Evolució dels comptes de cotització

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó. És una aproximació a la xifra real d'empreses, ja que hi poden haver empreses establertes en un municipi que cotitzen en altres comarques i a la inversa.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Any:

MunicipiII Trim 6/2018 I Trim 3/2018 IV Trim. 12/2017 III Trim. 9/2017 II Trim. 6/2017 I Trim. 3/2017 IV Trim. 12/2016 III Trim. 9/2016 II Trim. 6/2016 I Trim. 3/2016 IV Trim. 12/2015 III Trim. 9/2015 II Trim. 6/2015 I Trim. 3/2015 IV Trim. 12/2014 III Trim. 9/2014 II Trim. 6/2014 I Trim. 3/2014 TOTAL 2013 TOTAL 2012 TOTAL 2011 TOTAL 2010 TOTAL 2009 TOTAL 2008