Evolució dels comptes de cotització

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó. És una aproximació a la xifra real d'empreses, ja que hi poden haver empreses establertes en un municipi que cotitzen en altres comarques i a la inversa.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació


Any:
 
Indicador:
MunicipiComptes de cotització 3/2024 Comptes de cotització 12/2023 Comptes de cotització 9/2023 Comptes de cotització 6/2023 Comptes de cotització 3/2023 Comptes de cotització 12/2022 Comptes de cotització 9/2022 Comptes de cotització 6/2022 Comptes de cotització 3/2022 Comptes de cotització 12/2021 Comptes de cotització 9/2021 Comptes de cotització 6/2021 Comptes de cotització 3/2021 Comptes de cotització 12/2020 Comptes de cotització 9/2020 Comptes de cotització 6/2020 Comptes de cotització 3/2020 Comptes de cotització 12/2019 Comptes de cotització 9/2019 Comptes de cotització 6/2019 Comptes de cotització 3/2019 Comptes de cotització 12/2018 Comptes de cotització 9/2018 Comptes de cotització 6/2018 Comptes de cotització 3/2018 Comptes de cotització 12/2017 Comptes de cotització 9/2017 Comptes de cotització 6/2017 Comptes de cotització 3/2017 Comptes de cotització 12/2016 Comptes de cotització 9/2016 Comptes de cotització 6/2016 Comptes de cotització 3/2016 Comptes de cotització 12/2015 Comptes de cotització 9/2015 Comptes de cotització 6/2015 Comptes de cotització 3/2015 Comptes de cotització 12/2014 Comptes de cotització 9/2014 Comptes de cotització 6/2014 Comptes de cotització 3/2014 Comptes de cotització 12/2013 Comptes de cotització 9/2013 Comptes de cotització 6/2013 Comptes de cotització 3/2013 Comptes de cotització 12/2012 Comptes de cotització 9/2012 Comptes de cotització 6/2012 Comptes de cotització 3/2012 Comptes de cotització 12/2011 Comptes de cotització 9/2011 Comptes de cotització 6/2011 Comptes de cotització 3/2011 Comptes de cotització 12/2010 Comptes de cotització 9/2010 Comptes de cotització 6/2010 Comptes de cotització 3/2010 Comptes de cotització 12/2009 Comptes de cotització 9/2009 Comptes de cotització 6/2009 Comptes de cotització 3/2009 Comptes de cotització 12/2008