Evolució dels comptes de cotització per sector (%)

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó, distribuïts per grans sectors d'activitat. És una aproximació a la xifra real d'empreses, ja que hi poden haver empreses establertes en un municipi que cotitzen en altres comarques i a la inversa. Informació trimestral.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Any:

MunicipiII Trim - Agricultura 6/2018 II Trim - Indústria 6/2018 II Trim - Construcció 6/2018 II Trim - Serveis 6/2018 I Trim - Agricultura 3/2018 I Trim - Indústria 3/2018 I Trim - Construcció 3/2018 I Trim - Serveis 3/2018 IV Trim - Agricultura 12/2017 IV Trim - Indústria 12/2017 IV Trim - Construcció 12/2017 IV Trim - Serveis 12/2017 III Trim - Agricultura 9/2017 III Trim - Indústria 9/2017 III Trim - Construcció 9/2017 III Trim - Serveis 9/2017 II Trim - Agricultura 6/2017 II Trim - Indústria 6/2017 II Trim - Construcció 6/2017 II Trim - Serveis 6/2017 I Trim - Agricultura 3/2017 I Trim - Indústria 3/2017 I Trim - Construcció 3/2017 I Trim - Serveis 3/2017 IV Trim - Agricultura 12/2016 IV Trim - Indústria 12/2016 IV Trim - Construcció 12/2016 IV Trim - Serveis 12/2016 III Trim - Agricultura 9/2016 III Trim - Indústria 9/2016 III Trim - Construcció 9/2016 III Trim - Serveis 9/2016 II Trim - Agricultura 6/2016 II Trim - Indústria 6/2016 II Trim - Construcció 6/2016 II Trim - Serveis 6/2016 I Trim - Agricultura 3/2016 I Trim - Indústria 3/2016 I Trim - Construcció 3/2016 I Trim - Serveis 3/2016 IV Trim - Agricultura 12/2015 IV Trim - Indústria 12/2015 IV Trim - Construcció 12/2015 IV Trim - Serveis 12/2015 I Trim - Serveis 12/2015 III Trim - Agricultura 9/2015 III Trim - Indústria 9/2015 III Trim - Construcció 9/2015 III Trim - Serveis 9/2015 II Trim - Agricultura 6/2015 II Trim - Indústria 6/2015 II Trim - Construcció 6/2015 II Trim - Serveis 6/2015 I Trim - Agricultura 3/2015 I Trim - Indústria 3/2015 I Trim - Construcció 3/2015 I Trim - Serveis 3/2015 IV Trim - Agricultura 12/2014 IV Trim - Indústria 12/2014 IV Trim - Construcció 12/2014 IV Trim - Serveis 12/2014 III Trim - Agricultura 9/2014 III Trim - Indústria 9/2014 III Trim - Construcció 9/2014 III Trim - Serveis 9/2014 II Trim - Agricultura 6/2014 II Trim - Construcció 6/2014 II Trim - Indústria 6/2014 II Trim - Serveis 6/2014 I Trim - Agricultura 3/2014 I Trim - Indústria 3/2014 I Trim - Construcció 3/2014 I Trim - Serveis 3/2014