Evolució dels beneficiaris per desocupació

Persones beneficiàries de prestacions per desocupació. Les prestacions per desocupació és classifiquen en tres grups:

  • prestació contributiva: persones que han perdut la feina involuntàriament i han cotitzat a la Seguretat Social durant un període de més de 360 dies.
  • prestació assistencial: es pot percebre per diferents motius; haver esgotat la prestació contributiva i no haver cobert el període mínim per accedir a una prestació contributiva, ésser emigrant retornat, haver estat ex-presidiari, etc.
  • renda activa d’inserció: persones amb ingressos inferiors al 75 % del salari mínim interprofessional, amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica.

Font: Hermes ( Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiNivell contributiu 1/2024 Nivell assistencial (subsidi) 1/2024 Renda activa d'inserció 1/2024 Nivell contributiu 12/2023 Nivell assistencial (subsidi) 12/2023 Renda activa d'inserció 12/2023 Nivell contributiu 11/2023 Nivell assistencial (subsidi) 11/2023 Renda activa d'inserció 11/2023 Nivell contributiu 10/2023 Nivell assistencial (subsidi) 10/2023 Renda activa d'inserció 10/2023 Nivell contributiu 9/2023 Nivell assistencial (subsidi) 9/2023 Renda activa d'inserció 9/2023 Nivell contributiu 8/2023 Nivell assistencial (subsidi) 8/2023 Renda activa d'inserció 8/2023 Nivell contributiu 7/2023 Nivell assistencial (subsidi) 7/2023 Renda activa d'inserció 7/2023 Nivell assistencial (subsidi) 6/2023 Nivell contributiu 6/2023 Renda activa d'inserció 6/2023 Nivell assistencial (subsidi) 5/2023 Nivell contributiu 5/2023 Renda activa d'inserció 5/2023 Nivell contributiu 4/2023 Nivell assistencial (subsidi) 4/2023 Renda activa d'inserció 4/2023 Nivell contributiu 3/2023 Nivell assistencial (subsidi) 3/2023 Renda activa d'inserció 3/2023 Nivell contributiu 2/2023 Nivell assistencial (subsidi) 2/2023 Renda activa d'inserció 2/2023 Nivell contributiu 1/2023 Nivell assistencial (subsidi) 1/2023 Renda activa d'inserció 1/2023 Nivell contributiu 12/2022 Nivell assistencial (subsidi) 12/2022 Renda activa d'inserció 12/2022 Nivell contributiu 11/2022 Nivell assistencial (subsidi) 11/2022 Renda activa d'inserció 11/2022 Nivell contributiu 10/2022 Nivell assistencial (subsidi) 10/2022 Renda activa d'inserció 10/2022 Nivell contributiu 9/2022 Nivell assistencial (subsidi) 9/2022 Renda activa d'inserció 9/2022 Nivell contributiu 8/2022 Nivell assistencial (subsidi) 8/2022 Renda activa d'inserció 8/2022 Nivell contributiu 7/2022 Nivell assistencial (subsidi) 7/2022 Renda activa d'inserció 7/2022 Nivell contributiu 6/2022 Nivell assistencial (subsidi) 6/2022 Renda activa d'inserció 6/2022 Nivell assistencial (subsidi) 5/2022 Nivell contributiu 5/2022 Renda activa d'inserció 5/2022 Nivell contributiu 4/2022 Nivell assistencial (subsidi) 4/2022 Renda activa d'inserció 4/2022 Nivell assistencial (subsidi) 3/2022 Nivell contributiu 3/2022 Renda activa d'inserció 3/2022 Nivell assistencial (subsidi) 2/2022 Nivell contributiu 2/2022 Renda activa d'inserció 2/2022 Nivell contributiu 1/2022 Renda activa d'inserció 1/2022 Nivell assistencial (subsidi) 1/2022 Nivell assistencial (subsidi) 12/2021 Nivell contributiu 12/2021 Renda activa d'inserció 12/2021 Nivell contributiu 11/2021 Nivell assistencial (subsidi) 11/2021 Renda activa d'inserció 11/2021 Nivell contributiu 10/2021 Nivell assistencial (subsidi) 10/2021 Renda activa d'inserció 10/2021 Nivell contributiu 9/2021 Nivell assistencial (subsidi) 9/2021 Renda activa d'inserció 9/2021 Nivell contributiu 8/2021 Nivell assistencial (subsidi) 8/2021 Renda activa d'inserció 8/2021 Nivell contributiu 7/2021 Nivell assistencial (subsidi) 7/2021 Renda activa d'inserció 7/2021 Nivell assistencial (subsidi) 6/2021 Nivell contributiu 6/2021 Renda activa d'inserció 6/2021 Nivell assistencial (subsidi) 5/2021 Nivell contributiu 5/2021 Renda activa d'inserció 5/2021 Nivell contributiu 4/2021 Nivell assistencial (subsidi) 4/2021 Renda activa d'inserció 4/2021 Nivell contributiu 3/2021 Nivell assistencial (subsidi) 3/2021 Renda activa d'inserció 3/2021 Nivell contributiu 2/2021 Renda activa d'inserció 2/2021 Nivell assistencial (subsidi) 2/2021 Nivell assistencial (subsidi) 2/2021 Nivell contributiu 1/2021 Renda activa d'inserció 1/2021 Nivell contributiu 12/2020 Nivell assistencial (subsidi) 12/2020 Renda activa d'inserció 12/2020 Nivell contributiu 11/2020 Nivell assistencial (subsidi) 11/2020 Renda activa d'inserció 11/2020 Nivell contributiu 10/2020 Nivell assistencial (subsidi) 10/2020 Renda activa d'inserció 10/2020 Nivell contributiu 9/2020 Nivell assistencial (subsidi) 9/2020 Renda activa d'inserció 9/2020 Nivell contributiu 8/2020 Nivell assistencial (subsidi) 8/2020 Renda activa d'inserció 8/2020 Nivell contributiu 7/2020 Nivell assistencial (subsidi) 7/2020 Renda activa d'inserció 7/2020 Nivell contributiu 6/2020 Nivell assistencial (subsidi) 6/2020 Renda activa d'inserció 6/2020 Nivell contributiu 5/2020 Nivell assistencial (subsidi) 5/2020 Renda activa d'inserció 5/2020 Nivell contributiu 4/2020 Nivell assistencial (subsidi) 4/2020 Renda activa d'inserció 4/2020 Nivell contributiu 3/2020 Nivell assistencial (subsidi) 3/2020 Renda activa d'inserció 3/2020 Nivell contributiu 2/2020 Nivell assistencial (subsidi) 2/2020 Renda activa d'inserció 2/2020 Nivell contributiu 1/2020 Nivell assistencial (subsidi) 1/2020 Renda activa d'inserció 1/2020 Nivell assistencial (subsidi) 12/2019 Nivell contributiu 12/2019 Renda activa d'inserció 12/2019 Nivell assistencial (subsidi) 11/2019 Nivell contributiu 11/2019 Renda activa d'inserció 11/2019 Nivell contributiu 10/2019 Nivell assistencial (subsidi) 10/2019 Renda activa d'inserció 10/2019 Nivell assistencial (subsidi) 9/2019 Nivell contributiu 9/2019 Renda activa d'inserció 9/2019 Nivell assistencial (subsidi) 8/2019 Nivell contributiu 8/2019 Renda activa d'inserció 8/2019 Nivell assistencial (subsidi) 7/2019 Nivell contributiu 7/2019 Renda activa d'inserció 7/2019 Nivell assistencial (subsidi) 6/2019 Nivell contributiu 6/2019 Renda activa d'inserció 6/2019 Nivell assistencial (subsidi) 5/2019 Nivell contributiu 5/2019 Renda activa d'inserció 5/2019 Nivell assistencial (subsidi) 4/2019 Nivell contributiu 4/2019 Renda activa d'inserció 4/2019 Nivell assistencial (subsidi) 3/2019 Nivell contributiu 3/2019 Renda activa d'inserció 3/2019 Nivell assistencial (subsidi) 2/2019 Nivell contributiu 2/2019 Renda activa d'inserció 2/2019 Nivell assistencial (subsidi) 1/2019 Nivell contributiu 1/2019 Renda activa d'inserció 1/2019 Nivell assistencial (subsidi) 12/2018 Nivell contributiu 12/2018 Renda activa d'inserció 12/2018 Nivell assistencial (subsidi) 11/2018 Nivell contributiu 11/2018 Renda activa d'inserció 11/2018 Nivell assistencial (subsidi) 10/2018 Nivell contributiu 10/2018 Renda activa d'inserció 10/2018 Nivell assistencial (subsidi) 9/2018 Nivell contributiu 9/2018 Renda activa d'inserció 9/2018 Nivell assistencial (subsidi) 8/2018 Nivell contributiu 8/2018 Renda activa d'inserció 8/2018 Nivell assistencial (subsidi) 7/2018 Nivell contributiu 7/2018 Renda activa d'inserció 7/2018 Nivell assistencial (subsidi) 6/2018 Nivell contributiu 6/2018 Renda activa d'inserció 6/2018 Nivell assistencial (subsidi) 5/2018 Nivell contributiu 5/2018 Renda activa d'inserció 5/2018 Nivell assistencial (subsidi) 4/2018 Nivell contributiu 4/2018 Renda activa d'inserció 4/2018 Nivell assistencial (subsidi) 3/2018 Nivell contributiu 3/2018 Renda activa d'inserció 3/2018 Nivell assistencial (subsidi) 2/2018 Nivell contributiu 2/2018 Renda activa d'inserció 2/2018 Nivell assistencial (subsidi) 1/2018 Nivell contributiu 1/2018 Renda activa d'inserció 1/2018 Nivell contributiu 12/2017 Nivell assistencial (subsidi) 12/2017 Renda activa d'inserció 12/2017 Nivell contributiu 11/2017 Nivell assistencial (subsidi) 11/2017 Renda activa d'inserció 11/2017 Nivell contributiu 10/2017 Nivell assistencial (subsidi) 10/2017 Renda activa d'inserció 10/2017 Nivell contributiu 9/2017 Nivell assistencial (subsidi) 9/2017 Renda activa d'inserció 9/2017 Nivell contributiu 8/2017 Nivell assistencial (subsidi) 8/2017 Renda activa d'inserció 8/2017 Nivell contributiu 7/2017 Nivell assistencial (subsidi) 7/2017 Renda activa d'inserció 7/2017 Nivell contributiu 6/2017 Nivell assistencial (subsidi) 6/2017 Renda activa d'inserció 6/2017 Nivell contributiu 5/2017 Nivell assistencial (subsidi) 5/2017 Renda activa d'inserció 5/2017 Nivell contributiu 4/2017 Nivell assistencial (subsidi) 4/2017 Renda activa d'inserció 4/2017 Nivell contributiu 3/2017 Nivell assistencial (subsidi) 3/2017 Renda activa d'inserció 3/2017 Nivell contributiu 2/2017 Nivell assistencial (subsidi) 2/2017 Renda activa d'inserció 2/2017 Nivell contributiu 1/2017 Nivell assistencial (subsidi) 1/2017 Renda activa d'inserció 1/2017 Nivell contributiu 12/2016 Nivell assistencial (subsidi) 12/2016 Renda activa d'inserció 12/2016 Nivell contributiu 11/2016 Nivell assistencial (subsidi) 11/2016 Renda activa d'inserció 11/2016 Nivell contributiu 10/2016 Nivell assistencial (subsidi) 10/2016 Renda activa d'inserció 10/2016 Nivell contributiu 9/2016 Nivell assistencial (subsidi) 9/2016 Renda activa d'inserció 9/2016 Nivell contributiu 8/2016 Nivell assistencial (subsidi) 8/2016 Renda activa d'inserció 8/2016 Nivell contributiu 7/2016 Nivell assistencial (subsidi) 7/2016 Renda activa d'inserció 7/2016 Nivell contributiu 6/2016 Nivell assistencial (subsidi) 6/2016 Renda activa d'inserció 6/2016 Nivell contributiu 5/2016 Nivell assistencial (subsidi) 5/2016 Renda activa d'inserció 5/2016 Nivell contributiu 4/2016 Nivell assistencial (subsidi) 4/2016 Renda activa d'inserció 4/2016 Nivell contributiu 3/2016 Nivell assistencial (subsidi) 3/2016 Renda activa d'inserció 3/2016 Nivell contributiu 2/2016 Nivell assistencial (subsidi) 2/2016 Renda activa d'inserció 2/2016 Nivell contributiu 1/2016 Nivell assistencial (subsidi) 1/2016 Renda activa d'inserció 1/2016 Nivell contributiu 12/2015 Nivell assistencial (subsidi) 12/2015 Renda activa d'inserció 12/2015 Nivell contributiu 11/2015 Nivell assistencial (subsidi) 11/2015 Renda activa d'inserció 11/2015 Nivell contributiu 10/2015 Nivell assistencial (subsidi) 10/2015 Renda activa d'inserció 10/2015 Nivell contributiu 9/2015 Nivell assistencial (subsidi) 9/2015 Renda activa d'inserció 9/2015 Nivell contributiu 8/2015 Nivell assistencial (subsidi) 8/2015 Renda activa d'inserció 8/2015 Nivell contributiu 7/2015 Nivell assistencial (subsidi) 7/2015 Renda activa d'inserció 7/2015 Nivell contributiu 6/2015 Nivell assistencial (subsidi) 6/2015 Renda activa d'inserció 6/2015 Nivell contributiu 5/2015 Nivell assistencial (subsidi) 5/2015 Renda activa d'inserció 5/2015 Nivell contributiu 4/2015 Nivell assistencial (subsidi) 4/2015 Renda activa d'inserció 4/2015 Nivell contributiu 3/2015 Nivell assistencial (subsidi) 3/2015 Renda activa d'inserció 3/2015 Nivell contributiu 2/2015 Nivell assistencial (subsidi) 2/2015 Renda activa d'inserció 2/2015 Nivell contributiu 1/2015 Nivell assistencial (subsidi) 1/2015 Renda activa d'inserció 1/2015 Nivell contributiu 12/2014 Nivell assistencial (subsidi) 12/2014 Renda activa d'inserció 12/2014 Nivell assistencial (subsidi) 11/2014 Nivell contributiu 11/2014 Renda activa d'inserció 11/2014 Nivell assistencial (subsidi) 10/2014 Nivell contributiu 10/2014 Renda activa d'inserció 10/2014 Nivell assistencial (subsidi) 9/2014 Nivell contributiu 9/2014 Renda activa d'inserció 9/2014 Nivell assistencial (subsidi) 8/2014 Nivell contributiu 8/2014 Renda activa d'inserció 8/2014 Nivell assistencial (subsidi) 7/2014 Nivell contributiu 7/2014 Renda activa d'inserció 7/2014 Nivell assistencial (subsidi) 6/2014 Nivell contributiu 6/2014 Renda activa d'inserció 6/2014