Distribució de la població major de 16 anys

Recompte de població major de 16 anys i d’entre 16 i 64 anys.
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 31 de desembre de cada any.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiDe 16 anys a 64 anys 2023 Majors de 16 anys 2023 De 16 anys a 64 anys 2022 Majors de 16 anys 2022 De 16 anys a 64 anys 2021 Majors de 16 anys 2021 De 16 anys a 64 anys 2020 Majors de 16 anys 2020 De 16 anys a 64 anys 2019 Majors de 16 anys 2019 De 16 anys a 64 anys 2018 Majors de 16 anys 2018 Majors de 16 anys 2017 De 16 anys a 64 anys 2017 Majors de 16 anys 2016 De 16 anys a 64 anys 2016 Majors de 16 anys 2015 De 16 anys a 64 anys 2015 Majors de 16 anys 2014 De 16 anys a 64 anys 2014 Majors de 16 anys 2013 De 16 anys a 64 anys 2013