Distribució dels treballadors segons dimensió de l'empresa

Nombre de treballadors afiliats a les empreses del municipi segons el tram de grandària de l'empresa. Les empreses es classifiquen en tres grups: fins a 50 treballadors, de 51 a 250 treballadors i més de 251 treballadors
Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Any:

MunicipiTotal Treballadors 6/2018 Fins a 50 treballadors 6/2018 De 51 a 250 treballadors 6/2018 De 251 i més treballadors 6/2018 Total Treballadors 3/2018 Fins a 50 treballadors 3/2018 De 51 a 250 treballadors 3/2018 De 251 i més treballadors 3/2018 Fins a 50 treballadors 12/2017 De 51 a 250 treballadors 12/2017 De 251 i més treballadors 12/2017 Total Treballadors 12/2017 Fins a 50 treballadors 9/2017 De 51 a 250 treballadors 9/2017 De 251 i més treballadors 9/2017 Total Treballadors 9/2017 Fins a 50 treballadors 6/2017 De 51 a 250 treballadors 6/2017 De 251 i més treballadors 6/2017 Total Treballadors 6/2017 Fins a 50 treballadors 3/2017 De 51 a 250 treballadors 3/2017 De 251 i més treballadors 3/2017 Total Treballadors 3/2017 Fins a 50 treballadors 12/2016 De 51 a 250 treballadors 12/2016 De 251 i més treballadors 12/2016 Total Treballadors 12/2016 Fins a 50 treballadors 9/2016 De 51 a 250 treballadors 9/2016 De 251 i més treballadors 9/2016 Total Treballadors 9/2016 Fins a 50 treballadors 6/2016 De 51 a 250 treballadors 6/2016 De 251 i més treballadors 6/2016 Total Treballadors 6/2016 Fins a 50 treballadors 3/2016 De 51 a 250 treballadors 3/2016 De 251 i més treballadors 3/2016 Total Treballadors 3/2016 Fins a 50 treballadors 12/2015 De 51 a 250 treballadors 12/2015 De 251 i més treballadors 12/2015 Total Treballadors 12/2015 Fins a 50 treballadors 9/2015 De 51 a 250 treballadors 9/2015 De 251 i més treballadors 9/2015 Total Treballadors 9/2015 Fins a 50 treballadors 6/2015 De 51 a 250 treballadors 6/2015 De 251 i més treballadors 6/2015 Total Treballadors 6/2015 Fins a 50 treballadors 3/2015 De 51 a 250 treballadors 3/2015 De 251 i més treballadors 3/2015 Total Treballadors 3/2015 Fins a 50 treballadors 12/2014 De 51 a 250 treballadors 12/2014 De 251 i més treballadors 12/2014 Total Treballadors 12/2014 Fins a 50 treballadors 9/2014 De 51 a 250 treballadors 9/2014 De 251 i més treballadors 9/2014 Total Treballadors 9/2014 Total Treballadors 9/2014 De 251 i més treballadors 6/2014 De 51 a 250 treballadors 6/2014 Total Treballadors 6/2014 Fins a 50 treballadors 6/2014 Fins a 50 treballadors 3/2014 De 51 a 250 treballadors 3/2014 De 251 i més treballadors 3/2014