Afiliacions a la Seguretat Social per residència del treballador (assalariats i autònoms)

Persones afiliades a la Seguretat Social al Règim General, al Règim especial de la mineria del carbó, i al Règim especial de treballadors autònoms. Dades trimestrals.
Font: Idescat

Any:

MunicipiII Trim - Règim General 6/2018 II Trim - Autònoms 6/2018 I Trim - Règim General 3/2018 I Trim - Autònoms 3/2018 IV Trim - Règim General 12/2017 IV Trim - Autònoms 12/2017 III Trim - Règim General 9/2017 III Trim - Autònoms 9/2017 II Trim - Règim General 6/2017 II Trim - Autònoms 6/2017 I Trim - Règim General 3/2017 I Trim - Autònoms 3/2017 IV Trim - Règim General 12/2016 IV Trim - Autònoms 12/2016 III Trim - Règim General 9/2016 III Trim - Autònoms 9/2016 II Trim - Règim General 6/2016 II Trim - Autònoms 6/2016 I Trim - Règim General 3/2016 I Trim - Autònoms 3/2016 IV Trim - Règim General 12/2015 IV Trim - Autònoms 12/2015 III Trim - Règim General 9/2015 III Trim - Autònoms 9/2015 II Trim - Autònoms 6/2015 II Trim - Règim General 6/2015 I Trim - Règim General 3/2015 I Trim - Autònoms 3/2015 IV Trim - Règim General 12/2014 IV Trim - Autònoms 12/2014 III Trim - Règim General 9/2014 III Trim - Autònoms 9/2014 II Trim - Règim General 6/2014 II Trim - Autònoms 6/2014 I Trim - Autònoms 3/2014 I Trim - Règim General 3/2014 IV Trim- Autònoms 12/2013 IV Trim- Règim General 12/2013 III Trim- Règim General 9/2013 III Trim- Autònoms 9/2013 II Trim - Autònoms 6/2013 II Trim - Règim General 6/2013 I Trim - Règim General 3/2013 I Trim - Autònoms 3/2013 IV Trim- Règim General 12/2012 IV Trim- Autònoms 12/2012 III Trim- Règim General 9/2012 III Trim - Autònoms 9/2012 II Trim - Autònoms 6/2012 II Trim - Règim General 6/2012 I Trim - Autònoms 3/2012 I Trim - Règim General 3/2012