Distribució de la població i grups d'edat

Habitants per municipi i desglossats per grup d’edat i sexe. Els grups d’edat són quinquenals.
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Idescat

Any:

MunicipiHomes 0 - 4 2016 Dones 0 - 4 2016 Homes 5 - 9 2016 Dones 5 - 9 2016 Homes 10 - 14 2016 Dones 10 - 14 2016 Homes 15 - 19 2016 Dones 15 - 19 2016 Homes 20 - 24 2016 Dones 20 - 24 2016 Homes 25 - 29 2016 Dones 25 - 29 2016 Homes 30 - 34 2016 Dones 30 - 34 2016 Homes 35 - 39 2016 Dones 35 - 39 2016 Homes 40 - 44 2016 Dones 40 - 44 2016 Homes 45 - 49 2016 Dones 45 - 49 2016 Homes 50 - 54 2016 Dones 50 - 54 2016 Homes 55 - 59 2016 Dones 55 - 59 2016 Homes 60 - 64 2016 Dones 60 - 64 2016 Homes 65 - 69 2016 Dones 65 - 69 2016 Homes 70 - 74 2016 Dones 70 - 74 2016 Homes 75 - 79 2016 Dones 75 - 79 2016 Homes 80 - 84 2016 Dones 80 - 84 2016 Homes 85 i més 2016 Dones 85 i més 2016 Homes 0 - 4 2015 Dones 0 - 4 2015 Homes 5 - 9 2015 Dones 5 - 9 2015 Homes 10 - 14 2015 Dones 10 - 14 2015 Homes 15 - 19 2015 Dones 15 - 19 2015 Homes 20 - 24 2015 Dones 20 - 24 2015 Homes 25 - 29 2015 Dones 25 - 29 2015 Homes 30 - 34 2015 Dones 30 - 34 2015 Homes 35 - 39 2015 Dones 35 - 39 2015 Homes 40 - 44 2015 Dones 40 - 44 2015 Homes 45 - 49 2015 Dones 45 - 49 2015 Homes 50 - 54 2015 Dones 50 - 54 2015 Homes 55 - 59 2015 Dones 55 - 59 2015 Homes 60 - 64 2015 Dones 60 - 64 2015 Homes 65 - 69 2015 Dones 65 - 69 2015 Homes 70 - 74 2015 Dones 70 - 74 2015 Homes 75 - 79 2015 Dones 75 - 79 2015 Homes 80 - 84 2015 Dones 80 - 84 2015 Homes 85 i més 2015 Dones 85 i més 2015 Homes 0 - 4 2014 Dones 0 - 4 2014 Homes 5 - 9 2014 Dones 5 - 9 2014 Homes 10 - 14 2014 Dones 10 - 14 2014 Homes 15 - 19 2014 Dones 15 - 19 2014 Homes 20 - 24 2014 Dones 20 - 24 2014 Homes 25 - 29 2014 Dones 25 - 29 2014 Homes 30 - 34 2014 Dones 30 - 34 2014 Homes 35 - 39 2014 Dones 35 - 39 2014 Homes 40 - 44 2014 Dones 40 - 44 2014 Homes 45 - 49 2014 Dones 45 - 49 2014 Homes 50 - 54 2014 Dones 50 - 54 2014 Homes 55 - 59 2014 Dones 55 - 59 2014 Homes 60 - 64 2014 Dones 60 - 64 2014 Homes 65 - 69 2014 Dones 65 - 69 2014 Homes 70 - 74 2014 Dones 70 - 74 2014 Homes 75 - 79 2014 Dones 75 - 79 2014 Homes 80 - 84 2014 Dones 80 - 84 2014 Homes 85 i més 2014 Dones 85 i més 2014 Homes 0 - 4 2013 Dones 0 - 4 2013 Homes 5 - 9 2013 Dones 5 - 9 2013 Homes 10 - 14 2013 Dones 10 - 14 2013 Homes 15 - 19 2013 Dones 15 - 19 2013 Homes 20 - 24 2013 Dones 20 - 24 2013 Homes 25 - 29 2013 Dones 25 - 29 2013 Homes 30 - 34 2013 Dones 30 - 34 2013 Homes 35 - 39 2013 Dones 35 - 39 2013 Homes 40 - 44 2013 Dones 40 - 44 2013 Homes 45 - 49 2013 Dones 45 - 49 2013 Homes 50 - 54 2013 Dones 50 - 54 2013 Homes 55 - 59 2013 Dones 55 - 59 2013 Homes 60 - 64 2013 Dones 60 - 64 2013 Homes 65 - 69 2013 Dones 65 - 69 2013 Homes 70 - 74 2013 Dones 70 - 74 2013 Homes 75 - 79 2013 Dones 75 - 79 2013 Homes 80 - 84 2013 Dones 80 - 84 2013 Homes 85 i més 2013 Dones 85 i més 2013