Evolució de la renda bruta familiar disponible per habitant

Ingressos de que disposen els residents d’un territori per destinar al consum o estalvi corresponent a cada habitant del municipi.
Font: Idescat i Hermes (Diputació de Barcelona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiRBFD per hab. (Milers d'euros). 2022 Índex (Osona =100). 2022 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2021 Índex (Osona =100). 2021 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2020 Índex (Osona =100). 2020 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2019 Índex (Osona =100). 2019 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2018 Índex (Osona =100). 2018 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2017 Índex (Osona =100). 2017 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2016 Índex (Osona =100). 2016 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2015 Índex (Osona =100). 2015 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2014 Índex (Osona =100). 2014 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2013 Índex (Osona =100). 2013 RBFD per hab. (Milers d'euros). 2012 Índex (Osona =100). 2012