Distribució de les dones per grups d'edat

Habitants per municipi i desglossats per grup d’edat i sexe. Els grups d’edat són quinquenals.
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Idescat

Any:

Municipi0 - 04 anys 2018 05 - 09 anys 2018 10 - 14 anys 2018 15 - 19 anys 2018 20 - 24 anys 2018 25 - 29 anys 2018 30 - 34 anys 2018 35 - 39 anys 2018 40 - 44 anys 2018 45 - 49 anys 2018 50 - 54 anys 2018 55 - 59 anys 2018 60 - 64 anys 2018 65 - 69 anys 2018 70 - 74 anys 2018 75 - 79 anys 2018 80 - 84 anys 2018 85 i més anys 2018 0 - 04 anys 2017 05 - 09 anys 2017 10 - 14 anys 2017 15 - 19 anys 2017 20 - 24 anys 2017 25 - 29 anys 2017 30 - 34 anys 2017 35 - 39 anys 2017 40 - 44 anys 2017 45 - 49 anys 2017 50 - 54 anys 2017 55 - 59 anys 2017 60 - 64 anys 2017 65 - 69 anys 2017 70 - 74 anys 2017 75 - 79 anys 2017 80 - 84 anys 2017 85 i més anys 2017 0 - 04 anys 2016 05 - 09 anys 2016 10 - 14 anys 2016 15 - 19 anys 2016 20 - 24 anys 2016 25 - 29 anys 2016 30 - 34 anys 2016 35 - 39 anys 2016 40 - 44 anys 2016 45 - 49 anys 2016 50 - 54 anys 2016 55 - 59 anys 2016 60 - 64 anys 2016 65 - 69 anys 2016 70 - 74 anys 2016 75 - 79 anys 2016 80 - 84 anys 2016 85 i més anys 2016 0 - 04 anys 2015 05 - 09 anys 2015 10 - 14 anys 2015 15 - 19 anys 2015 20 - 24 anys 2015 25 - 29 anys 2015 30 - 34 anys 2015 35 - 39 anys 2015 40 - 44 anys 2015 45 - 49 anys 2015 50 - 54 anys 2015 55 - 59 anys 2015 60 - 64 anys 2015 65 - 69 anys 2015 70 - 74 anys 2015 75 - 79 anys 2015 80 - 84 anys 2015 85 i més anys 2015 0 - 04 anys 2014 05 - 09 anys 2014 10 - 14 anys 2014 15 - 19 anys 2014 20 - 24 anys 2014 25 - 29 anys 2014 30 - 34 anys 2014 35 - 39 anys 2014 40 - 44 anys 2014 45 - 49 anys 2014 50 - 54 anys 2014 55 - 59 anys 2014 60 - 64 anys 2014 65 - 69 anys 2014 70 - 74 anys 2014 75 - 79 anys 2014 80 - 84 anys 2014 85 i més anys 2014 0 - 04 anys 2013 05 - 09 anys 2013 10 - 14 anys 2013 15 - 19 anys 2013 20 - 24 anys 2013 25 - 29 anys 2013 30 - 34 anys 2013 35 - 39 anys 2013 40 - 44 anys 2013 45 - 49 anys 2013 50 - 54 anys 2013 55 - 59 anys 2013 60 - 64 anys 2013 65 - 69 anys 2013 70 - 74 anys 2013 75 - 79 anys 2013 80 - 84 anys 2013 85 i més anys 2013