Explotacions ramaderes - Segons nombre d'unitats ramaderes

El nombre d’unitats ramaderes s’obté aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus per tal de presentar en una mateixa unitat d’equivalència les diferents espècies. Aquests coeficients són:
vaques de llet: 1; altres vaques: 0,8; bovins mascles de 24 mesos i més: 1; vaques braves de 24 mesos i més: 0,8; bovins de 12 a menys de 24 mesos: 0,7; bovins de menys de 12 mesos: 0,4; ovins: 0,1; cabrum: 0,1; truges: 0,5; truges per a reposició: 0,5; garrins: 0,027; altres porcins: 0,3; equins: 0,8; gallines: 0,014; polletes destinades a pondre: 0,014; pollastres i galls: 0,007; galls dindis, ànecs, oques i pintades: 0,03; altres tipus d'aviram: 0,03; conilles mares: 0,02.
S'han d'exceptuar els ruscos i els estruços, que no es converteixen a URs.
Font: Idescat, a partir del cens agrari de l’INE


Any:
 
Indicador:
MunicipiTotal - Explotacions 2009 Total - UR 2009 Menys 5 UR - Explotacions 2009 Menys 5 UR - UR 2009 De 5 a 20 UR - Explotacions 2009 De 5 a 20 UR - UR 2009 De 20 a 50 UR - Explotacions 2009 De 20 a 50 UR - UR 2009 De 50 a 100 UR - Explotacions 2009 De 50 a 100 UR - UR 2009 De 100 a 500 UR - Explotacions 2009 De 100 a 500 UR - UR 2009 Més de 500 UR - UR 2009