Evolució de la renda bruta familiar disponible

És la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar al consum o estalvi. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt dels seus recursos i usos.
Font: Idescat i Hermes (Diputació de Barcelona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiRBFD (Milers d'euros). 2022 Variació interanual. 2022 RBFD (Milers d'euros). 2021 Variació interanual. 2021 RBFD (Milers d'euros). 2020 Variació interanual. 2020 RBFD (Milers d'euros). 2019 Variació interanual. 2019 RBFD (Milers d'euros). 2018 Variació interanual. 2018 RBFD (Milers d'euros). 2017 Variació interanual. 2017 RBFD (Milers d'euros). 2016 Variació interanual. 2016 RBFD (Milers d'euros). 2015 Variació interanual. 2015 RBFD (Milers d'euros). 2014 Variació interanual. 2014 RBFD (Milers d'euros). 2013 Variació interanual. 2013 RBFD (Milers d'euros). 2012 Variació interanual. 2012 RBFD (Milers d'euros). 2011 Variació interanual. 2011