Distribució de l'atur registrat per activitats econòmiques

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes per branca d’activitat econòmica.

Secció d’activitat econòmica (CCAE-2009)
AAgricultura, ramaderia i pescaBIndústries extractivesCIndústries manufactureresDEnergia elèctrica i gas
EAigua, sanejament i gestió de residusFConstruccióGComerç a l'engròs i al detallHTransport i emmagatzematge
IHostaleriaJInformació i comunicacionsKActivitats financeres i d'assegurancesLActivitats immobiliàries
MActivitats professionals i tècniquesNActivitats administratives i auxiliarsOAdm. pública, Defensa i SS obligatòriaPEducació
QActivitats sanitàries i serveis socialsRActivitats artístiques i d'entretenimentSAltres serveisTActivitats de les llars
UOrganismes extraterritorialsSASense ocupació anterior

Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.

Any:

MunicipiA 12/2017 B 12/2017 C 12/2017 D 12/2017 E 12/2017 F 12/2017 G 12/2017 H 12/2017 I 12/2017 J 12/2017 K 12/2017 L 12/2017 M 12/2017 N 12/2017 O 12/2017 P 12/2017 Q 12/2017 R 12/2017 S 12/2017 T 12/2017 SA 12/2017 A 11/2017 B 11/2017 C 11/2017 D 11/2017 E 11/2017 F 11/2017 G 11/2017 H 11/2017 I 11/2017 J 11/2017 K 11/2017 L 11/2017 M 11/2017 N 11/2017 O 11/2017 P 11/2017 Q 11/2017 R 11/2017 S 11/2017 T 11/2017 SA 11/2017 A 10/2017 B 10/2017 C 10/2017 D 10/2017 E 10/2017 F 10/2017 G 10/2017 H 10/2017 I 10/2017 J 10/2017 K 10/2017 L 10/2017 M 10/2017 N 10/2017 O 10/2017 P 10/2017 Q 10/2017 R 10/2017 S 10/2017 T 10/2017 SA 10/2017 A 9/2017 B 9/2017 C 9/2017 D 9/2017 E 9/2017 F 9/2017 G 9/2017 H 9/2017 I 9/2017 J 9/2017 K 9/2017 L 9/2017 M 9/2017 N 9/2017 O 9/2017 P 9/2017 Q 9/2017 R 9/2017 S 9/2017 T 9/2017 SA 9/2017 A 8/2017 B 8/2017 C 8/2017 D 8/2017 E 8/2017 F 8/2017 G 8/2017 H 8/2017 H 8/2017 I 8/2017 J 8/2017 K 8/2017 L 8/2017 M 8/2017 N 8/2017 O 8/2017 P 8/2017 Q 8/2017 R 8/2017 S 8/2017 T 8/2017 SA 8/2017 A 7/2017 B 7/2017 C 7/2017 D 7/2017 E 7/2017 F 7/2017 G 7/2017 H 7/2017 I 7/2017 J 7/2017 K 7/2017 L 7/2017 M 7/2017 N 7/2017 O 7/2017 P 7/2017 Q 7/2017 R 7/2017 S 7/2017 T 7/2017 SA 7/2017 A 6/2017 B 6/2017 C 6/2017 D 6/2017 E 6/2017 F 6/2017 G 6/2017 H 6/2017 I 6/2017 J 6/2017 K 6/2017 L 6/2017 M 6/2017 N 6/2017 O 6/2017 P 6/2017 Q 6/2017 R 6/2017 S 6/2017 T 6/2017 SA 6/2017 A 5/2017 B 5/2017 C 5/2017 D 5/2017 E 5/2017 F 5/2017 G 5/2017 H 5/2017 I 5/2017 J 5/2017 K 5/2017 L 5/2017 M 5/2017 N 5/2017 O 5/2017 P 5/2017 Q 5/2017 R 5/2017 S 5/2017 T 5/2017 SA 5/2017 A 4/2017 B 4/2017 C 4/2017 D 4/2017 E 4/2017 F 4/2017 G 4/2017 H 4/2017 I 4/2017 J 4/2017 K 4/2017 L 4/2017 M 4/2017 N 4/2017 O 4/2017 P 4/2017 Q 4/2017 R 4/2017 S 4/2017 T 4/2017 SA 4/2017 A 3/2017 B 3/2017 C 3/2017 D 3/2017 E 3/2017 F 3/2017 G 3/2017 H 3/2017 I 3/2017 J 3/2017 K 3/2017 L 3/2017 M 3/2017 N 3/2017 O 3/2017 P 3/2017 Q 3/2017 R 3/2017 S 3/2017 T 3/2017 SA 3/2017 A 2/2017 B 2/2017 C 2/2017 D 2/2017 E 2/2017 F 2/2017 G 2/2017 H 2/2017 I 2/2017 J 2/2017 K 2/2017 L 2/2017 M 2/2017 N 2/2017 O 2/2017 P 2/2017 Q 2/2017 R 2/2017 S 2/2017 T 2/2017 SA 2/2017 A 1/2017 B 1/2017 C 1/2017 D 1/2017 E 1/2017 F 1/2017 G 1/2017 H 1/2017 I 1/2017 J 1/2017 K 1/2017 L 1/2017 M 1/2017 N 1/2017 O 1/2017 P 1/2017 Q 1/2017 R 1/2017 S 1/2017 SA 1/2017 T 1/2017 A 12/2016 B 12/2016 C 12/2016 D 12/2016 E 12/2016 F 12/2016 G 12/2016 H 12/2016 I 12/2016 J 12/2016 K 12/2016 L 12/2016 M 12/2016 N 12/2016 O 12/2016 P 12/2016 Q 12/2016 R 12/2016 S 12/2016 SA 12/2016 T 12/2016 A 11/2016 B 11/2016 C 11/2016 D 11/2016 E 11/2016 F 11/2016 G 11/2016 H 11/2016 I 11/2016 J 11/2016 K 11/2016 L 11/2016 M 11/2016 N 11/2016 O 11/2016 P 11/2016 Q 11/2016 R 11/2016 S 11/2016 SA 11/2016 T 11/2016 A 10/2016 B 10/2016 C 10/2016 D 10/2016 E 10/2016 F 10/2016 G 10/2016 H 10/2016 I 10/2016 J 10/2016 K 10/2016 L 10/2016 M 10/2016 N 10/2016 O 10/2016 P 10/2016 Q 10/2016 R 10/2016 S 10/2016 SA 10/2016 T 10/2016 A 9/2016 B 9/2016 C 9/2016 D 9/2016 E 9/2016 F 9/2016 G 9/2016 H 9/2016 I 9/2016 J 9/2016 K 9/2016 L 9/2016 M 9/2016 N 9/2016 O 9/2016 P 9/2016 Q 9/2016 R 9/2016 S 9/2016 SA 9/2016 T 9/2016 A 8/2016 B 8/2016 C 8/2016 D 8/2016 E 8/2016 F 8/2016 G 8/2016 H 8/2016 I 8/2016 J 8/2016 K 8/2016 L 8/2016 M 8/2016 N 8/2016 O 8/2016 P 8/2016 Q 8/2016 R 8/2016 S 8/2016 SA 8/2016 T 8/2016 A 7/2016 B 7/2016 C 7/2016 D 7/2016 E 7/2016 F 7/2016 G 7/2016 H 7/2016 I 7/2016 J 7/2016 K 7/2016 L 7/2016 M 7/2016 N 7/2016 O 7/2016 P 7/2016 Q 7/2016 R 7/2016 S 7/2016 SA 7/2016 T 7/2016 A 6/2016 B 6/2016 C 6/2016 D 6/2016 E 6/2016 F 6/2016 G 6/2016 H 6/2016 I 6/2016 J 6/2016 K 6/2016 L 6/2016 M 6/2016 N 6/2016 O 6/2016 P 6/2016 Q 6/2016 R 6/2016 S 6/2016 SA 6/2016 T 6/2016 A 5/2016 B 5/2016 C 5/2016 D 5/2016 E 5/2016 F 5/2016 G 5/2016 H 5/2016 I 5/2016 J 5/2016 K 5/2016 L 5/2016 M 5/2016 N 5/2016 O 5/2016 P 5/2016 Q 5/2016 R 5/2016 S 5/2016 SA 5/2016 T 5/2016 A 4/2016 B 4/2016 C 4/2016 D 4/2016 E 4/2016 F 4/2016 G 4/2016 H 4/2016 I 4/2016 J 4/2016 K 4/2016 L 4/2016 M 4/2016 N 4/2016 O 4/2016 P 4/2016 Q 4/2016 R 4/2016 S 4/2016 SA 4/2016 T 4/2016 A 3/2016 B 3/2016 C 3/2016 D 3/2016 E 3/2016 F 3/2016 G 3/2016 H 3/2016 I 3/2016 J 3/2016 K 3/2016 L 3/2016 M 3/2016 N 3/2016 O 3/2016 P 3/2016 Q 3/2016 R 3/2016 S 3/2016 SA 3/2016 T 3/2016 A 2/2016 B 2/2016 C 2/2016 D 2/2016 E 2/2016 F 2/2016 G 2/2016 H 2/2016 I 2/2016 J 2/2016 K 2/2016 L 2/2016 M 2/2016 N 2/2016 O 2/2016 P 2/2016 Q 2/2016 R 2/2016 S 2/2016 SA 2/2016 T 2/2016 A 1/2016 B 1/2016 C 1/2016 D 1/2016 E 1/2016 F 1/2016 G 1/2016 H 1/2016 I 1/2016 J 1/2016 K 1/2016 L 1/2016 M 1/2016 N 1/2016 O 1/2016 P 1/2016 Q 1/2016 R 1/2016 S 1/2016 SA 1/2016 T 1/2016 R 2016 A 12/2015 B 12/2015 C 12/2015 D 12/2015 E 12/2015 F 12/2015 G 12/2015 H 12/2015 I 12/2015 J 12/2015 K 12/2015 L 12/2015 M 12/2015 N 12/2015 O 12/2015 P 12/2015 Q 12/2015 R 12/2015 S 12/2015 SA 12/2015 T 12/2015 A 11/2015 B 11/2015 C 11/2015 D 11/2015 E 11/2015 F 11/2015 G 11/2015 H 11/2015 I 11/2015 J 11/2015 K 11/2015 L 11/2015 M 11/2015 N 11/2015 O 11/2015 P 11/2015 Q 11/2015 R 11/2015 S 11/2015 SA 11/2015 T 11/2015 A 10/2015 B 10/2015 C 10/2015 D 10/2015 E 10/2015 F 10/2015 G 10/2015 H 10/2015 I 10/2015 J 10/2015 K 10/2015 L 10/2015 M 10/2015 N 10/2015 O 10/2015 P 10/2015 Q 10/2015 R 10/2015 S 10/2015 SA 10/2015 T 10/2015 A 9/2015 B 9/2015 C 9/2015 D 9/2015 E 9/2015 F 9/2015 G 9/2015 H 9/2015 I 9/2015 J 9/2015 K 9/2015 L 9/2015 M 9/2015 N 9/2015 O 9/2015 P 9/2015 Q 9/2015 R 9/2015 S 9/2015 SA 9/2015 T 9/2015 A 8/2015 B 8/2015 C 8/2015 D 8/2015 E 8/2015 F 8/2015 G 8/2015 H 8/2015 I 8/2015 J 8/2015 K 8/2015 L 8/2015 M 8/2015 N 8/2015 O 8/2015 P 8/2015 Q 8/2015 R 8/2015 S 8/2015 SA 8/2015 T 8/2015 A 7/2015 B 7/2015 C 7/2015 D 7/2015 E 7/2015 F 7/2015 G 7/2015 H 7/2015 I 7/2015 J 7/2015 K 7/2015 L 7/2015 M 7/2015 N 7/2015 O 7/2015 P 7/2015 Q 7/2015 R 7/2015 S 7/2015 SA 7/2015 T 7/2015 A 6/2015 B 6/2015 C 6/2015 D 6/2015 E 6/2015 F 6/2015 G 6/2015 H 6/2015 I 6/2015 J 6/2015 K 6/2015 L 6/2015 N 6/2015 O 6/2015 P 6/2015 Q 6/2015 R 6/2015 S 6/2015 SA 6/2015 T 6/2015 M 6/2015 A 5/2015 B 5/2015 C 5/2015 D 5/2015 E 5/2015 F 5/2015 G 5/2015 H 5/2015 I 5/2015 J 5/2015 K 5/2015 L 5/2015 M 5/2015 N 5/2015 O 5/2015 P 5/2015 Q 5/2015 R 5/2015 S 5/2015 SA 5/2015 T 5/2015 A - 4/2015 B - 4/2015 C - 4/2015 D - 4/2015 E - 4/2015 F - 4/2015 G - 4/2015 H - 4/2015 I - 4/2015 J - 4/2015 K - 4/2015 L - 4/2015 M - 4/2015 N - 4/2015 O - 4/2015 P - 4/2015 Q - 4/2015 R - 4/2015 S - 4/2015 SA - 4/2015 T - 4/2015 A - 3/2015 B - 3/2015 C - 3/2015 D - 3/2015 E - 3/2015 F - 3/2015 G - 3/2015 H - 3/2015 I - 3/2015 J - 3/2015 K - 3/2015 L - 3/2015 M - 3/2015 N - 3/2015 O - 3/2015 P - 3/2015 Q - 3/2015 R - 3/2015 S - 3/2015 SA - 3/2015 T - 3/2015 A 2/2015 B 2/2015 C 2/2015 D 2/2015 E 2/2015 F 2/2015 G 2/2015 H 2/2015 I 2/2015 J 2/2015 K 2/2015 L 2/2015 M 2/2015 N 2/2015 O 2/2015 P 2/2015 Q 2/2015 R 2/2015 S 2/2015 SA 2/2015 T 2/2015 A 1/2015 A 1/2015 B 1/2015 B 1/2015 C 1/2015 C 1/2015 D 1/2015 D 1/2015 E 1/2015 E 1/2015 F 1/2015 F 1/2015 G 1/2015 G 1/2015 H 1/2015 H 1/2015 I 1/2015 I 1/2015 J 1/2015 J 1/2015 K 1/2015 K 1/2015 M 1/2015 M 1/2015 L 1/2015 L 1/2015 N 1/2015 N 1/2015 O 1/2015 O 1/2015 P 1/2015 P 1/2015 Q 1/2015 Q 1/2015 S 1/2015 S 1/2015 SA 1/2015 SA 1/2015 T 1/2015 T 1/2015 R 1/2015 R 1/2015 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 12/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 12/2014 Indústries extractives 12/2014 Indústries extractives 12/2014 Indústries manufactureres 12/2014 Indústries manufactureres 12/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 12/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 12/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 12/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 12/2014 Construcció 12/2014 Construcció 12/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 12/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 12/2014 Transport i emmagatzematge 12/2014 Transport i emmagatzematge 12/2014 Hostaleria 12/2014 Hostaleria 12/2014 Informació i comunicacions 12/2014 Informació i comunicacions 12/2014 Activitats financeres i d'assegurances 12/2014 Activitats financeres i d'assegurances 12/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 12/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 12/2014 Activitats immobiliàries 12/2014 Activitats immobiliàries 12/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 12/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 12/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 12/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 12/2014 Educació 12/2014 Educació 12/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 12/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 12/2014 Altres serveis 12/2014 Altres serveis 12/2014 Sense ocupació anterior 12/2014 Sense ocupació anterior 12/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic ... 12/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic ... 12/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 12/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 12/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 11/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 11/2014 Indústries extractives 11/2014 Indústries extractives 11/2014 Indústries manufactureres 11/2014 Indústries manufactureres 11/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 11/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 11/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 11/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 11/2014 Construcció 11/2014 Construcció 11/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 11/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 11/2014 Transport i emmagatzematge 11/2014 Transport i emmagatzematge 11/2014 Hostaleria 11/2014 Hostaleria 11/2014 Informació i comunicacions 11/2014 Informació i comunicacions 11/2014 Activitats financeres i d'assegurances 11/2014 Activitats financeres i d'assegurances 11/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 11/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 11/2014 Activitats immobiliàries 11/2014 Activitats immobiliàries 11/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 11/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 11/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 11/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 11/2014 Educació 11/2014 Educació 11/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 11/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 11/2014 Altres serveis 11/2014 Altres serveis 11/2014 Sense ocupació anterior 11/2014 Sense ocupació anterior 11/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic ... 11/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic ... 11/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 11/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 11/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 10/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 10/2014 Indústries extractives 10/2014 Indústries extractives 10/2014 Indústries manufactureres 10/2014 Indústries manufactureres 10/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 10/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 10/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 10/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 10/2014 Construcció 10/2014 Construcció 10/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 10/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 10/2014 Transport i emmagatzematge 10/2014 Transport i emmagatzematge 10/2014 Hostaleria 10/2014 Hostaleria 10/2014 Informació i comunicacions 10/2014 Informació i comunicacions 10/2014 Activitats financeres i d'assegurances 10/2014 Activitats financeres i d'assegurances 10/2014 Activitats immobiliàries 10/2014 Activitats immobiliàries 10/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 10/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 10/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 10/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 10/2014 Educació 10/2014 Educació 10/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 10/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 10/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 10/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 10/2014 Altres serveis 10/2014 Altres serveis 10/2014 Sense ocupació anterior 10/2014 Sense ocupació anterior 10/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 10/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 10/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 10/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 10/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 9/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 9/2014 Indústries extractives 9/2014 Indústries extractives 9/2014 Indústries manufactureres 9/2014 Indústries manufactureres 9/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 9/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 9/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 9/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 9/2014 Construcció 9/2014 Construcció 9/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 9/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 9/2014 Transport i emmagatzematge 9/2014 Transport i emmagatzematge 9/2014 Hostaleria 9/2014 Hostaleria 9/2014 Informació i comunicacions 9/2014 Informació i comunicacions 9/2014 Activitats financeres i d'assegurances 9/2014 Activitats financeres i d'assegurances 9/2014 Activitats immobiliàries 9/2014 Activitats immobiliàries 9/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 9/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 9/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 9/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 9/2014 Educació 9/2014 Educació 9/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 9/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 9/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 9/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 9/2014 Altres serveis 9/2014 Altres serveis 9/2014 Sense ocupació anterior 9/2014 Sense ocupació anterior 9/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 9/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 9/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 9/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 9/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 8/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 8/2014 Indústries extractives 8/2014 Indústries extractives 8/2014 Indústries manufactureres 8/2014 Indústries manufactureres 8/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 8/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 8/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 8/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 8/2014 Construcció 8/2014 Construcció 8/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 8/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 8/2014 Transport i emmagatzematge 8/2014 Transport i emmagatzematge 8/2014 Hostaleria 8/2014 Hostaleria 8/2014 Informació i comunicacions 8/2014 Informació i comunicacions 8/2014 Activitats financeres i d'assegurances 8/2014 Activitats financeres i d'assegurances 8/2014 Activitats immobiliàries 8/2014 Activitats immobiliàries 8/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 8/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 8/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 8/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 8/2014 Educació 8/2014 Educació 8/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 8/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 8/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 8/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 8/2014 Altres serveis 8/2014 Altres serveis 8/2014 Sense ocupació anterior 8/2014 Sense ocupació anterior 8/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 8/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 8/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 8/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 8/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7/2014 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7/2014 Indústries extractives 7/2014 Indústries extractives 7/2014 Indústries manufactureres 7/2014 Indústries manufactureres 7/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 7/2014 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 7/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 7/2014 Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 7/2014 Construcció 7/2014 Construcció 7/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 7/2014 Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 7/2014 Transport i emmagatzematge 7/2014 Transport i emmagatzematge 7/2014 Hostaleria 7/2014 Hostaleria 7/2014 Informació i comunicacions 7/2014 Informació i comunicacions 7/2014 Activitats financeres i d'assegurances 7/2014 Activitats financeres i d'assegurances 7/2014 Activitats immobiliàries 7/2014 Activitats immobiliàries 7/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 7/2014 Activitats professionals, científiques i tècniques 7/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 7/2014 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 7/2014 Educació 7/2014 Educació 7/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 7/2014 Activitats sanitàries i de serveis socials 7/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 7/2014 Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 7/2014 Altres serveis 7/2014 Altres serveis 7/2014 Sense ocupació anterior 7/2014 Sense ocupació anterior 7/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 7/2014 Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic... 7/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 7/2014 Activitats administratives i serveis auxiliars 7/2014