Evolució de la contractació registrada per edats

Nombre de contractes de treball registrats durant el període per grans grups d'edat.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació


Any:
 
Indicador:
MunicipiMenys de 20 anys 5/2024 De 20 a 24 anys 5/2024 De 25 a 29 anys 5/2024 De 30 a 45 anys 5/2024 Més de 45 anys 5/2024 Menys de 20 anys 4/2024 De 20 a 24 anys 4/2024 De 25 a 29 anys 4/2024 De 30 a 45 anys 4/2024 Més de 45 anys 4/2024 Menys de 20 anys 3/2024 De 20 a 24 anys 3/2024 De 25 a 29 anys 3/2024 De 30 a 45 anys 3/2024 Més de 45 anys 3/2024 Menys de 20 anys 2/2024 De 20 a 24 anys 2/2024 De 25 a 29 anys 2/2024 De 30 a 45 anys 2/2024 Més de 45 anys 2/2024 Menys de 20 anys 1/2024 De 20 a 24 anys 1/2024 De 25 a 29 anys 1/2024 De 30 a 45 anys 1/2024 Més de 45 anys 1/2024 Menys de 20 anys 12/2023 De 20 a 24 anys 12/2023 De 25 a 29 anys 12/2023 De 30 a 45 anys 12/2023 Més de 45 anys 12/2023 Menys de 20 anys 11/2023 De 20 a 24 anys 11/2023 De 25 a 29 anys 11/2023 De 30 a 45 anys 11/2023 Més de 45 anys 11/2023 Menys de 20 anys 10/2023 De 20 a 24 anys 10/2023 De 25 a 29 anys 10/2023 De 30 a 45 anys 10/2023 Més de 45 anys 10/2023 Menys de 20 anys 9/2023 De 20 a 24 anys 9/2023 De 25 a 29 anys 9/2023 De 30 a 45 anys 9/2023 Més de 45 anys 9/2023 Menys de 20 anys 8/2023 De 20 a 24 anys 8/2023 De 25 a 29 anys 8/2023 De 30 a 45 anys 8/2023 Més de 45 anys 8/2023 Menys de 20 anys 7/2023 De 20 a 24 anys 7/2023 De 25 a 29 anys 7/2023 De 30 a 45 anys 7/2023 Més de 45 anys 7/2023 Menys de 20 anys 6/2023 De 20 a 24 anys 6/2023 De 25 a 29 anys 6/2023 De 30 a 45 anys 6/2023 Més de 45 anys 6/2023 Menys de 20 anys 5/2023 De 20 a 24 anys 5/2023 De 25 a 29 anys 5/2023 De 30 a 45 anys 5/2023 Més de 45 anys 5/2023 Menys de 20 anys 4/2023 De 20 a 24 anys 4/2023 De 25 a 29 anys 4/2023 De 30 a 45 anys 4/2023 Més de 45 anys 4/2023 Menys de 20 anys 3/2023 De 20 a 24 anys 3/2023 De 25 a 29 anys 3/2023 De 30 a 45 anys 3/2023 Més de 45 anys 3/2023 Menys de 20 anys 2/2023 De 20 a 24 anys 2/2023 De 25 a 29 anys 2/2023 De 30 a 45 anys 2/2023 Més de 45 anys 2/2023 Menys de 20 anys 1/2023 De 20 a 24 anys 1/2023 De 25 a 29 anys 1/2023 De 30 a 45 anys 1/2023 Més de 45 anys 1/2023 Menys de 20 anys 12/2022 De 20 a 24 anys 12/2022 De 25 a 29 anys 12/2022 De 30 a 45 anys 12/2022 Més de 45 anys 12/2022 Menys de 20 anys 11/2022 De 20 a 24 anys 11/2022 De 25 a 29 anys 11/2022 De 30 a 45 anys 11/2022 Més de 45 anys 11/2022 Menys de 20 anys 10/2022 De 20 a 24 anys 10/2022 De 25 a 29 anys 10/2022 De 30 a 45 anys 10/2022 Més de 45 anys 10/2022 Menys de 20 anys 9/2022 De 20 a 24 anys 9/2022 De 25 a 29 anys 9/2022 De 30 a 45 anys 9/2022 Més de 45 anys 9/2022 Menys de 20 anys 8/2022 De 20 a 24 anys 8/2022 De 25 a 29 anys 8/2022 De 30 a 45 anys 8/2022 Més de 45 anys 8/2022 Menys de 20 anys 7/2022 De 20 a 24 anys 7/2022 De 25 a 29 anys 7/2022 De 30 a 45 anys 7/2022 Més de 45 anys 7/2022 Menys de 20 anys 6/2022 De 20 a 24 anys 6/2022 De 25 a 29 anys 6/2022 De 30 a 45 anys 6/2022 Més de 45 anys 6/2022 Menys de 20 anys 5/2022 De 20 a 24 anys 5/2022 De 25 a 29 anys 5/2022 De 30 a 45 anys 5/2022 Més de 45 anys 5/2022 Menys de 20 anys 4/2022 De 20 a 24 anys 4/2022 De 25 a 29 anys 4/2022 De 30 a 45 anys 4/2022 Més de 45 anys 4/2022 Menys de 20 anys 3/2022 De 20 a 24 anys 3/2022 De 25 a 29 anys 3/2022 De 30 a 45 anys 3/2022 Més de 45 anys 3/2022 Menys de 20 anys 2/2022 De 20 a 24 anys 2/2022 De 25 a 29 anys 2/2022 De 30 a 45 anys 2/2022 Més de 45 anys 2/2022 Menys de 20 anys 1/2022 De 20 a 24 anys 1/2022 De 25 a 29 anys 1/2022 De 30 a 45 anys 1/2022 Més de 45 anys 1/2022 Menys de 20 anys 12/2021 De 20 a 24 anys 12/2021 De 25 a 29 anys 12/2021 De 30 a 45 anys 12/2021 Més de 45 anys 12/2021 Menys de 20 anys 11/2021 De 20 a 24 anys 11/2021 De 25 a 29 anys 11/2021 De 30 a 45 anys 11/2021 Més de 45 anys 11/2021 Menys de 20 anys 10/2021 De 20 a 24 anys 10/2021 De 25 a 29 anys 10/2021 De 30 a 45 anys 10/2021 Més de 45 anys 10/2021 Menys de 20 anys 9/2021 De 20 a 24 anys 9/2021 De 25 a 29 anys 9/2021 De 30 a 45 anys 9/2021 Més de 45 anys 9/2021 Menys de 20 anys 8/2021 De 20 a 24 anys 8/2021 De 25 a 29 anys 8/2021 De 30 a 45 anys 8/2021 Més de 45 anys 8/2021 Menys de 20 anys 7/2021 De 20 a 24 anys 7/2021 De 25 a 29 anys 7/2021 De 30 a 45 anys 7/2021 Més de 45 anys 7/2021 Menys de 20 anys 6/2021 De 20 a 24 anys 6/2021 De 25 a 29 anys 6/2021 De 30 a 45 anys 6/2021 Més de 45 anys 6/2021 Menys de 20 anys 5/2021 De 20 a 24 anys 5/2021 De 25 a 29 anys 5/2021 De 30 a 45 anys 5/2021 Més de 45 anys 5/2021 Menys de 20 anys 4/2021 De 20 a 24 anys 4/2021 De 25 a 29 anys 4/2021 De 30 a 45 anys 4/2021 Més de 45 anys 4/2021 Menys de 20 anys 3/2021 De 20 a 24 anys 3/2021 De 25 a 29 anys 3/2021 De 30 a 45 anys 3/2021 Més de 45 anys 3/2021 Menys de 20 anys 2/2021 De 20 a 24 anys 2/2021 De 25 a 29 anys 2/2021 De 30 a 45 anys 2/2021 Més de 45 anys 2/2021 Menys de 20 anys 1/2021 De 20 a 24 anys 1/2021 De 25 a 29 anys 1/2021 De 30 a 45 anys 1/2021 Més de 45 anys 1/2021 Menys de 20 anys 12/2020 De 20 a 24 anys 12/2020 De 25 a 29 anys 12/2020 De 30 a 45 anys 12/2020 Més de 45 anys 12/2020 Menys de 20 anys 11/2020 De 20 a 24 anys 11/2020 De 25 a 29 anys 11/2020 De 30 a 45 anys 11/2020 Més de 45 anys 11/2020 Menys de 20 anys 10/2020 De 20 a 24 anys 10/2020 De 25 a 29 anys 10/2020 De 30 a 45 anys 10/2020 Més de 45 anys 10/2020 Menys de 20 anys 9/2020 De 20 a 24 anys 9/2020 De 25 a 29 anys 9/2020 De 30 a 45 anys 9/2020 Més de 45 anys 9/2020 Menys de 20 anys 8/2020 De 20 a 24 anys 8/2020 De 25 a 29 anys 8/2020 De 30 a 45 anys 8/2020 Més de 45 anys 8/2020 Menys de 20 anys 7/2020 De 20 a 24 anys 7/2020 De 25 a 29 anys 7/2020 De 30 a 45 anys 7/2020 Més de 45 anys 7/2020 Menys de 20 anys 6/2020 De 20 a 24 anys 6/2020 De 25 a 29 anys 6/2020 De 30 a 45 anys 6/2020 Més de 45 anys 6/2020 Menys de 20 anys 5/2020 De 20 a 24 anys 5/2020 De 25 a 29 anys 5/2020 De 30 a 45 anys 5/2020 Més de 45 anys 5/2020 Menys de 20 anys 4/2020 De 20 a 24 anys 4/2020 De 25 a 29 anys 4/2020 De 30 a 45 anys 4/2020 Més de 45 anys 4/2020 Menys de 20 anys 3/2020 De 20 a 24 anys 3/2020 De 25 a 29 anys 3/2020 De 30 a 45 anys 3/2020 Més de 45 anys 3/2020 Menys de 20 anys 2/2020 De 20 a 24 anys 2/2020 De 25 a 29 anys 2/2020 De 30 a 45 anys 2/2020 Més de 45 anys 2/2020 Menys de 20 anys 1/2020 De 20 a 24 anys 1/2020 De 25 a 29 anys 1/2020 De 30 a 45 anys 1/2020 Més de 45 anys 1/2020 Menys de 20 anys 12/2019 De 20 a 24 anys 12/2019 De 25 a 29 anys 12/2019 De 30 a 45 anys 12/2019 Més de 45 anys 12/2019 Menys de 20 anys 11/2019 De 20 a 24 anys 11/2019 De 25 a 29 anys 11/2019 De 30 a 45 anys 11/2019 Més de 45 anys 11/2019 Menys de 20 anys 10/2019 De 20 a 24 anys 10/2019 De 25 a 29 anys 10/2019 De 30 a 45 anys 10/2019 Més de 45 anys 10/2019 Menys de 20 anys 9/2019 De 20 a 24 anys 9/2019 De 25 a 29 anys 9/2019 De 30 a 45 anys 9/2019 Més de 45 anys 9/2019 Menys de 20 anys 8/2019 De 20 a 24 anys 8/2019 De 25 a 29 anys 8/2019 De 30 a 45 anys 8/2019 Més de 45 anys 8/2019 Menys de 20 anys 7/2019 De 20 a 24 anys 7/2019 De 25 a 29 anys 7/2019 De 30 a 45 anys 7/2019 Més de 45 anys 7/2019 Menys de 20 anys 6/2019 De 20 a 24 anys 6/2019 De 25 a 29 anys 6/2019 De 30 a 45 anys 6/2019 Més de 45 anys 6/2019 Menys de 20 anys 5/2019 De 20 a 24 anys 5/2019 De 25 a 29 anys 5/2019 De 30 a 45 anys 5/2019 Més de 45 anys 5/2019 Menys de 20 anys 4/2019 De 20 a 24 anys 4/2019 De 25 a 29 anys 4/2019 De 30 a 45 anys 4/2019 Més de 45 anys 4/2019 Menys de 20 anys 3/2019 De 20 a 24 anys 3/2019 De 25 a 29 anys 3/2019 De 30 a 45 anys 3/2019 Més de 45 anys 3/2019 Menys de 20 anys 2/2019 De 20 a 24 anys 2/2019 De 25 a 29 anys 2/2019 De 30 a 45 anys 2/2019 Més de 45 anys 2/2019 Menys de 20 anys 1/2019 De 20 a 24 anys 1/2019 De 25 a 29 anys 1/2019 De 30 a 45 anys 1/2019 Més de 45 anys 1/2019 Menys de 20 anys 12/2018 De 20 a 24 anys 12/2018 De 25 a 29 anys 12/2018 De 30 a 45 anys 12/2018 Més de 45 anys 12/2018 Menys de 20 anys 11/2018 De 20 a 24 anys 11/2018 De 25 a 29 anys 11/2018 De 30 a 45 anys 11/2018 Més de 45 anys 11/2018 Menys de 20 anys 10/2018 De 20 a 24 anys 10/2018 De 25 a 29 anys 10/2018 De 30 a 45 anys 10/2018 Més de 45 anys 10/2018 Menys de 20 anys 9/2018 De 20 a 24 anys 9/2018 De 25 a 29 anys 9/2018 De 30 a 45 anys 9/2018 Més de 45 anys 9/2018 Menys de 20 anys 8/2018 De 20 a 24 anys 8/2018 De 25 a 29 anys 8/2018 De 30 a 45 anys 8/2018 Més de 45 anys 8/2018 Menys de 20 anys 7/2018 De 20 a 24 anys 7/2018 De 25 a 29 anys 7/2018 De 30 a 45 anys 7/2018 Més de 45 anys 7/2018 Menys de 20 anys 6/2018 De 20 a 24 anys 6/2018 De 25 a 29 anys 6/2018 De 30 a 45 anys 6/2018 Més de 45 anys 6/2018 Menys de 20 anys 5/2018 De 20 a 24 anys 5/2018 De 25 a 29 anys 5/2018 De 30 a 45 anys 5/2018 Més de 45 anys 5/2018 Menys de 20 anys 4/2018 De 20 a 24 anys 4/2018 De 25 a 29 anys 4/2018 De 30 a 45 anys 4/2018 Més de 45 anys 4/2018 Menys de 20 anys 3/2018 De 20 a 24 anys 3/2018 De 25 a 29 anys 3/2018 De 30 a 45 anys 3/2018 Més de 45 anys 3/2018 Més de 45 anys 2/2018 Menys de 20 anys 2/2018 De 30 a 45 anys 2/2018 De 25 a 29 anys 2/2018 De 20 a 24 anys 2/2018 Menys de 20 anys 1/2018 De 20 a 24 anys 1/2018 De 25 a 29 anys 1/2018 De 30 a 45 anys 1/2018 Més de 45 anys 1/2018 Menys de 20 anys 12/2017 De 20 a 24 anys 12/2017 De 25 a 29 anys 12/2017 De 30 a 45 anys 12/2017 Més de 45 anys 12/2017 Menys de 20 anys 11/2017 De 20 a 24 anys 11/2017 De 25 a 29 anys 11/2017 De 30 a 45 anys 11/2017 Més de 45 anys 11/2017 Menys de 20 anys 10/2017 De 20 a 24 anys 10/2017 De 25 a 29 anys 10/2017 De 30 a 45 anys 10/2017 Més de 45 anys 10/2017 Menys de 20 anys 9/2017 De 20 a 24 anys 9/2017 De 25 a 29 anys 9/2017 De 30 a 45 anys 9/2017 Més de 45 anys 9/2017 Menys de 20 anys 8/2017 De 20 a 24 anys 8/2017 De 25 a 29 anys 8/2017 De 30 a 45 anys 8/2017 Més de 45 anys 8/2017 Menys de 20 anys 7/2017 De 20 a 24 anys 7/2017 De 25 a 29 anys 7/2017 De 30 a 45 anys 7/2017 Més de 45 anys 7/2017 Menys de 20 anys 6/2017 De 20 a 24 anys 6/2017 De 25 a 29 anys 6/2017 De 30 a 45 anys 6/2017 Més de 45 anys 6/2017 Menys de 20 anys 5/2017 De 20 a 24 anys 5/2017 De 25 a 29 anys 5/2017 De 30 a 45 anys 5/2017 Més de 45 anys 5/2017 Menys de 20 anys 4/2017 De 20 a 24 anys 4/2017 De 25 a 29 anys 4/2017 De 30 a 45 anys 4/2017 Més de 45 anys 4/2017 Menys de 20 anys 3/2017 De 20 a 24 anys 3/2017 De 25 a 29 anys 3/2017 De 30 a 45 anys 3/2017 Més de 45 anys 3/2017 Menys de 20 anys 2/2017 De 20 a 24 anys 2/2017 De 25 a 29 anys 2/2017 De 30 a 45 anys 2/2017 Més de 45 anys 2/2017 Menys de 20 anys 1/2017 De 20 a 24 anys 1/2017 De 25 a 29 anys 1/2017 De 30 a 45 anys 1/2017 Més de 45 anys 1/2017 Menys de 20 anys 12/2016 De 20 a 24 anys 12/2016 De 25 a 29 anys 12/2016 De 30 a 45 anys 12/2016 Més de 45 anys 12/2016 Menys de 20 anys 11/2016 De 20 a 24 anys 11/2016 De 25 a 29 anys 11/2016 De 30 a 45 anys 11/2016 Més de 45 anys 11/2016 Menys de 20 anys 10/2016 De 20 a 24 anys 10/2016 De 25 a 29 anys 10/2016 De 30 a 45 anys 10/2016 Més de 45 anys 10/2016 Menys de 20 anys 9/2016 De 20 a 24 anys 9/2016 De 25 a 29 anys 9/2016 De 30 a 45 anys 9/2016 Més de 45 anys 9/2016 Menys de 20 anys 8/2016 De 20 a 24 anys 8/2016 De 25 a 29 anys 8/2016 De 30 a 45 anys 8/2016 Més de 45 anys 8/2016 Menys de 20 anys 7/2016 De 20 a 24 anys 7/2016 De 25 a 29 anys 7/2016 De 30 a 45 anys 7/2016 Més de 45 anys 7/2016 Menys de 20 anys 6/2016 De 20 a 24 anys 6/2016 De 25 a 29 anys 6/2016 De 30 a 45 anys 6/2016 Més de 45 anys 6/2016 Menys de 20 anys 5/2016 De 20 a 24 anys 5/2016 De 25 a 29 anys 5/2016 De 30 a 45 anys 5/2016 Més de 45 anys 5/2016 Menys de 20 anys 4/2016 De 20 a 24 anys 4/2016 De 25 a 29 anys 4/2016 De 30 a 45 anys 4/2016 Més de 45 anys 4/2016 Menys de 20 anys 3/2016 De 20 a 24 anys 3/2016 De 25 a 29 anys 3/2016 De 30 a 45 anys 3/2016 Més de 45 anys 3/2016 Menys de 20 anys 2/2016 De 20 a 24 anys 2/2016 De 25 a 29 anys 2/2016 De 30 a 45 anys 2/2016 Més de 45 anys 2/2016 Menys de 20 anys 1/2016 De 20 a 24 anys 1/2016 De 25 a 29 anys 1/2016 De 30 a 45 anys 1/2016 Més de 45 anys 1/2016 Menys de 20 anys 12/2015 De 20 a 24 anys 12/2015 De 25 a 29 anys 12/2015 De 30 a 45 anys 12/2015 Més de 45 anys 12/2015 Menys de 20 anys 11/2015 De 25 a 29 anys 11/2015 De 30 a 45 anys 11/2015 Més de 45 anys 11/2015 De 20 a 24 anys 11/2015 Menys de 20 anys 10/2015 De 20 a 24 anys 10/2015 De 25 a 29 anys 10/2015 De 30 a 45 anys 10/2015 Més de 45 anys 10/2015 Menys de 20 anys 9/2015 De 20 a 24 anys 9/2015 De 25 a 29 anys 9/2015 De 30 a 45 anys 9/2015 Més de 45 anys 9/2015 Menys de 20 anys 8/2015 De 20 a 24 anys 8/2015 De 25 a 29 anys 8/2015 De 30 a 45 anys 8/2015 Més de 45 anys 8/2015 Menys de 20 anys 7/2015 De 20 a 24 anys 7/2015 De 25 a 29 anys 7/2015 De 30 a 45 anys 7/2015 Més de 45 anys 7/2015 Menys de 20 anys 6/2015 De 20 a 24 anys 6/2015 De 25 a 29 anys 6/2015 De 30 a 45 anys 6/2015 Més de 45 anys 6/2015 Menys de 20 anys 5/2015 De 20 a 24 anys 5/2015 De 25 a 29 anys 5/2015 De 30 a 45 anys 5/2015 Més de 45 anys 5/2015 Menys de 20 anys 4/2015 De 20 a 24 anys 4/2015 De 25 a 29 anys 4/2015 De 30 a 45 anys 4/2015 Més de 45 anys 4/2015 Menys de 20 anys 3/2015 De 20 a 24 anys 3/2015 De 25 a 29 anys 3/2015 De 30 a 45 anys 3/2015 Més de 45 anys 3/2015 Menys de 20 anys 2/2015 De 20 a 24 anys 2/2015 De 25 a 29 anys 2/2015 De 30 a 45 anys 2/2015 Més de 45 anys 2/2015 Més de 45 anys 1/2015 Menys de 20 anys 1/2015 De 30 a 45 anys 1/2015 De 25 a 29 anys 1/2015 De 20 a 24 anys 1/2015 Menys de 20 anys 12/2014 De 20 a 24 anys 12/2014 De 25 a 29 anys 12/2014 De 30 a 45 anys 12/2014 Més de 45 anys 12/2014 Menys de 20 anys 11/2014 De 20 a 24 anys 11/2014 De 25 a 29 anys 11/2014 De 30 a 45 anys 11/2014 Més de 45 anys 11/2014 Menys de 20 anys 10/2014 De 20 a 24 anys 10/2014 De 25 a 29 anys 10/2014 De 30 a 45 anys 10/2014 Més de 45 anys 10/2014 Menys de 20 anys 9/2014 De 20 a 24 anys 9/2014 De 25 a 29 anys 9/2014 De 30 a 45 anys 9/2014 Més de 45 anys 9/2014 Menys de 20 anys 8/2014 De 20 a 24 anys 8/2014 De 25 a 29 anys 8/2014 De 30 a 45 anys 8/2014 Més de 45 anys 8/2014 Menys de 20 anys 7/2014 De 20 a 24 anys 7/2014 De 25 a 29 anys 7/2014 De 30 a 45 anys 7/2014 Més de 45 anys 7/2014 Menys de 20 anys 6/2014 De 20 a 24 anys 6/2014 De 25 a 29 anys 6/2014 De 30 a 45 anys 6/2014 Més de 45 anys 6/2014