dones 1/2018 De 9 a 12 mesos - Homes 1/2018 Fins a 3 mesos - Dones 1/2018 Fins a 3 mesos - Homes 1/2018 Més de 24 mesos - Dones 1/2018 Més de 24 mesos - Homes 1/2018 Fins a 3 mesos - Homes 12/2017 Fins a 3 mesos - Dones 12/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 12/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 12/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 12/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 12/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 12/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 12/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 12/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 12/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 12/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 12/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 12/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 12/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 12/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 12/2017 Més de 24 mesos - Homes 12/2017 Més de 24 mesos - Dones 12/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 12/2017 Fins a 3 mesos - Homes 11/2017 Fins a 3 mesos - Dones 11/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 11/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 11/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 11/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 11/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 11/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 11/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 11/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 11/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 11/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 11/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 11/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 11/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 11/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 11/2017 Més de 24 mesos - Homes 11/2017 Més de 24 mesos - Dones 11/2017 Fins a 3 mesos - Homes 10/2017 Fins a 3 mesos - Dones 10/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 10/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 10/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 10/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 10/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 10/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 10/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 10/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 10/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 10/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 10/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 10/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 10/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 10/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 10/2017 Més de 24 mesos - Homes 10/2017 Més de 24 mesos - Dones 10/2017 Fins a 3 mesos - Homes 9/2017 Fins a 3 mesos - Dones 9/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 9/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 9/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 9/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 9/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 9/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 9/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 9/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 9/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 9/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 9/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 9/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 9/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 9/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 9/2017 Més de 24 mesos - Homes 9/2017 Més de 24 mesos - Dones 9/2017 Fins a 3 mesos - Homes 8/2017 Fins a 3 mesos - Dones 8/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 8/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 8/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 8/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 8/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 8/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 8/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 8/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 8/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 8/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 8/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 8/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 8/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 8/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 8/2017 Més de 24 mesos - Homes 8/2017 Més de 24 mesos - Dones 8/2017 Fins a 3 mesos - Homes 7/2017 Fins a 3 mesos - Dones 7/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 7/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 7/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 7/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 7/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 7/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 7/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 7/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 7/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 7/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 7/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 7/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 7/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 7/2017 Més de 24 mesos - Homes 7/2017 Més de 24 mesos - Dones 7/2017 Fins a 3 mesos - Homes 6/2017 Fins a 3 mesos - Dones 6/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 6/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 6/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 6/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 6/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 6/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 6/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 6/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 6/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 6/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 6/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 6/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 6/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 6/2017 Més de 24 mesos - Homes 6/2017 Més de 24 mesos - Dones 6/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 6/2017 Fins a 3 mesos - Homes 5/2017 Fins a 3 mesos - Dones 5/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 5/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 5/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 5/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 5/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 5/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 5/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 5/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 5/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 5/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 5/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 5/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 5/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 5/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 5/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 5/2017 Més de 24 mesos - Homes 5/2017 Més de 24 mesos - Dones 5/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 5/2017 Fins a 3 mesos - Homes 4/2017 Fins a 3 mesos - Dones 4/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 4/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 4/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 4/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 4/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 4/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 4/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 4/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 4/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 4/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 4/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 4/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 4/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 4/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 4/2017 Més de 24 mesos - Homes 4/2017 Més de 24 mesos - Dones 4/2017 Fins a 3 mesos - Homes 3/2017 Fins a 3 mesos - Dones 3/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 3/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 3/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 3/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 3/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 3/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 3/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 3/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 3/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 3/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 3/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 3/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 3/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 3/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 3/2017 Més de 24 mesos - Homes 3/2017 Més de 24 mesos - Dones 3/2017 Fins a 3 mesos - Homes 2/2017 Fins a 3 mesos - Dones 2/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 2/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 2/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 2/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 2/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 2/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 2/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 2/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 2/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 2/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 2/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 2/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 2/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 2/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 2/2017 Més de 24 mesos - Homes 2/2017 Més de 24 mesos - Homes 2/2017 Fins a 3 mesos - Homes 1/2017 Fins a 3 mesos - Dones 1/2017 De 3 a 6 mesos - Homes 1/2017 De 3 a 6 mesos - Dones 1/2017 De 6 a 9 mesos - Homes 1/2017 De 6 a 9 mesos - Dones 1/2017 De 9 a 12 mesos - Homes 1/2017 De 9 a 12 mesos - Dones 1/2017 De 12 a 15 mesos - Homes 1/2017 De 12 a 15 mesos - Dones 1/2017 De 15 a 18 mesos - Homes 1/2017 De 15 a 18 mesos - Dones 1/2017 De 18 a 21 mesos - Homes 1/2017 De 18 a 21 mesos - Dones 1/2017 De 21 a 24 mesos - Homes 1/2017 De 21 a 24 mesos - Dones 1/2017 Més de 24 mesos - Homes 1/2017 Més de 24 mesos - Homes 1/2017 Fins a 3 mesos - Homes 12/2016 Fins a 3 mesos - Dones 12/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 12/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 12/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 12/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 12/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 12/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 12/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 12/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 12/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 12/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 12/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 12/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 12/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 12/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 12/2016 Més de 24 mesos - Homes 12/2016 Més de 24 mesos - Dones 12/2016 Fins a 3 mesos - Homes 11/2016 Fins a 3 mesos - Dones 11/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 11/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 11/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 11/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 11/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 11/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 11/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 11/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 11/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 11/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 11/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 11/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 11/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 11/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 11/2016 Més de 24 mesos - Homes 11/2016 Més de 24 mesos - Dones 11/2016 Fins a 3 mesos - Homes 10/2016 Fins a 3 mesos - Dones 10/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 10/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 10/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 10/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 10/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 10/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 10/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 10/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 10/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 10/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 10/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 10/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 10/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 10/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 10/2016 Més de 24 mesos - Homes 10/2016 Més de 24 mesos - Dones 10/2016 Fins a 3 mesos - Homes 9/2016 Fins a 3 mesos - Dones 9/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 9/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 9/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 9/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 9/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 9/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 9/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 9/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 9/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 9/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 9/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 9/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 9/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 9/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 9/2016 Més de 24 mesos - Homes 9/2016 Més de 24 mesos - Dones 9/2016 Fins a 3 mesos - Homes 8/2016 Fins a 3 mesos - Dones 8/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 8/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 8/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 8/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 8/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 8/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 8/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 8/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 8/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 8/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 8/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 8/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 8/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 8/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 8/2016 Més de 24 mesos - Homes 8/2016 Més de 24 mesos - Dones 8/2016 Fins a 3 mesos - Homes 7/2016 Fins a 3 mesos - Dones 7/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 7/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 7/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 7/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 7/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 7/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 7/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 7/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 7/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 7/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 7/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 7/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 7/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 7/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 7/2016 Més de 24 mesos - Homes 7/2016 Més de 24 mesos - Dones 7/2016 Fins a 3 mesos - Homes 6/2016 Fins a 3 mesos - Dones 6/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 6/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 6/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 6/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 6/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 6/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 6/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 6/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 6/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 6/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 6/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 6/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 6/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 6/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 6/2016 Més de 24 mesos - Homes 6/2016 Més de 24 mesos - Dones 6/2016 Fins a 3 mesos - Homes 5/2016 Fins a 3 mesos - Dones 5/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 5/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 5/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 5/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 5/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 5/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 5/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 5/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 5/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 5/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 5/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 5/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 5/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 5/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 5/2016 Més de 24 mesos - Homes 5/2016 Més de 24 mesos - Dones 5/2016 Fins a 3 mesos - Homes 4/2016 Fins a 3 mesos - Dones 4/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 4/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 4/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 4/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 4/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 4/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 4/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 4/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 4/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 4/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 4/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 4/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 4/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 4/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 4/2016 Més de 24 mesos - Homes 4/2016 Més de 24 mesos - Dones 4/2016 Fins a 3 mesos - Homes 3/2016 Fins a 3 mesos - Dones 3/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 3/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 3/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 3/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 3/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 3/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 3/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 3/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 3/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 3/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 3/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 3/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 3/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 3/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 3/2016 Més de 24 mesos - Homes 3/2016 Més de 24 mesos - Dones 3/2016 Fins a 3 mesos - Homes 2/2016 Fins a 3 mesos - Dones 2/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 2/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 2/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 2/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 2/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 2/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 2/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 2/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 2/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 2/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 2/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 2/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 2/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 2/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 2/2016 Més de 24 mesos - Homes 2/2016 Més de 24 mesos - Dones 2/2016 Fins a 3 mesos - Homes 1/2016 Fins a 3 mesos - Dones 1/2016 De 3 a 6 mesos - Homes 1/2016 De 3 a 6 mesos - Dones 1/2016 De 6 a 9 mesos - Homes 1/2016 De 6 a 9 mesos - Dones 1/2016 De 9 a 12 mesos - Homes 1/2016 De 9 a 12 mesos - Dones 1/2016 De 12 a 15 mesos - Homes 1/2016 De 12 a 15 mesos - Dones 1/2016 De 15 a 18 mesos - Homes 1/2016 De 15 a 18 mesos - Dones 1/2016 De 18 a 21 mesos - Homes 1/2016 De 18 a 21 mesos - Dones 1/2016 De 21 a 24 mesos - Homes 1/2016 De 21 a 24 mesos - Dones 1/2016 Més de 24 mesos - Homes 1/2016 Més de 24 mesos - Dones 1/2016 Fins a 3 mesos - Homes 12/2015 Fins a 3 mesos - Dones 12/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 12/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 12/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 12/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 12/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 12/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 12/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 12/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 12/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 12/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 12/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 12/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 12/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 12/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 12/2015 Més de 24 mesos - Homes 12/2015 Més de 24 mesos - Dones 12/2015 Fins a 3 mesos - Homes 11/2015 Fins a 3 mesos - Dones 11/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 11/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 11/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 11/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 11/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 11/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 11/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 11/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 11/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 11/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 11/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 11/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 11/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 11/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 11/2015 Més de 24 mesos - Homes 11/2015 Més de 24 mesos - Dones 11/2015 Fins a 3 mesos - Homes 10/2015 Fins a 3 mesos - Dones 10/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 10/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 10/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 10/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 10/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 10/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 10/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 10/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 10/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 10/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 10/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 10/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 10/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 10/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 10/2015 Més de 24 mesos - Homes 10/2015 Més de 24 mesos - Dones 10/2015 Fins a 3 mesos - Homes 9/2015 Fins a 3 mesos - Dones 9/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 9/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 9/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 9/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 9/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 9/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 9/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 9/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 9/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 9/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 9/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 9/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 9/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 9/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 9/2015 Més de 24 mesos - Homes 9/2015 Més de 24 mesos - Dones 9/2015 Fins a 3 mesos - Homes 8/2015 Fins a 3 mesos - Dones 8/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 8/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 8/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 8/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 8/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 8/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 8/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 8/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 8/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 8/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 8/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 8/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 8/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 8/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 8/2015 Més de 24 mesos - Homes 8/2015 Més de 24 mesos - Dones 8/2015 Fins a 3 mesos - Homes 7/2015 Fins a 3 mesos - Dones 7/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 7/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 7/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 7/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 7/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 7/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 7/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 7/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 7/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 7/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 7/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 7/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 7/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 7/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 7/2015 Més de 24 mesos - Homes 7/2015 Més de 24 mesos - Dones 7/2015 Fins a 3 mesos - Homes 6/2015 Fins a 3 mesos - Dones 6/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 6/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 6/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 6/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 6/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 6/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 6/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 6/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 6/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 6/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 6/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 6/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 6/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 6/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 6/2015 Més de 24 mesos - Homes 6/2015 Més de 24 mesos - Dones 6/2015 Fins a 3 mesos - Homes 5/2015 Fins a 3 mesos - Dones 5/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 5/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 5/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 5/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 5/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 5/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 5/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 5/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 5/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 5/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 5/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 5/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 5/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 5/2015 Més de 24 mesos - Homes 5/2015 Més de 24 mesos - Dones 5/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 5/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 4/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 4/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 4/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 4/2015 Fins a 3 mesos - Homes 4/2015 Fins a 3 mesos - Dones 4/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 4/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 4/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 4/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 4/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 4/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 4/2015 Més de 24 mesos - Dones 4/2015 Més de 24 mesos - Homes 4/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 4/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 4/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 4/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 4/2015 Fins a 3 mesos - Homes 3/2015 Fins a 3 mesos - Dones 3/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 3/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 3/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 3/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 3/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 3/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 3/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 3/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 3/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 3/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 3/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 3/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 3/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 3/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 3/2015 Més de 24 mesos - Homes 3/2015 Més de 24 mesos - Dones 3/2015 Fins a 3 mesos - Homes 2/2015 Fins a 3 mesos - Dones 2/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 2/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 2/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 2/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 2/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 2/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 2/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 2/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 2/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 2/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 2/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 2/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 2/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 2/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 2/2015 Més de 24 mesos - Homes 2/2015 Més de 24 mesos - Dones 2/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 2/2015 Fins a 3 mesos - Homes 1/2015 Fins a 3 mesos - Dones 1/2015 De 3 a 6 mesos - Dones 1/2015 De 3 a 6 mesos - Homes 1/2015 De 6 a 9 mesos - Dones 1/2015 De 6 a 9 mesos - Homes 1/2015 De 9 a 12 mesos - Dones 1/2015 De 9 a 12 mesos - Homes 1/2015 De 12 a 15 mesos - Dones 1/2015 De 12 a 15 mesos - Homes 1/2015 De 15 a 18 mesos - Dones 1/2015 De 15 a 18 mesos - Homes 1/2015 De 18 a 21 mesos - Dones 1/2015 De 18 a 21 mesos - Homes 1/2015 De 21 a 24 mesos - Dones 1/2015 De 21 a 24 mesos - Homes 1/2015 Més de 24 mesos - Dones 1/2015 Més de 24 mesos - Homes 1/2015 Fins a 3 mesos - Homes 12/2014 Fins a 3 mesos - Dones 12/2014 De 3 a 6 mesos - Homes 12/2014 De 3 a 6 mesos - Dones 12/2014 De 6 a 9 mesos - Homes 12/2014 De 6 a 9 mesos - Dones 12/2014 De 9 a 12 mesos - Dones 12/2014 De 9 a 12 mesos - Homes 12/2014 De 12 a 15 mesos - Dones 12/2014 De 12 a 15 mesos - Homes 12/2014 De 15 a 18 mesos - Dones 12/2014 De 15 a 18 mesos - Homes 12/2014 De 18 a 21 mesos - Homes 12/2014 De 18 a 21 mesos - Dones 12/2014 De 21 a 24 mesos - Homes 12/2014 De 21 a 24 mesos - Dones 12/2014 Més de 24 mesos - Dones 12/2014 Més de 24 mesos - Homes 12/2014 Fins a 3 mesos - Homes 11/2014 Fins a 3 mesos - Dones 11/2014 De 3 a 6 mesos - Homes 11/2014 De 3 a 6 mesos - Dones 11/2014 De 6 a 9 mesos - Homes 11/2014 De 6 a 9 mesos - Dones 11/2014 De 9 a 12 mesos - Homes 11/2014 De 9 a 12 mesos - Dones 11/2014 De 12 a 15 mesos - Homes 11/2014 De 12 a 15 mesos - Dones 11/2014 De 15 a 18 mesos - Homes 11/2014 De 15 a 18 mesos - Dones 11/2014 De 18 a 21 mesos - Homes 11/2014 De 18 a 21 mesos - Dones 11/2014 De 21 a 24 mesos - Homes 11/2014 De 21 a 24 mesos - Dones 11/2014 Més de 24 mesos - Homes 11/2014 Més de 24 mesos - Dones 11/2014 Fins a 3 mesos - Homes 10/2014 Fins a 3 mesos - Dones 10/2014 De 3 a 6 mesos - Homes 10/2014 De 3 a 6 mesos - Dones 10/2014 De 6 a 9 mesos - Homes 10/2014 De 6 a 9 mesos - Dones 10/2014 De 9 a 12 mesos - Homes 10/2014 De 9 a 12 mesos - Dones 10/2014 De 12 a 15 mesos - Homes 10/2014 De 12 a 15 mesos - Dones 10/2014 De 15 a 18 mesos - Homes 10/2014 De 15 a 18 mesos - Dones 10/2014 De 18 a 21 mesos - Homes 10/2014 De 18 a 21 mesos - Dones 10/2014 De 21 a 24 mesos - Homes 10/2014 De 21 a 24 mesos - Dones 10/2014 Més de 24 mesos - Homes 10/2014 Més de 24 mesos - Dones 10/2014