Distribució de la població estrangera

Habitants del municipi amb nacionalitat estrangera distribuïts per sexe. S’inclou la variació interanual del nombre de població estrangera i la taxa d’estrangeria.
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Idescat

Any:

MunicipiDones 2017 Homes 2017 Taxa d'estrangeria 2017 Variació interanual població estrangera 2016 - 2017 2017 Homes 2016 Dones 2016 Taxa d'estrangeria 2016 Variació interanual població estrangera 2015 - 2016 2016 Homes 2015 Dones 2015 Taxa d'estrangeria 2015 Variació interanual població estrangera 2014 - 2015 2015 Dones 2014 Homes 2014 Taxa d'estrangeria 2014 Variació interanual població estrangera 2013 - 2014 2014 Homes 2013 Dones 2013 Taxa d'estrangeria 2013 Variació interanual població estrangera 2012 - 2013 2013 Homes 2012 Dones 2012 Taxa d'estrangeria 2012 Variació interanual població estrangera 2011 - 2012 2012 Homes 2011 Dones 2011 Taxa d'estrangeria 2011 Variació interanual població estrangera 2010 - 2011 2011 Homes 2010 Dones 2010 Taxa d'estrangeria 2010 Variació interanual població estrangera 2009 - 2010 2010 Homes 2009 Dones 2009 Taxa d'estrangeria 2009 Variació interanual població estrangera 2008 - 2009 2009 Homes 2008 Dones 2008 Taxa d'estrangeria 2008 Variació interanual població estrangera 2007 - 2008 2008 Homes 2007 Dones 2007 Taxa d'estrangeria 2007 Variació interanual població estrangera 2006 - 2007 2007 Homes 2006 Dones 2006 Taxa d'estrangeria 2006 Variació interanual població estrangera 2005 - 2006 2006 Homes 2005 Dones 2005 Taxa d'estrangeria 2005 Variació interanual població estrangera 2004 - 2005 2005 Homes 2004 Dones 2004 Taxa d'estrangeria 2004 Variació interanual població estrangera 2003 - 2004 2004 Homes 2003 Dones 2003 Taxa d'estrangeria 2003 Variació interanual població estrangera 2002 - 2003 2003 Homes 2002 Dones 2002 Taxa d'estrangeria 2002 Variació interanual població estrangera 2001 - 2002 2002 Homes 2001 Dones 2001 Taxa d'estrangeria 2001 Variació interanual població estrangera 2000 - 2001 2001 Homes 2000 Dones 2000 Taxa d'estrangeria 2000